Izdvojene novosti


Komisija predstavila paket za inovacije u području umjetne inteligencije za potporu start-up poduzećima i MSP-ovima u tom području

Komisija predstavila paket za inovacije u području umjetne inteligencije za potporu start-up poduzećima i MSP-ovima u tom području

Komisija je danas predstavila paket mjera za potporu europskim start-up poduzećima i MSP-ovima u razvoju pouzdane umjetne inteligencije uz poštivanje vrijednosti i pravila EU-a. To je uslijedilo nakon političkog dogovora iz prosinca 2023. o Aktu EU-a o umjetnoj inteligenciji, prvom sveobuhvatnom propisu o umjetnoj inteligenciji na svijetu, na temelju kojeg će se poduprijeti razvoj, uvođenje i prihvaćanje pouzdane umjetne inteligencije u EU-u.

U svojem govoru o stanju Unije 2023. predsjednica von der Leyen najavila je novu inicijativu da europska superračunala postanu dostupna europskim inovativnim start-up poduzećima u području umjetne inteligencije za razvoj pouzdanih modela umjetne inteligencije. Današnjim paketom to postaje stvarnost: uvode se razne mjere za potporu start-up poduzećima i inovacijama u području umjetne inteligencije, uključujući prijedlog da se start-up poduzećima u području umjetne inteligencije i široj inovacijskoj zajednici omogući povlašteni pristup superračunalima.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: "Za razvoj umjetne inteligencije potrebna je računalna snaga, i to mnogo nje. Stoga želimo MSP-ovima i start-up poduzećima omogućiti povlašteni pristup mreži europskih superračunala. Cilj su nam inovacije u području umjetne inteligencije i inovacije s pomoću umjetne inteligencije. Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo u Europi uspostavili uspješan ekosustav umjetne inteligencije".

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: "Danas najavljujemo otvaranje tvornica umjetne inteligencije, u kojima se objedinjuju „sirovine” za umjetnu inteligenciju: računalna snaga, podaci, algoritmi i talenti. One će služiti kao jedinstvena kontaktna točka za europska start-up poduzeća u tom području i omogućavati im da razvijaju najnaprednije modele umjetne inteligencije i njezine industrijske primjene. Europa postaje najbolje mjesto na svijetu za pouzdanu umjetnu inteligenciju".

Foto: stockvault.net

Pročitajte više » | Napisano 25.01.2024.

Bespovratna sredstva za mala i srednja poduzeća - SME fond za mala i srednja poduzeća 2024.

Bespovratna sredstva za mala i srednja poduzeća - SME fond za mala i srednja poduzeća 2024.

Obavještavamo vas da su od 22. siječnja do 6. prosinca 2024. otvorene prijave za bespovratna sredstava namijenjena zaštiti intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća - u okviru Fonda za mala i srednja poduzeća.

Fond za MSP-ove, koji na inicijativu Europske komisije provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), program je bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV).

Ukupna sredstva za 2024.g. iznose 20 mil €, dostupna su tijekom cijele godine prema redoslijedu prijave.

Poduzeća se mogu prijaviti za jedan ili više vrijednosnih kupona (vaučera) u isto vrijeme ili u okviru naknadnih prijava.

Dostupna su 4 vaučera :

Vaučer 1. – za troškove usluge IP Scan-a (ispitivanje potencijala intelektualnog vlasništva poduzeća)
Vaučer 2. – za troškove registracije žiga i industrijskog dizajna putem nacionalnih, regionalnih, europskih i međunarodnih sustava zaštite
Vaučer 3. – za troškove prijave patenta na nacionalnoj ili regionalnoj razini, usluge pretraživanje stanja tehnike te troškove pravnog zastupanja za sastavljanje i podnošenje prijave europskog patenta (samo za zastupnike u Registru Europskog patentnog ureda – EPO-a)
Vaučer 4. – za troškove prijave zaštite biljnih sorti na nivou Europske unije - troškovi online prijave i ispitivanja
Dodatne informacije o uvjetima za podnošenje prijave dostupne su u Smjernicama za podnositelje prijave.

Prijave se podnose registracijom u Fond za MSP-ove na sljedećoj poveznici: Prijave i registracija

Državni zavod za intelektualno vlasništvo će 30. 1. 2024. u 10.00 h organizirati tematski webinar „Fond za mala i srednja poduzeća 2024 - Kako se prijaviti i ostvariti povrat sredstava“ za koji se možete prijaviti putem poveznice.

Pročitajte više » | Napisano 24.01.2024.

Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2024. godini

Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2024. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2024. godini.

Svrha i ciljevi Javnog poziva su:

poticanje prevođenja vrijednih izvornih hrvatskih književnih djela na strane jezike, odnosno neknjiževnih djela važnih za promicanje hrvatske kulture
promidžba hrvatskih autora i njihovih djela u inozemstvu
jačanje i profesionalizacija posredničke djelatnosti i književnosti (zastupanje autora/prodaja prava)
Ogledni prijevod koji se prijavljuje na Javni poziv mora biti prvi prijevod izvornog književnog ili neknjiževnog djela napisanog na hrvatskom jeziku na određeni strani jezik. Poželjni su ogledni prijevodi na engleski jezik, ali su prihvatljivi i drugi jezici s izrazitim promidžbenim potencijalom.

Na Javni se poziv mogu prijaviti fizičke i pravne osobe registrirane za izdavačku djelatnost, zastupanje/posredovanje i/ili prodaju autorskih prava koji su do sada zaključili najmanje 5 ugovora za prodaju izdavačkih prava hrvatskih autora. Prijavitelji moraju biti nositelji autorskih prava za djela koja prijavljuju na ovaj Javni poziv ili moraju posjedovati pismenu izjavu nositelja autorskih prava da su suglasni s izradom i korištenjem oglednog prijevoda u skladu s ciljevima Javnog poziva.

Jedan prijavitelj može tražiti potporu za najmanje 10, a najviše 20 oglednih prijevoda, i to najviše 3 prijevoda pojedinog djela istoga autora. Svaka prijave treba sadržavati prijedloge za prevođenje oglednih prijevoda djela najmanje 3 različita hrvatska autora.
Ogledni prijevod mora iznositi najmanje 15, a najviše 30 autorskih kartica proznog teksta, odnosno najmanje 5, a najviše 10 pjesama (od 75 do 150 stihova).
Putem ovog Javnog poziva financirat će se isključivo troškovi autorskog djela prevoditelja u maksimalnom iznosu do 500 € bruto po jednom oglednom prijevodu te troškovi tiska promidžbene knjižice koja će sadržavati ogledni prijevod ako je prijavitelj namjerava otisnuti u maksimalnom iznosu do 250 € bruto po jednom oglednom prijevodu.

Prijava koja se dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte translation-grants@min-kulture.hr mora sadržavati:

potpisanu i pečatiranu prijavnicu objavljenu na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija sa sljedećim podatcima:
popis oglednih prijevoda za koje se traži financiranje (ime autora, naziv djela, reference autora i djela koje se prevodi, plan korištenja oglednog prijevoda)
jezik na koji se prevodi
troškovnik projekta
Elektroničkim se putem uz prijavnicu dostavlja i sljedeća dokumentacija:

izjava nositelja autorskog prava da je suglasan s izradom i korištenjem oglednog prijevoda u skladu s ciljevima Javnog poziva
registracija djelatnosti
reference podnositelja prijave
reference autora i djela koje se prevodi uz obrazloženje izbora autora, djela, odlomka i ciljanog jezika
plan korištenja oglednog prijevoda
ugovor s prevoditeljem
reference prevoditelja
kopija odlomka predloženog za prijevod s točnom naznakom njegova položaja u okviru djela
Razmatrat će se samo potpune prijave prijavitelja koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.
S korisnikom sredstava sklopit će se ugovor kojim će se regulirati obaveze korisnika i Ministarstva kulture i medija.

Korisnik sredstava za financiranje oglednih prijevoda putem ovog Javnog poziva dužan je dopustiti objavu financiranih oglednih prijevoda na mrežnim stranicama https://www.croatian-literature.hr/ bez ikakve naknade za Ministarstvo kulture i medija te omogućiti Ministarstvu korištenje sufinanciranih oglednih prijevoda u promidžbene svrhe bez ikakve naknade.
Korisnik je dužan najkasnije do 1. prosinca tekuće godine dostaviti potpuno financijsko izvješće s dokazima o provedenim transakcijama, sufinancirane ogledne prijevode u tiskanom i elektroničkom obliku, kao i 30 primjeraka promidžbene knjižice ako su odobrena sredstva za tisak.

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se od datuma objave do 8. studenoga 2024. godine.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 24.01.2024.

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije otvorilo je poziv: Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 1. 2. 2024. u 11:00:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 5. 6. 2024. u 11:00:00 sati

Svrha Poziva

Usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Predmet Poziva

Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva

Poduzetnik – pravna ili fizička osoba Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem Strateškog partnerstva za inovacije – SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeća, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o skupnom izuzeću, odnosno pod kategorijom veliki poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe o skupnom izuzeću.

Prihvatljiv prijavitelj mora imati registrirano sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj, najkasnije do dana sklapanja Ugovora, kojim korisnik stječe pravo na potporu.

SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.

Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH.

Sažetku poziva na dostavu projektnih prijedloga možete pristupiti OVDJE.

Uputama za prijavitelje OVDJE.

Pitanja i odgovore potražite OVDJE.

Obrasce i priloge vezane uz Poziv, možete pronaći OVDJE.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 24.01.2024.

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju „58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja“.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u članku 22. Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine br. 140/2023 i 152/2023). Detaljan prikaz troškova za prihvatljive aktivnosti nalazi se u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu II. Pravilnika.

Korisnici sredstava za intervenciju 58.1.b.01. Ulaganja su poduzeća u sektoru vina (vinarije, fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 7.822.750 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća
750.000 EUR za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
550.000 EUR za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više.
Potpora odnosno financijska pomoć Unije u vidu intenziteta potpore iznosi:

50% prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća
25% od prihvatljivih troškova za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
24% prihvatljivih troškova za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju 58.1.b.01. – Ulaganja je od 22. siječnja 2024. od 12:00 sati do 01. ožujka 2024. do 12:00 sati.

Foto: stockvault.net


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
L6_PP_O4-Plan-aktivnosti.docx 199.03 KB
PITANJA-I-ODGOVORI.docx 20.01 KB
Uputa-za-popunjavanje-Zahtjeva-putem-AGRONET-a.pdf 787.81 KB
Vino_ulaganja_Javni-natjecaj (1).zip 1.87 MB

Pročitajte više » | Napisano 24.01.2024.