Izdvojene novosti


HOK: Rasteretite obrtnike u e-Komunikaciji sa sudovima

HOK: Rasteretite obrtnike u e-Komunikaciji sa sudovima

Hrvatska obrtnička komora ustraje u traženju jednostavnijeg pristupa sustavu e-Komunikacije obrtnika sa sudovima na način da se sustav izmijeni odnosno nadogradi kako bi tehnički i financijski bio prihvatljiv obrtnicima. Naime, propisivanjem obveze korištenja sustava isključivo kroz vjerodajnice visoke razine sigurnosti dodatno se financijski i administrativno opterećuju obrtnici. To znači da bi svaki obrtnik, ako želi pristupiti sustavu e-Komunikacija sa sudovima te nema e-osobnu iskaznicu, sada imao dodatni trošak pribave certifikata visoke razine u iznosu 51,76 EUR + PDV godišnje, a certifikat se izdaje na dvije godine.

Naime, FINA obrtnicima kao poslovnim subjektima izdaje poslovne, a ne osobne certifikate jer ih koriste u poslovne svrhe. Uz to potrebno je podmiriti i troškove jednokratne registracije u poslovni PKI sustav FINA-e, ako obrtnik nema niti jedan drugi FINA-in certifikat, dok je pribavljanje i instaliranje e-osobne iskaznice vremenski dugotrajnije i komplicirano za mikro poduzetnike.

HOK traži hitno postupanje prema zahtjevu da se omogući pristup sustavu e-Komunikacije putem vjerodajnice značajne razine sigurnosti. Određeni broj obrtnika ne koriste niti računalo u svom poslovanju pa dakle nemaju tehničke preduvjete za pristup sustavu e-Komunikacije zbog čega im prijeti gubitak procesnih prava i nastanak štete, a obzirom da elektronička komunikacija sa sudovima započinje 20. srpnja te je obavezna za sve obrtnike, ako ne žele riskirati nepravovremeno informiranje o tijeku sudskog postupka, istek rokova u sudskom postupku i gubitak procesnih prava.

Hrvatska obrtnička komora opetovano je službeno uputila ovakva traženja nadležnom Ministarstvu. Naime, iako je neupitno da digitalizacija iziskuje dodatna financijska sredstva usmjerena na ulaganja u nove tehnologije, valja imati na umu da je upravo svrha novih digitalnih rješenja jednostavnije poslovanje obrtnika bez nepotrebnog financijskog opterećenja, sve s ciljem jačanja konkurentnosti i otpornosti obrtnika te uspješnije zelene i digitalne tranzicije.


Facebook
Linkedin
Twitter
Email

Pročitajte više » | Napisano 19.07.2023.

8 koraka kroz naukovanje – za licencirane obrte i pravne osobe

8 koraka kroz naukovanje – za licencirane obrte i pravne osobe

Kao što znate, ovaj tjedan su tijeku upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pronaći mjesto za naukovanje u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi.

Ako već imate licenciju i u potrazi za mjestom za naukovanje vam se obratio učenik ili njegov skrbnik, podsjećamo vas na sve korake koji su pred vama u procesu provedbe naukovanja:

Porazgovarati s naučnikom i njegovim roditeljima/skrbnicima i upoznati ih s pravilima ponašanja i rada u vašem obrtu/poduzeću odnosno radionici,
Dobro proučiti odredbe ugovora o naukovanju te potpisati ga i ovjeriti pečatom,
Proučiti okvirni program praktičnog dijela naukovanja te s nastavnikom iz škole i osobom zaduženom za obrazovanje iz područne obrtničke komore, u skladu s mogućnostima u vašem obrtu, izraditi izvedbeni program po kojem ćete lakše pratiti obveze i izvršavanje zadaća svog naučnika te njegovo prisustvo na naukovanju,
Voditi evidenciju prisutnosti naučnika na praktičnom dijelu naukovanja. U skladu s propisanim programom praktičnog dijela naukovanja, naučnik u vašoj radionici mora provesti najmanje 540 sati u prvoj godini, 630 sati u drugoj godini i 640 sati u trećoj godini naukovanja,
Redovito ocjenjivati naučnika na praktičnom dijelu naukovanja. Pri tom treba obratiti pažnju na sljedeće elemente: marljivost, kreativnost, pouzdanost, preciznost, smisao za red i točnost, stupanj kvalitete i izvršenja norme, spremnost na suradnju i grupni rad. Ocjena se upisuje svakog mjeseca u naučnikovu mapu praktičnog dijela naukovanja.
Skrbiti da naučnik redovito vodi dnevnik rada kako je to prikazano u općem primjeru operativne pripreme za poduku naučnika jer je njemu to obvezna dokumentacija koja mu omogućuje pristupanje naučničkom ispitu.
Pripremiti naučnika za naučnički ispit kako bi na ispitu postigao što bolje rezultate. To je važno i za ugled vaše majstorske radnje jer se u Dodatak svjedodžbi o naukovanju upisuju naziv i sjedište vašeg obrta ili pravne osobe.
Ako nemate uvjete za potpunu realizaciju izvedbenog programa, omogućite naučniku da razliku programa svlada kod drugog obrtnika, vašeg kolege. U tom slučaju sklopite ugovor o suradnji s tim obrtnikom ili pravnom osobom.
U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite savjetnicima za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje

Pročitajte više » | Napisano 14.07.2023.

Licenciranje za provedbu naukovanja

Licenciranje za provedbu naukovanja

thumb
thumb
U tijeku su upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pronaći mjesto za naukovanje u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. U ovom članku pripremili smo ključne informacije koje će vam pomoći u pripremi i provedbi naukovanja.

Što to znači da je obrt licenciran? Kako se može ishoditi licencija?

Zahtjev za izdavanje dozvole (licencije) za prijam naučnika na naukovanje podnosi se područnoj obrtničkoj komori u županiji u kojoj je sjedište obrta, odnosno pravne osobe. Obrazac zahtjeva koji se podnosi te svi ostali potrebni obrasci mogu se dobiti u područnoj obrtničkoj komori ili preuzeti s internetske stranice HOK-a: http://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno_obrazovanje_za_programe_vezanih_obrta/licenciranje

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1. obrtnicu ili rješenje trgovačkog suda (preslika).

Za mentora:

2. dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu osoba koje izvode naukovanje: presliku majstorske diplome ili diplome fakulteta, više ili visoke škole, odnosno svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju (preslika);

3. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika);

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);

5. suglasnost za traženje podataka;

6. potvrdu Suda časti HOK-a;

7. presliku osobne iskaznice.

Područna obrtnička komora zatim obavlja sljedeće propisane zadaće:

prosljeđuje obavijest Inspektoratu rada kako bi inspektor zaštite na radu pregledao radionicu i utvrdio udovoljava li svim potrebnim uvjetima koji se odnose na zaštitu na radu,
nakon dobivenog pozitivnog mišljenja, u vašu radionicu doći će komisija za licenciranje čija je zadaća utvrditi udovoljavate li svim propisanim uvjetima,
ako komisija utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, Hrvatska obrtnička komora izdat će vam dozvolu (licenciju) za prijam naučnika na naukovanje.
Licencija će vam osigurati da budete evidentirani u evidenciji licenciranih gospodarskih subjekata koje vodi HOK i koja je objavljena na internetskoj stranici HOK-a, područnih obrtničkih komora i aplikaciji e-naukovanje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi svaki učenik koji traži mjesto za naukovanje mogao doći do vas.

Po jednom mentoru možete na naukovanje primiti do šest učenika pod uvjetom da najviše troje učenika naukovanje obavlja istovremeno.

Nakon što ste donijeli odluku o tome kojeg ćete naučnika uzeti na naukovanje, prije nego učenik započne svoje naukovanje dužni ste s njim, odnosno njegovim roditeljem ili skrbnikom sklopiti Ugovor o naukovanju.

Ako niste u mogućnosti osigurati 70% propisanih sadržaja praktične nastave, ali možete osigurati između 50% i 70% propisanih sadržaja praktične nastave svejedno možete dobiti licenciju pod uvjetom da sklopite Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Tada će vam Komora izdati licenciju za zajedničku provedbu naukovanja. Ugovor o naukovanju naučnik u tom slučaju sklapa s oba mjesta na kojima obavlja naukovanje.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite savjetnicima za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje

Pročitajte više » | Napisano 13.07.2023.

Majstorski ispit jedino je jamstvo znanja i kvalitete: unazad godinu dana 800 majstora više

Majstorski ispit jedino je jamstvo znanja i kvalitete: unazad godinu dana 800 majstora više

Temeljem medijskih napisa o pojavi „lažnih majstora“ na tržištu, preporučamo oprez i provjeru odabranih izvođača radova ili usluga. Prije sklapanja posla potrebno je zatražiti i potvrditi samu ponudu izdanu od izvođača radova ili usluga, na kojoj je moguće vidjeti na koji način je registriran budući izvođač radova – ako je obrtnik, za obavljanje velikog broja djelatnosti morao je položiti majstorski ispit, najveći stupanj obrtničkog obrazovanja. Za manji broj djelatnosti potrebna je odgovarajuća srednja škola ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti. Svoga budućeg izvođača radova moguće je provjeriti putem Obrtnog registra, koji sadrži popis i podatke svih obrta u Hrvatskoj - Preglednik obrtnog registra - pretraga (gov.hr). Majstorska diploma jasno pokazuje poslodavcima, potencijalnim klijentima, ali i široj javnosti da je upravo ta osoba dokazala izvanredne praktične vještine i teorijska znanja u svojoj struci.

Naime, svaka fizička osoba koja obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela ili prijavila poreznim tijelima ili koja nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za njeno obavljanje, ne poštuje propise. Obavljanje neregistriranih djelatnosti uređeno je Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, a inspekcijski nadzor provodi Državni inspektorat. Također, majstorima se mogu zvati samo osobe koje su položile majstorski ispit. Nažalost, uvriježeno je da majstorima zovemo sve i one koji to stvarno jesu i one koji nisu. Majstorski ispit jest kompleksan ispit kojim se dokazuje najveća razina obrazovanja u obrtništvu, riječ je o razini 5 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, provodi se prema uvjetima i programu propisanom od strane Ministarstva nadležnog za obrt, a uspješnim polaganjem se stječe Diploma o majstorskom zvanju.

Diploma o majstorskom zvanju znak je kvalitete, garantira visoku razinu stručnosti i kvalitete proizvoda i usluga koje pružaju majstori. Upravo ova činjenica ključna je za zaštitu i sigurnost potrošača. Majstorski ispiti imaju i važnu ulogu u profesionalizaciji različitih struka. Kroz uspješno polaganje majstori dokazuju i spektar vještina i znanja potrebnih za uspješno vođenje obrta, što uključuje upravljanje resursima, financijama, ljudskim potencijalima i sl. Majstorski ispit pruža dodatnu vjerodostojnost i povjerenje, što je posebice važno u područjima gdje se izravno utječe na sigurnost građana (elektrostruka, građevina, autostruka i mnoge druge), a njegovim polaganjem dobiva se i velika odgovornost, prenošenje znanja i obrtničkih vještina na mlade generacije.

Unazad godinu dana Hrvatska je bogatija za gotovo 800 novih majstora, a među onima koji su položili majstorski ispit najzastupljeniji su elektroinstalateri, frizeri, autoserviseri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije te zidari.

U svrhu zaštite ugleda obrtnika i zaštite potrošačkih prava pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje Sud časti kao nezavisno tijelo za alternativno rješavanje sporova koji trajno doprinosi razvoju poslovnih običaja i pravila struke među obrtnicima, društveno odgovornom poslovanju, povećanju povjerenja potrošača u kvalitetu obrtničkih proizvoda i usluga, čime se jača konkurentnost hrvatskog obrtništva.

„Majstori nikad nisu bili traženiji, plaćeniji i cjenjeniji, svakako je na njima obaveza i odgovornost da daju kvalitetan odgovor na takvu potražnju. Unatoč navedenom, nema dovoljno majstora za potrebe tržišta kao rezultat niza okolnosti posljednjih godina, a kako je HOK i kontinuirano upozoravao. Ohrabruje promjena trenda i porast interesa za strukovnim zanimanjima te i ovim putem pozivam mlade – odvažite se, uzmite svoj život u svoje vrijedne i spretne ruke, vaša vještina garantira vam kvalitetnu egzistenciju“, naglašava predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Pročitajte više » | Napisano 12.07.2023.

Natječaj za provedbu za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Natječaj za provedbu za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 24. srpnja 2023. do 24. kolovoza 2023.

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 68/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja.

Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe,
privatni savjetnik,
nevladine organizacije,
Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje,
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.
Visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika: 15,88 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja: 3.500.000 EUR.

Intenzitet javne potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Pitanja u vezi s ovim Natječajem korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

Pitanja se mogu postaviti od 7. srpnja 2023. godine do 7. kolovoza 2023. godine, a odgovori na postavljena pitanja objavljuju se putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste troškova.

Izvornu objavu, kao i detalje vezane za prijavu možete proučiti OVDJE.

Vezano uz Natječaj, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

U planu je održavanje tri radionice prema rasporedu:

Zagreb 12. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Kino dvorana Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78
Osijek 13. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Osijek, Europske avenije 13
Zadar 14. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Zadar, Špire Brusine 16
Broj mjesta je ograničen te je stoga potrebno putem poveznice prijaviti sudjelovanje.

Pročitajte više » | Napisano 12.07.2023.