Izdvojene novosti


Obrtnici koji su registrirali privremenu obustavu djelatnosti imaju pravo na mjeru Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta

Obrtnici koji su registrirali privremenu obustavu djelatnosti imaju pravo na mjeru Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta

Na ponovljeno traženje Hrvatske obrtničke komore, Hrvatski zavod za zapošljavanje potvrdio je da i oni obrti koji su prijavili privremenu obustavu djelatnosti imaju pravo na korištenje mjera za očuvanje radnih mjesta.

Hrvatska obrtnička komora je istaknula da za vrijeme privremene obustave registracije djelatnosti i obrtnik i radnici ostaju osiguranici obveznih osiguranja i imaju obvezu uplate svih doprinosa te da su registracijom privremene obustave izvršavali svoju obvezu sukladno zakonskim odredbama.

Slijedom navedenog, Hrvatski zavod za zapošljavanje obavijest je proslijedio regionalnim uredima.

Zahtjev Hrvatske obrtničke komore nalazi se ispod ove obavijesti.
https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-04/HZZ%20-%20privremena%20obustava.pdf

Pročitajte više » | Napisano 23.04.2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje nadogradio aplikaciju!

Hrvatski zavod za zapošljavanje nadogradio aplikaciju!

Svaki obrtnik koji je dobio isplatu mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Potpora za očuvanje radnih mjesta za poduzetnike u djelatnostima pogođenima Koronavirusom“, u obvezi je najkasnije do 05. svibnja dostaviti dokaz o utrošenim sredstvima za mjesec ožujak.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je nadogradio aplikaciju https://mjera-orm.hzz.hr/moji-zahtjevi/
kojom sada možete predati:

Broj JOPPD obrasca (oznaka izvješća) kojim ste prijavili isplatu plaće za ožujak, (ukoliko niste obveznik predaje JOPPD obrasca – (paušalisti npr.) tada ćete moći označiti „kućicu“ nisam obveznik predaje JOPPD obrasca),

ime, prezime i OIB radnika koji su za ožujak dobili potporu (unosi se ručno, a ukoliko imate veći broj radnika, možete iste dostaviti u tablici). Napomena: zaposlenici na ovoj listi moraju odgovarati popisu zaposlenika koje ste predali putem JOPPD obrasca za mjesec ožujak 2020.

Također, možete pregledati do sada predane zahtjeve, eventualno dopuniti zahtjev sa zaposlenicima koje ste vratili na posao i izvršiti eventualnu drugu dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj. U tom slučaju potrebno je obrazložiti zašto se radi dopuna i dostaviti dokumentaciju (vraćen zaposlenik na posao npr. u razdoblju za ožujak ili povrat zaposlenika sa dužeg bolovanja tijekom travnja npr.).

Predaja je vrlo jednostavna! Dakle, nisu potrebni potpisi radnika, niti kopija izvoda a niti Izjava obrtnika o utrošenim sredstvima. Više o ovoj temi ali i o ostalim mogućnostima poslovanja obrta u posebnim uvjetima izazvanim epidemijom korona virus COVID-19 pročitajte ovdje.
https://www.hok.hr/sites/default/files/inline-files/UPUTE%20ZA%20POSLOVANJE%20OBRTA%20U%20POSEBNIM%20UVJETIMA%20IZAZVANIM%20EPIDEMIJOM%20KORONA%20VIRUS%20COVID%2019-21-04-2020.pdf

Pročitajte više » | Napisano 21.04.2020.

Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, uključujući i obrtnike i druge koji obavljaju registriranu djelatnost

Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, uključujući i obrtnike i druge koji obavljaju registriranu djelatnost

Prema odredbama Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji je stupio na snagu 18. travnja ove godine, Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, uključujući i obrtnike.

Iznimno, ovrha se nastavlja u slučaju da fizička osoba ima osnove za plaćanje radi naplate zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije), druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (druga uzdržavanja koja se naplaćuju u rentama), tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun pričuve zgrade i sl.).

Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u Očevidnik prema vremenu primitka, ali po njima neće poduzimati daljnje radnje za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (osim ako se radi o osnovi za plaćanje za koju je propisano da se nastavlja s provedbom ovrhe).

Također, i dalje nije moguće radnicima u cijelosti isplatiti plaću već je i dalje potrebno vršiti obračun isplate na zaštićeni račun!

Sva pitanja vezana uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima građani mogu uputiti putem online servisa za predaju dokumentacije.

Više informacija pročitajte na sljedećoj poveznici.
https://www.fina.hr/-/zastoj-ovrhe-na-novcanim-sredstvima

Pročitajte više » | Napisano 21.04.2020.

Obavijest - Slobodno kretanje unutar pojedinih županija

Obavijest - Slobodno kretanje unutar pojedinih županija

Na temelju prijedloga zaprimljenih od strane županijskih stožera, Nacionalni stožer civilne zaštite donio je Odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta za više županija.

S obzirom na gospodarske razloge i epidemiološku situaciju, Nacionalni stožer civilne zaštite donio je Odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, što znači da se stanovnici Zagreba i Zagrebačke županije od sada mogu bez e-Propusnice kretati unutar Zagrebačke županije i Zagreba. Ako navedeni stanovnici trebaju putovati izvan Županije i Zagreba, za to će trebati e-Propusnicu.

Odluke o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka donijete su i za:

Vukovarsko-srijemsku županiju
Brodsko-posavsku županiju
Osječko-baranjsku županiju
Požeško-slavonsku županiju
Virovitičko-podravsku županiju
Bjelovarsko-bilogorsku županiju
Koprivničko-križevačku županiju
Međimursku županiju
Karlovačku županiju
Primorsko-goransku županiju (napomena: Odlukom se omogućuje kretanje bez propusnica unutar tri područja Primorsko-goranske županije: Primorja, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara)
Zadarsku županiju
Šibensko-kninsku županiju
Splitsko-dalmatinsku županiju (napomena: za otoke ostaju na snazi prethodne mjere uz iznimku da na samom otoku za prelazak iz jedne u drugu administrativnu jedincu nije potrebno posjedovanje e-Propusnice)
Za ostale županije čekaju se službene odluke.

Izvor: Koronavirus.hr

Pročitajte više » | Napisano 20.04.2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio upute za ugostiteljske objekte kojima se dopušta rad

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio upute za ugostiteljske objekte kojima se dopušta rad

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je upute za ugostiteljske objekte kojima se dopušta rad, uz pridržavanje svih produepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja u 11 točaka.

Upute je moguće preuzeti i ispod ovog teksta.
https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-04/Ugostitelji_19_04%20upute.pdf

Pročitajte više » | Napisano 20.04.2020.