Izdvojene novosti


Hrvatska obrtnička komora o mjerama za pomoć obrtništvu i gospodarstvu zbog pandemije korona virusa

Hrvatska obrtnička komora o mjerama za pomoć obrtništvu i gospodarstvu zbog pandemije korona virusa

Vlada RH je usvojila paket mjera za pomoć gospodarstvu sa svrhom ublažavanja šteta u gospodarstvu koje su već nastale, a čiji se opseg i kraj još ne može sagledati.

Kako bi mjere koje su direktno usmjerene na potpore i financijsku pomoć obrtnicima do njih doista i doprle potrebni su kriteriji temeljem kojih će se ocjenjivati tko ima pravo koristiti ih, a tko nema.

Hrvatska obrtnička komora u procesu osmišljavanja mjera uspjela je postići da obrtnici ne budu izostavljeni i da se vodi računa o posebnosti poslovanja u obrtu. Bili smo s vama i za vas u medijima, na sastancima, u konzultaciji sa stožerom, u kontaktu sa svakim vozačem i prijevoznikom, odgovarajući na svako od postavljenih pitanja i rješavajući svaku situaciju. Usprkos svim naporima i danonoćnoj podršci obrtnicima na sve moguće načine i u rješavanju pojedinačnih i konkretnih problema, upravo na temelju informacija od samih obrtnika s terena predložilii smo mjere svim nadležnim ministarstvima i Vladi.

No, ne možemo reći da smo zadovoljni onim što je zaključno i danas ponuđeno gospodarstvu. Razumijemo da Vlada ulaže znatne napore i ne želimo biti nezahvalni no moramo naglasiti da smo na terenu, da znamo što obrtnicima treba i da smo predlažući kriterije zaista vodili računa o tome da se pomoć osigura svima koji su na bilo koji način pogođeni i ugroženi, želeći im omogućiti da opstanu i nastave s radom kad pandemija prođe. Svi moraju biti svjesni da je svaki otpušteni radnik potencijalni budući iseljenik. To se posebno odnosi na radnike u obrtničkim zanimanjima, a koji su majstori svog zanata. Ako se isto dogodi, na gospodarstvu će ostaviti ožiljak koji će teško zarasti. Ljudi su za svako gospodarstvo ipak najveća vrijednost.

Vodeći računa i o razvoju situacije i sve većoj ugroženosti svih obrta u svim sektorima tražili smo jačanje mjera te predložili otpis obveza za javna davanja umjesto odgode, jer odgoda neće zaustaviti otpuštanje radnika ni zatvaranje obrta. „Mjere trebaju biti snažnije, a Vlada mora suspendirati i Zakon o radu”, istaknuo je predsjednik HOK-a, Dragutin Ranogajec. „Također, tražimo i suspenziju kolektivnih ugovora”, zaključio je.

U pogledu kriterija za odobravanje pomoći smatramo nužnim da se ona što žurnije odobri svim obrtnicima jer oni nemaju neki drugi izvor sredstava za život.

Ostale mjere dolaze tek nakon toga, s ciljem dugoročnije pomoći za nastavak poslovanja jer oporavak neće biti ni brz niti lak.

Nećemo odustati i nastavit ćemo i dalje biti uporni, kao što su i naši obrtnici i inzistirati da se mjere pojačaju u očekivanom drugom valu pomoći, najavljenom od strane ministra gospodarstva. Kako bismo naše zahtjeve mogli utemeljeno argumentirati, trebamo i nadalje suradnju obrtnika.

Pročitajte više » | Napisano 20.03.2020.

Prilagodba rada i mogućnosti vezane uz poslovanje obrtnika u novonastaloj situaciji pandemije virusa COVID-19

Prilagodba rada i mogućnosti vezane uz poslovanje obrtnika u novonastaloj situaciji pandemije virusa COVID-19

Kako nam je na prvom mjestu odgovornost prema našim članovima i zaposlenicima te zaštita njihovog zdravlja, Hrvatska obrtnička komora privremeno je reorganizirala rad cjelokupnog komorskog sustava. U specifičnim okolnostima trenutne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj od velike je važnosti da djelujemo koordinirano, odgovorno i smireno kako bismo svi što lakše prebrodili situaciju u kojoj smo se našli.
Obrtnicima su za sva pitanja na raspolaganju djelatnici Hrvatske obrtničke komore, županijskih obrtničkih komora i udruženja obrtnika, čiji se popis kontakata nalazi na web stranici HOK-a.

Podsjećamo obrtnike da na web stranicama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Vlade RH https://www.koronavirus.hr/ prate ažurne i provjerene informacije.
Također, sve nove prijedloge i upite vezane uz poslovanje u novonastalim okvirima možete poslati na e-mail korona@hok.hr.
Hrvatska obrtnička komora putem svog sustava obavještavanja članovima šalje informacije, čija je pravodobnost naročito važna u ovim izvanrednim okolnostima.

Pozivamo obrtnike koji nisu u sustavu evidencije kontakata (e-mail adrese i telefonske brojeve) da ih dostave svojim matičnim udruženjima te na taj način dobivaju sve aktualne informacije iz područja obrtništva.

Velik broj predloženih mjera od strane Hrvatske obrtničke komore usmjerenih rasterećenju obrtnika već je usvojen, a Hrvatska obrtnička komora svim raspoloživim sredstvima i dalje aktivno radi na prijedlozima konkretnih mjera kojima će zaštititi svoje članove te im osigurati održavanje stabilnog poslovanja.

Za vas smo izradili popis mogućnosti vezanih uz poslovanje i radne procese te predloške koji su važni za postupanja u novonastaloj situaciji te ih je moguće preuzeti niže.

Pročitajte više » | Napisano 19.03.2020.

Obavijest obveznicima fiskalizacije za prijavu privremenog zatvaranja poslovnog prostora

Obavijest obveznicima fiskalizacije za prijavu privremenog zatvaranja poslovnog prostora

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena. Predmetnu obavijest u cijelosti prenosimo u nastavku.

Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju ​poslovnih prostora. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i to prije nastupa promijenjenih okolnosti.

Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena uzrokovanih preporukama nadležnih službi ili odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba. Navedene promjene radnih dana i radnog vremena, kao i privremenog zatvaranja poslovnih prostora, u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je dostaviti propisanim načinom.

Uvažavajući ove posebne okolnosti koje utječu na pravovremeno ispunjenje obveza poreznih obveznika, Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena i radnih dana te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.

Pročitajte više » | Napisano 19.03.2020.

Odluka o mjerama ograničenja društvenih okupljanja

Odluka o mjerama ograničenja društvenih okupljanja

Obvezno je strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
-prodavaonica prehrambenih artikala
-prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
-tržnica i ribarnica
-specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
-specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
-poljoprivrednih ljekarni
-benzinskih postaja
-kioska
-pekarnica
-kemijskih praonica rublja
-specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
-specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
-specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
-izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
-logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
veledrogerija

Obustava
-rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova
-rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
-rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
-svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
-održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
-rada autoškola i škola stranih jezika
-vjerskih okupljanja

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:
-osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
-svu rasutu robu prodavati zapakirano
-primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
-organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
-redovito provjetravati prostore
-osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
-na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja
-redovito provjetravati prostore
-na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Poslodavci su obvezni:
-organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
-otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
-zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite

Pročitajte više » | Napisano 19.03.2020.

Grad Hvar: nove mjere u prevenciji širenja korona virusa (COVID-19)

Grad Hvar: nove mjere u prevenciji širenja korona virusa (COVID-19)

Stožer civilne zaštite grada Hvara donosi nove mjere u prevenciji širenja korona virusa:

Na području grada Hvara od 19. ožujka 2020. godine zatvaraju se svi ugostiteljski objekti osim trenutno otvorenih restorana koji će dežurati za dostavu odnosno isporuku hrane koja će se vršiti pred vratima spomenutih ugostiteljskih objekata. Ugostiteljski objekt Mizarola dežurat će od 17 do 20 sati, a ugostiteljski objekt Grande Luna od 12 do 14 i od 17 do 19 sati.

Grad Hvar stavlja na raspolaganje službeni automobil i vozača za ispomoć najugroženijima za nabavu i dostavu osnovnih prehrambenih i higijenskih potrepština i lijekova, u koordinaciji s Gradskim društvom Crvenog križa otoka Hvara.

Preporuča se obrtnicima u uslužnim djelatnostima koji su u neposrednom i bliskom doticaju s klijentima (frizeri, kozmetičari…) da poštuju stroge higijenske mjere propisane od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pročitajte više » | Napisano 18.03.2020.