Izdvojene novosti


Okupljanje malih trgovaca u Zagrebu sljedećeg tjedna

Okupljanje malih trgovaca u Zagrebu sljedećeg tjedna

Datum događanja: 11.10.2023. - 11.10.2023.
Lokacija: Velika dvorana Hrvatske obrtničke komore
Hrvatska obrtnička komora organizira "1. Obrtnički fokus – Zakon o trgovini", prvi u nizu tematskih okruglih stolova koji će raspraviti ključne izazove i trendove u obrtničkom sektoru. Ovaj koncept usmjeren je na povećanje interesa za pitanja koja utječu na obrtnike, a prvi okrugli stol održat će se 11. listopada u 10:30 sati u Velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore.

Glavna tema prvog Obrtničkog fokusa bit će aktualnosti u sektoru trgovine, s posebnim naglaskom na izazove Zakona o trgovini i ograničenja rada nedjeljom. Obrtnici će imati priliku zajednički analizirati utjecaj zakonodavstva na sektor te razmotriti mogućnosti i izazove koje donose promjene.

Cilj ove sektorske rasprave nije samo identificirati probleme, već potaknuti razmjenu iskustava i ideja. Hrvatska obrtnička komora želi stvoriti dinamično okruženje u kojem će obrtnici moći artikulirati svoje potrebe te zajedno s relevantnim dionicima pronaći konkretna rješenja koja će unaprijediti radne uvjete obrtnika i doprinijeti prosperitetu hrvatskog obrtništva.

Na okruglom stolu sudjelovat će relevantni panelisti: Sanja Smoljak Katić, direktorica Sektora za trgovinu pri HGK; Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistiku; Mirko Budimir, dopredsjednik HUP-Udruge trgovine (predstavnik malih trgovaca); Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske; Adolf Cvanicger, potpredsjednik HOK-a; Darko Knežević, član Predsjedništva HOK-a; Josip Smoljan, predsjednik Ceha trgovine HOK-a i Ivica Ćudina, predsjednik Ceha za trgovinu i cvjećarstvo OK Splitsko-dalmatinske županije.

"Obrtnički fokus" postat će redoviti tematski okrugli stol, svaki posvećen određenoj temi ili trendu u obrtničkom sektoru. Svaki događaj okupit će vodeće stručnjake, iskusne obrtnike i predstavnike relevantnih institucija kako bi zajedno raspravljali o problemima, potrebama i prilikama u sektoru.

Sudjelovanje na ovom okruglom stolu je besplatno, a dolazak je moguće potvrditi putem e-maila: publicrelations@hok.hr. Hrvatska obrtnička komora poziva sve zainteresirane da se pridruže i aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti hrvatskog obrtništva.

Pročitajte više » | Napisano 06.10.2023.

Poziv na ARC2 radionicu: GDPR – Obrada i zaštita osobnih podataka u radnim odnosima

Poziv na ARC2 radionicu: GDPR – Obrada i zaštita osobnih podataka u radnim odnosima

Pozivamo vas na ARC2 radionicu: GDPR – Obrada i zaštita osobnih podataka u radnim odnosima, koja će se održati u četvrtak 12. listopada 2023. godine.

Svi voditelji i izvršitelji obrade, bez obzira na djelatnost, obrađuju osobne podatke svojih zaposlenika i suradnika.

Podaci radnika obrađuju se u svrhe ispunjenja zakonskih obveza poslodavca, ispunjenja prava i obveza iz ugovora o radu i radnog odnosa, ostvarenja legitimnih interesa poslodavca i dr.

Obrada podataka radnika započinje objavom oglasa za slobodno radno mjesto ili prikupljanjem otvorenih zamolbi zainteresiranih kandidata, a traje i nakon prestanka radnog odnosa. Za čitavo to vrijeme nužno je osigurati zakonitost obrade i primjereno štititi podatke, ali i privatnost radnika.

Ova besplatna radionica koja se održava u okviru ARC2 projekta obuhvaća pregled obaveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u svim najvažnijim procesima obrade osobnih podataka u radnom odnosu i mnoštvo praktičnih primjera te pregled sudske prakse i odluka nadzornih tijela.

Namijenjena je prvenstveno mikro, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima, ali i svim ostalim zainteresiranim poslodavcima/organizacijama/službenicima za zaštitu podataka.

Održat će se 12. listopada 2023. (četvrtak) u razdoblju od 10:00 – 13:00 sati.

Registracija za sudjelovanje je obavezna. Prijaviti se možete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/zastita-op-radnika-ARC2

Sadržaj:

Obrada podataka u postupku zapošljavanja – natječaji, otvorene zamolbe, online platforme, agencije za zapošljavanje
Načelo transparentnosti – sadržaj i način informiranja radnika o obradi podataka
Primjerena pravna osnova za obradu podataka radnika – ugovor, zakonska obveza poslodavca, legitimni interes i dr.
Privola u radnom odnosu – primjerenost, zakonitost, primjeri
Obrada posebnih kategorija osobnih podataka – podaci o zdravlju, invalidnosti, vjeroispovijesti, članstvu u sindikatu, rezultati psiho testa, potvrde o nekažnjavanju i dr.
Nužna dokumentacija – uvjerenja, diplome, identifikacijski dokumenti, preslike dokumenata
Evidencija aktivnosti obrade – obvezan sadržaj i primjeri tipičnih obrada u radnom odnosu
Uvjeti dopuštenosti nadzora radnika – kontrola prolaska, snimanje telefonskih poziva, GPS sustav, nadzor korištenja službenih mobitela, računala, e-pošte i Interneta i dr.
Video nadzor službenih prostora – pravna osnova, obvezna dokumentacija, informiranje radnika
Obrada biometrijskih podataka – pravni okvir, primjeri
Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA) – primjeri visokorizičnih obrada
Rokovi čuvanja osobnih podataka – zakonski rokovi, određivanja drugih rokova pohrane
Ispunjavanje prava radnika i bivših radnika – procedura za ispunjavanje zahtjeva, identifikacija ispitanika, rokovi
Obveze radnika – čuvanje povjerljivosti, primjeri izjava o povjerljivosti i ugovornih odredbi
Odnosi s izvršiteljima obrade – obvezne sastavnice ugovora i primjeri izvršitelja u radnom odnosu
Dostava osobnih podataka trećim stranama – javna i druga nadležna tijela
Korporativna kultura i privatnost radnika – javne objave, „djelatnik mjeseca“, isticanje fotografije radnika na prodajnom mjestu, timska druženja i dr.
Primjerene mjere zaštite dokumentacije i IT sustava – primjeri zaštitnih mjera
Prijenos podataka u treće zemlje – primjeri prijenosa, zaštitne mjere
Odgovornosti službenika za zaštitu osobnih podataka u obradama koje se odnose na radni odnos
Pregled odluka i mišljenja Suda EU, Europskog suda za ljudska prava, nacionalnih sudova i nadzornih tijela
Druge posebnosti (pravo na pristup informacijama, EU projekti, učenička praksa, studentski rad i dr.)
Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 04.10.2023.

Paket pomoći za MSP-ove

Paket pomoći za MSP-ove

Europska komisija je u rujnu objavila Paket pomoći za MSP-ove (mala i srednja poduzeća) kojem je namjera pružanje potpore MSP-ovima u neizvjesnom gospodarskom okruženju.

Paket sadrži devetnaest mjera za rješavanje tri glavna izazova s kojima se MSP-ovi suočavaju (administrativno opterećenje, financiranje poslovanja i nedostatak vještina), a usmjeren je na postizanje vrlo konkretnih ciljeva:

1. pružanje poticajnog regulatornog okvira (smanjenje zahtjeva za izvješćivanje, pojednostavnjenje poreza, digitalizacija),

2. poticanje likvidnosti (pristupačnije i održivo financiranje, rješavanje problema kašnjenja u plaćanju te iskorištavanje mogućnosti koje nude programi EU-a),

3. omogućavanje pristupa kvalificiranom osoblju (uspostava baze talenata EU-a i uključivanje na tržište rada kvalificiranih državljana trećih zemalja te mladih, žena i osoba s invaliditetom čiji je potencijal visok a neiskorišten).

O Paketu se očitovao i SMEunited, udruženje europskih malih i srednjih poduzeća koje zastupa njihove interese pred institucijama Europske unije. SMEunited je u očitovanju predložio nekoliko mjera za ublažavanje pritiska na MSP-ove kako bi se u njihovom poslovanju stvorio prostor za provedbu dvostruke tranzicije. U prijedlozima je rečeno da Komisija pri stvaranju politika i propisa mora slijediti načelo Počnimo od malih (poduzeća), da će rok za plaćanja od 30 dana revidirane Direktive o zakašnjelim plaćanjima biti provođen ako će države članice imati stroža pravila provedbe i mogućnost za sektorske sporazume te da je potrebno MSP-ovima olakšati pristup nadmetanju u natječajima javne nabave. Što se tiče rješavanja problema nedostatka vještina, SMEunited smatra da se trebaju provoditi nacionalni programi strukovnog osposobljavanja u koje moraju biti uključene organizacije MSP-ova, kao i u prilagođeno osposobljavanje i mentorstvo za poduzetnike tijekom cijelog poslovnog ciklusa poduzeća. S obzirom na to da se MSP-ovi već desetljećima suočavaju s nedostatkom kvalificiranog osoblja, trebalo bi poboljšati alate za utvrđivanje potreba za vještinama u različitim sektorima te osigurati da svi budu odgovarajuće kvalificirani za radna mjesta na tržištu.

U Komunikaciji Komisije stoji da su mala i srednja poduzeća ključna za gospodarsku i socijalnu strukturu Europe s obzirom na to da čine 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji, da osiguravaju dvije trećine radnih mjesta u privatnom sektoru, da su duboko ugrađena u lokalne zajednice te ključna za zelenu i digitalnu tranziciju Europe i njezino dugoročno blagostanje. Kao takva, imaju važno mjesto u politikama Komisije koja će im u okviru tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.) i instrumenta NextGenerationEU omogućiti sredstva u iznosu preko od 200 milijardi eura.

Komunikaciju Europske komisije o Paketu pomoći za MSP-ove možete pročitati ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 03.10.2023.

Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj provedbe Javnog poziva je povećanje otvorenosti šuma privatnih šumoposjednika, a šumska prometna infrastruktura je važan čimbenik koji predstavlja nužni preduvjet za provođenje radova gospodarenja šumama te zaštitu šuma od požara.

Prihvatljiv podnositelj je mali šumoposjednik (s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta do 20 ha) koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi i udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći 2. listopada 2023. od 12:00:00 sati i istječe 29. prosinca 2023. u 12:00:00 sati.

Javni poziv je dostupan ovdje.

Dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni poziv mogu se zatražiti isključivo u pisanom obliku na e-adresu: privatne.sume@mps.hr.

foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 03.10.2023.

Steknite sigurnost u digitalnom svijetu – Tečaj kibernetičke sigurnosti

Steknite sigurnost u digitalnom svijetu – Tečaj kibernetičke sigurnosti

Pozivamo vas da se prijavite na tečaj "Osnove kibernetičke sigurnosti" (CSA-05) u organizaciji Span Centra kibernetičke sigurnosti.

Cilj treninga je osigurati da svatko, bez obzira na informatičko predznanje, može adekvatno reagirati na stvarne kibernetičke prijetnje.

Iako su napredne tehnologije, učinkoviti alati i dobre sigurnosne politike od velike važnosti za kibernetičku sigurnost, ne smijemo zanemariti ljudski faktor koji je ključna komponenta u ovom kontekstu. Kroz ovaj tečaj brzo ćete usvojiti potrebna znanja koja će značajno smanjiti vašu izloženost različitim cyber prijetnjama cyber kriminalaca u poslovnom okruženju. Naučit ćete kako zaštititi sebe i svoje poslovanje prilikom korištenja računala, mobilnih uređaja i Interneta od različitih kibernetičkih prijetnji.

Tečaj će se održati online 24. listopada 2023. godine putem Microsoft Teams aplikacije. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 18. listopada 2023. godine, a važno je napomenuti da je broj sudionika ograničen.

Članovi HOK-a ostvaruju povoljniju cijenu u iznosu od 79 EUR (bez PDV-a) po polazniku, u okviru programa HOK Obrtnik plus.

Trajanje treninga:

- 3 sata (uključujući 2 pauze od 10 minuta)

Za više informacija o tečaju i podnošenju prijava, kliknite OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 02.10.2023.