Izdvojene novosti


Poziv na GDPR radionice u ožujku i travnju

Poziv na GDPR radionice u ožujku i travnju

Agencija za zaštitu osobnih podataka poziva sve obrtnike, mikro, male i srednje poduzetnike na besplatne online edukacije koje Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi u okviru EU ARC2 projekta s ciljem pružanje potpore poduzetnicima u usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Agencija je u okviru projekta izradila i online alat “Olivia” koji ima za cilj voditeljima/izvršiteljima obrade pomoći u razumijevanju njihovih obaveza i izradi osnovnih internih akata kojima će dokazati usklađenost sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Web alat “Olivia” je još uvijek u izradi te planiramo dodavati nove module, a dostupan za besplatno korištenje svim zainteresiranim voditeljima/izvršiteljima obrade na poveznici: https://olivia-gdpr-arc.eu/hr.

RASPORED radionica u ožujku i travnju:

4. 3. 2024. online ARC2 radionica “Ugovor voditelj-izvršitelj obrade”, prijave na: Registracijski obrazac

Poduzetnici (voditelji obrade) vrlo često griješe kad angažiraju izvršitelje obrade koji u njihovo ime i prema njihovim uputama obrađuju osobne podatke, a pritom ne sklope ugovor koji regulira međusobna prava i obveze između voditelja obrade i izvršitelja obrade. Radi se o zakonskoj obvezi iz članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka te se u slučajevima kad takav ugovor nije sklopljen radi o kršenju Opće uredbe o zaštiti podataka koje može imati ozbiljne financijske posljedice i za voditelja i za izvršitelja obrade.

Na ovoj radionici poduzetnici/obrtnici imat će priliku naučiti tko je voditelj obrade, izvršitelj obrade, zajednički voditelj obrade, što u slučajevima kad izvršitelj obrade želi angažirati podizvršitelja i kako ispravno regulirati međusobna prava i obveze.

26. 3. 2024. online ARC2 radionica “Kako uskladiti web stranicu s GDPR-om?”, prijave na: Registracijski obrazac

Radionica je namijenjena prvenstveno obrtnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima, ali i svim ostalima koji još uvijek nisu uskladili obradu osobnih podataka putem web stranica sa zakonskim okvirom za zaštitu osobnih podataka.

Na ovoj radionici sudionici će imati prilike saznati koji su to osnovni elementi internetske stranice koji moraju biti usklađeni sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), koji kolačići se mogu smatrati nužnima, a za koje je potrebna privola, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općom uredbom o zaštiti podataka.

Poduzetnici će dobiti konkretne smjernice kako treba izgledati privola za obradu osobnih podataka putem kolačića (eng. cookie banner), kako napisati pravila privatnosti, koje tehničke i organizacijske mjere su potrebne za funkcioniranje online usluga te koji su besplatni alati dostupni poduzetnicima za samostalnu provjeru internetskih stranica.

9. 4. 2024. online ARC2 radionica “Kako postati uspješan službenik za zaštitu podataka?”, prijave na Registracijski obrazac

Ova radionica namijenjena je svim službenicima za zaštitu podataka, ali i voditeljima/izvršiteljima obrade koji žele steći bolje razumijevanje i uvid u zadaće i dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Organizacije su u obvezi imenovati službenike za zaštitu podataka u slučajevima:

(a) obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti,
(b) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri, ili
(c) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10.
Ako ste u obvezi imenovati službenika za zaštitu podataka ili ga želite imenovati dobrovoljno, tada imenovani službenik mora imati potrebna znanja iz područja zaštite osobnih podataka, ne smije biti na radnom mjestu koje ga može dovesti u sukob interesa te mora razumjeti koje su njegove zadaće kako bi mogao uspješno obavljati svoj posao.
16. 4. 2024. online ARC2 radionica “Zaštita osobnih podataka i usklađivanje s GDPR-om u turizmu”, prijave na: Registracijski obrazac

Radionica je namijenjena isključivo poduzetnicima i obrtnicima iz sektora turizma, čijim je specifičnim potrebama prilagođen program radionice.

Naime, turizam je specifičan zbog velikog protoka ljudi, užurbanog tempa rada i obrade velike količine osobnih podataka hrvatskih i stranih državljana. Opća uredba o zaštiti podataka je na snazi od 25. svibnja 2018. godine i dužni su je poštovati svi koji obrađuju osobne podatke građana Europske unije. Nepoštivanje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i nepoduzimanje odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka može rezultirati povredama osobnih podataka, nepovjerenjem klijenata u pružatelje turističkih usluga, a samim time i padom ugleda, financijskim gubitcima i visokim novčanim kaznama.

Sudionici radionice saznat će koje ključne korake moraju poduzeti kako bi uskladili poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka te dobiti odgovore na svoja pitanja iz područja zaštite osobnih podataka.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 27.02.2024.

Ponude za izradu i uređenje izložbenih prostora HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. i 56. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2024.

Ponude za izradu i uređenje izložbenih prostora HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. i 56. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2024.

Hrvatska obrtnička komora organizira skupnu izložbu svojih članova na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. godine koji se održava u terminu od 16. do 20. travnja 2024. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina, kao i na 56. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2024. godine, koji se održava od 18. do 22. rujna 2024. godine u Celju, Slovenija.

U skladu s navedenim, molimo da dostavite ponudu za uređenje izložbenih prostora Hrvatske obrtničke komore za navedene sajmove po principu „ključ u ruke“, što posebice podrazumijeva:

po prijemu popisa izlagača s veličinama pojedinačnih izlagačkih prostora i potrebnog namještaja, izradu prezentacije u 3D projekciji te prezentaciju izgleda izlagačkog prostora,
obavještavanje izlagača o predaji robe prije i preuzimanju robe nakon sajmova,
prijem/izdavanje i skladištenje izložaka prije i nakon izložbi,
uspoređivanje dostavljene robe izlagača s poslanom dokumentacijom, kao i razmjer poslane robe sa zakupljenom izlagačkom površinom,
preuzimanje robe za otpremu na sajmove te provjeru zaprimljene robe i izdavanje potvrde izlagaču,
preuzimanje promotivnih materijala i reprezentacije HOK-a u skladištu HOK-a i otprema do skladišta izvođača štanda i dalje do štanda na sajmove,
pakiranje robe za otpremu na/sa sajmova,
organiziranje transporta izložaka i robe,
osiguranje robe u skladištu i tijekom transporta te na sajmovima do dolaska izlagača,
otpakiranje robe na sajmovima te postavu i aranžiranje izložaka; nakon sajmova pakiranje robe za njen povrat,
prikupljanje potrebnih elemenata za izradu carinske dokumentacije od izlagača i izradu skupne carinske dokumentacije (za robu koja se nakon izložbi vraća) na papirima izvođača štandova,
špediterske poslove,
predaju robe izlagaču koji potpisuje preuzimanje robe nakon sajmova,
ovjera projekta štanda kod tehničke službe sajma,
spajanje priključaka na štandovima (struja, voda),
osigurani inventar za potrebe rada štandova (usisavač, hladnjak, čaše, šalice, aparat za kavu i sl.),
postavljanje konstrukcije štandova prema dogovoru s naručiteljem, vodeći računa o atraktivnosti izložbenog i skladišnog dijela prostora,
osmišljavanje i postavljanje elementa koji privlači pozornost posjetitelja u paviljonu (koristiti visinu konstrukcije štanda),
osigurana „hladna“ svjetla,
postavu izložaka na izložbenim prostorima izlagača i aranžiranje izložbenih prostora,
osigurano skladište za ambalažu na sajmovima,
dopremu izložaka u Zagreb i skladištenje,
dopremu reprezentacije za potrebe štandova HOK-a,
u slučaju da je izvođač izvan Zagreba, obavezno osiguran skladišni prostor u Zagrebu,
davanje uputa i organiziranje potrebne dokumentacije za izlagače koji prodaju robu,
prijevoz robe izlagača koji prodaju robu na sajmovima,
druge poslove po zahtjevu naručitelja.
U ponudi je potrebno naznačiti poslove i eventualne troškove za izlagače koji bi prodavali robu na sajmovima.

Veličina izložbenog prostora štanda HOK-a iznosi za sajam 24 m2 za sajam u Mostaru i 51 m2 za sajam u Celju, prema skicama rasporeda i pozicija štandova Hrvatske obrtničke komore na sajmovima koji su predmet natječaja - u prilogu.

Cijenu uređenja po 1 m2 i organizacije prijevoza treba izraziti u eurima i to bez PDV-a i s PDV-om.

U ponudi je potrebno obavezno navesti kakvu konstrukciju ponuditelj usluge posjeduje, predložiti elemente atraktivnog i vizualno efektnog štanda s prijedlogom 3D projekcije štandova.

Uz ponudu je potrebno priložiti i referentnu listu.

Prema potrebi, uslugu domaćice kao vanjskog suradnika za dežurstvo na štandu, dogovorit ćemo dodatno za sajam ako će takva usluga biti potrebna.

Ako bi povećanje ili smanjenje izložbene površine utjecalo na vašu ponuđenu cijenu, molimo to posebno istaknuti.

Ponudu je potrebno dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti s naznakom „Ponuda za uređenje štandova Hrvatske obrtničke komore na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. godine i na 56. Međunarodnom sajmu obrtništva i poduzetništva u Celju 2024. godine – ne otvarati“ najkasnije do 4. 3. 2024. godine na adresu: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb.

Kontakt osoba za dodatne informacije i pitanja vezana uz natječaj je Dražen Horvat; tel: 01/4806 650.

Posebno napominjemo da ponude koje ne sadrže sve navedene elemente iz natječaja, neće biti razmatrane.

Hrvatska obrtnička komora nije obveznik nabave po Zakonu o javnoj nabavi.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
MOS 2024 - Radni tlocrt sa pozicijom štanda Hrvatske obrtničke komore u paviljonu L1- štand broj 10 sajma u Celju 2024.png 284.81 KB
Pozicija štanda Hrvatske obrtničke komore na 25 Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.pdf 73.24 KB

Pročitajte više » | Napisano 27.02.2024.

585. plenarno zasjedanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

585. plenarno zasjedanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) održao je prošlog tjedna svoje 585. plenarno zasjedanje. Ključne rasprave zasjedanja bile su „Program rada i prioriteti Europske komisije za 2024.“, „Jačanje civilnog dijaloga i participativne demokracije u EU-u“, „Pokretanje inicijative Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za uključivanje članova iz zemalja kandidatkinja“ te „Uloga civilnog društva u provedbi ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda“.

U raspravi o programu rada Europske komisije za 2024. godinu, kao prioritet je istaknut oporavak Europe, uz ublažavanje posljedica rata u Ukrajini i energetske krize. EGSO je naglasio da su održivi rast, socijalno izjednačavanje, povoljno poslovno okruženje te bolji uvjeti zapošljavanja, ključni čimbenici oporavka od krize i stvaranja otpornije Europske unije. Predsjednik EGSO-a Oliver Röpke pohvalio je program Komisije za 2024., posebno pojednostavnjenje pravila za građane i poduzeća, zaštitu potrošača u nepredviđenim okolnostima te održavanje socijalnih, okolišnih, gospodarskih i sigurnosnih standarda.

Govoreći o dosad nezabilježenim izazovima, ali i prilikama, Maroš Šefčovič, izvršni potpredsjednik Europske komisije za Zeleni plan, naglasio je kako je ključno osigurati da europska poduzeća, posebno mala i srednja, ostanu konkurentna u trenutačnom globalnom i gospodarskom kontekstu. Program Komisije navodi 41 prijedlog za pojednostavnjenje i racionalizaciju zahtjeva za izvješćivanje, čime će se uštedjeti 3,6 milijardi eura, osigurati konkurentnost industrije te socijalno pravedna i uključiva zelena tranzicija.

EGSO je prva europska institucija koja je u svoj rad uključila članove iz država kandidatkinja za članstvo u EU-u putem inicijative „Članovi kandidati za proširenje” (ECM). Ovom se inicijativom olakšava integracija država kandidatkinja u Uniju, a podržali su je potpredsjednica Europske komisije Věra Jourová, premijer Crne Gore Milojko Spajić i premijer Albanije Edi Rama na inauguraciji novih članova tijekom plenarnog zasjedanja. Po prvi put zasjedanju su prisustvovali predstavnici civilnog društva iz devet kandidatkinja - Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Turske i Ukrajine. U toj povijesnoj prigodi predsjednik Röpke naglasio je kako treba odmah početi graditi međusobne veze te poticati snažno civilno društvo. Sudionici rasprave su se složili da je proširenje jedan od najvažnijih strateških izbora za budućnost EU-a, a EGSO se obvezao podržati i osnažiti civilno društvo u Uniji i državama kandidatkinjama tijekom njihovog puta prema slobodi, demokraciji, gospodarskom i socijalnom blagostanju te integraciji, što je njegova već tradicionalna funkcija.

U raspravi s potpredsjednicom Komisije Dubravkom Šuicom, EGSO je pozvao na izradu strategije o civilnom dijalogu kao prvom koraku prema jačanju uloge civilnog društva i povećanju sudjelovanja građana u procesima donošenja politika EU-a, što je posebno važno uoči europskih izbora. Tijekom rasprave usvojeno je i mišljenje o ovoj temi, sastavljeno na zahtjev belgijskog predsjedništva Vijeća EU-a. Kao dodatni doprinos, EGSO je pokrenuo pilot-projekt za osnaživanje glasa mladih na razini EU-a te će od 4. do 7. ožujka održati Tjedan civilnog društva.

O važnosti civilnog društva razgovaralo se i u kontekstu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Istaknuto je da Ujedinjeni narodi i EU trebaju surađivati kako bi unaprijedili održivi razvoj, a Tatiana Molcean, zamjenica glavnog tajnika UN-a, istaknula je potrebu za hitnim i odlučnim djelovanjem te uključivanjem civilnog društva u proces donošenja politika; također je pozvala EGSO da sudjeluje na svim povezanim sastancima na razini UN-a.

Ključna mišljenja EGSO-a o kojima se raspravljalo na zasjedanju vezana su uz dokumente Europske komisije o europskoj strategiji gospodarske sigurnosti, digitalizaciji u području socijalne sigurnosti, godišnjem pregledu održivog rasta, smanjenju onečišćenja mikroplastikom, sveobuhvatnoj strategiji za europsku drvnu industriju te o olakšicama za MSP-ove.

U mišljenju o Europskoj strategiji gospodarske sigurnosti, EGSO je pozvao na procjenu snaga EU-a i mogućnosti koje proizlaze iz globalnih izazova te istaknuo važnost ulaganja u inovacije, razvoja vještina te industrijskih i digitalnih kapaciteta, kao i smanjenja kritičnih ovisnosti, uz očuvanje socijalnog tržišnog gospodarstva Unije. Naglašena je i važnost jačanja multilateralne trgovine i sinergije među državama članicama te je upućen poziv oblikovateljima politika da poboljšaju uvjete kojima se poduzećima, posebno MSP-ovima, omogućuje upravljanje rizicima u poslovanju; navedeno će doprinijeti jedinstvu, snazi i gospodarskoj sigurnosti EU-a.

U mišljenju o digitalizaciji u području socijalne sigurnosti, EGSO je istaknuo potrebu za pojednostavnjenjem birokracije i izjednačavanjem digitalizacije država članica te za izradom sveobuhvatnih akcijskih planova i snažnih IT sustava koji će osigurati zaštitu podataka i kibersigurnost. EGSO je pozvao i na uklanjanje prepreka slobodnom kretanju te predložio stalnu razmjenu najboljih praksi među državama članicama i institucijama EU-a.

EGSO svake godine u veljači donosi mišljenje o Godišnjem pregledu održivog rasta Europske komisije. U ovoj se komunikaciji navode prioriteti gospodarske politike i politike zapošljavanja, s ciljem ublažavanja učinaka energetskih šokova, poticanja održivog rasta i povećanja otpornosti Unije. EGSO je u mišljenju dao osvrt na predloženo te svoje preporuke, koje među ostalim uključuju praćenje rizika i planiranje za nepredviđene situacije, poziv na suradnju svih dionika društva, provedbu reformi, uključivanje demokratskih vrijednosti i vladavine prava u gospodarsko upravljanje EU-a te jačanje administrativnih kapaciteta i tržišta rada.

Europska komisija po prvi put predlaže mjere za sprečavanje onečišćenja mikroplastikom nenamjernim ispuštanjem plastičnih peleta. Mikroplastika stvara zabrinutost jer se teško razgrađuje i uklanja, ali i zato jer se nalazi u ljudskom tijelu, u vodi i tlu te šteti ekosustavima i bioraznolikosti. EGSO je podržao prijedlog Komisije te ukazao na potrebu za hitnim djelovanjem.

U mišljenju vezanom uz Paket pomoći za MSP-ove Europske komisije, EGSO je istaknuo kako se MSP-ovi suočavaju s velikim neizvjesnostima, ograničenjima opskrbe, nedostatkom radne snage i nepoštenim tržišnim natjecanjem. Paket je pokušaj da se MSP-ovi stave u središte europskog zakonodavstva te strategija i mjera za potporu konkurentnosti, no EGSO je istaknuo da bi ga sljedeća Komisija trebala postaviti kao prioritet te ga pojednostaviti i dati mu odgovarajuća sredstva. Međutim, EGSO napominje da je potrebno učiniti i više: ukloniti rascjepkanost tržišta, uskladiti zakonodavstvo te olakšati pristup financijskim sredstvima za MSP-ove.

Mišljenje Prema sveobuhvatnoj strategiji za drvnu industriju EU-a ističe značaj europskih šuma za društvo, gospodarstvo, otpornost i stratešku autonomiju u području kritičnih sirovina i za biološku raznolikost EU-a te predlaže put za šumarsku i bioindustriju u okviru Zelenog plana.

Usvojena su i mišljenja Poboljšanje referentnih vrijednosti i zahtjeva o izvješćivanju u području financijskih usluga i potpore ulaganjima kojim se naglašava potreba za racionalizacijom i pojednostavnjenjem zahtjeva za izvješćivanje, Alternativno rješavanje sporova kojim se nastoji dati efikasna zamjena sudskim postupcima između trgovaca i potrošača te potaknuti države članice i poduzeća, posebno MSP-ove i određene sektore da se dobrovoljno u uključe u takav način rješavanja sporova te Revizija Direktive o kombiniranom prijevozu kojim EGSO podržava paket o ekologizaciji prijevoza tereta. U mišljenju Oporezivanje prekograničnih radnika na daljinu na globalnoj razini i učinak na EU, navode se promjene u svijetu rada pokrenute globalizacijom i digitalizacijom te potencirane pandemijom; porast rada na daljinu uzrokovao je i porast broja prekograničnih radnika te utjecao na oporezivanje poduzeća i zapošljavanja. EGSO je u mišljenju naveo svoje preporuke u ovom području.

Usvojenim mišljenjima možete pristupiti ovdje.

Foto: europa.eu

Pročitajte više » | Napisano 27.02.2024.

U tri godine 3200 građevinskih obrta više

U tri godine 3200 građevinskih obrta više

Aktualnosti u građevini tema kongresa u Sisku

Posljednjeg dana siječnja 2021. Hrvatska je imala 10.372 aktivna obrta u građevinarstvu, dok istoga dana ove godine 13.583 obrta ima registrirano građevinarstvo kao glavnu djelatnost, prema NKD-u najviše njih u kategoriji Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju (1.882 obrta), ostali završni građevinski radovi (1.716 obrta) te u postavljanju podnih i zidnih obloga (1.466 obrta). Unatrag godinu dana otvoreno je 1.420 novih građevinskih obrta. Prema informacijama Državnog zavoda za statistiku, protekle godine su izdane 11.564 građevinske dozvole odnosno 3,6 posto više nego 2022., a predviđena vrijednost radova iznosila je nešto više od sedam milijardi eura što je oko 21 posto više nego godinu ranije.

S obzirom na ekspanziju građevine, ali i paralelnu potrebu za ostvarenjem energetskih ciljeva do 2030., pokrenut je projekt CRO skills RELOAD na kojem sudjeluju Građevinski fakultet iz Zagreba, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, REA Sjever, Zajednica graditeljskih škola RH te Hrvatska obrtnička komora. Cilj projekta je ponovno uspostaviti Nacionalnu kvalifikacijsku platformu te poboljšati Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika, a napravljena je i sveobuhvatna analiza građevinskog sektora te obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Analiza je pokazala da nedostatak kvalificirane radne snage u građevinskom sektoru rezultira dramatičnim povećanjem uvoza radnika, često iz zemalja s drugačijim obrazovnim sustavima i tehnološkim pozadinama. Edukacija tih radnika o energetski učinkovitim tehnologijama postavlja značajan izazov za postizanje ciljeva do 2030. godine. Analizom ankete obrtnika otkrili smo da između 40 i 60 posto njih, ovisno o vrsti radova, smatra da im nedostaje znanja o energetski učinkovitim tehnologijama te izražava želju za dodatnim obrazovanjem. Provedena je temeljita analiza trenutno dostupnih kolegija na visokim učilištima, koja ukazuje na to da tek mali broj studenata izlazi na tržište rada s kompetencijama povezanim uz EnU-om i obnovljivim izvorima energije. U dokumentu se procjenjuje da je potrebno 24.530 strukovnih radnika i 5800 inženjera kako bi se postigli ciljevi energetske učinkovitosti u zgradarstvu do 2030. godine. Iz priložene analize proizlazi da je godišnje potrebno obučiti najmanje 500 građevinskih radnika, 500 radnika za OIE, 435 inženjera građevinarstva, 290 arhitekata, 145 inženjera strojarstva i 145 inženjera elektrotehnike kako bi stekli potrebne vještine i znanja.

Ove i sve druge aktualne teme u sektoru graditeljstva poput konstrukcijske obnove, problematike u procesu gradnje, obrazovanja i budućnosti radne snage te kružne ekonomije u graditeljstvu obradit će se kroz predavanja i panel rasprave svih ključnih dionika u resoru na Susretu graditelja u Sisku 1. i 2. ožujka u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, a domaćin je Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije.

„Građevinarstvo je IN, raste u svakom segmentu, a tome u prilog govori činjenica da je u tri godine 3200 građevinskih obrta više. Također, povećan je upis u srednje strukovne škole za građevinska zanimanja i otvaraju se dodatni razredi. Osim što ćemo se dotaknuti svih ključnih tema za ovaj resor važan za hrvatsko gospodarstvo, predstavit ćemo i nove tehnologije izgradnje te obnove nakon potresa“, naglašava potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, predsjednik Obrtničke komore Zagreb i predsjednik Organizacijskog odbora Susreta graditelja Antun Trojnar.

Generalni sponzor susreta je Sika Croatia d.o.o., dok su sponzori Mapei Croatia d.o.o., Samoborka i Wienerberger Hrvatska.

Pročitajte više » | Napisano 26.02.2024.

Majstori ljepote 2024.: Renomirani Shamuratov i nagrađivana Wang održat će ekskluzivnu edukaciju za uzak krug frizera i kozmetičara

Majstori ljepote 2024.: Renomirani Shamuratov i nagrađivana Wang održat će ekskluzivnu edukaciju za uzak krug frizera i kozmetičara

Posebno atraktivan dio programa „Majstora ljepote 2024. – Dani frizera i kozmetičara HOK-a“ će biti show u subotu 9. ožujka, i ekskluzivna stručna radionica u nedjelju 10. ožujka, koju će voditi Farrukh Shamuratov, međunarodno poznati i priznati frizer, stilist i vizažist. S ciljem da podijeli bogato iskustvo u frizerskom poslu dugo 15 godina i 10 godina u podučavanju, Shamuratov će prvi put publici u Hrvatskoj prezentirati najnovije metode u svijetu frizera i kozmetičara. Farrukh Shamuratov je diplomirao na Državnom sveučilištu za kulturu i umjetnost u Sankt Peterburgu. Tijekom svoje karijere završio je više od 50 međunarodnih profesionalnih tečajeva i treninga iz područja bojanja kose, šminkanja, stiliziranja i brendiranja, sudjelovao je na više od 100 međunarodnih natjecanja i prvenstava te je dobitnik brojnih nagrada u frizerskoj umjetnosti. Trenutno djeluje kao član žirija brojnih frizerskih natjecanja i autor vlastitih metoda obuke u frizerskoj struci.

Također, u sklopu događanja će višestruko nagrađivana stručnjakinja za medicinsku kozmetiku iz Kine Pei Wang održati edukaciju i prenijeti svoj know-how o svim tajnama tradicionalne kineske masaže uskom krugom hrvatskih kozmetičara. Pei Wang dobitnica je zlatne medalje u kozmetičkoj njezi na prestižnom natjecanju Worldskills Special Edition 2022 te na strukovnom natjecanju Kina 2020, CIDESCO je terapeut, jedna od top 10 ženskih osoba u Kini 2022. godine te je osnivačica nacionalnog majstorskog studija. Edukacija će obuhvaćati osnovnu teoriju tradicionalne kineske medicine, pripremu kože, antiage masažu lica, guasha, masažu kistovima te masažu ruku.

DVORANA CRES, ZAGREBAČKI VELESAJAM (10. 3. 2024.)
10:00 - 18:00 Edukacija Shamuratov (20 polaznika)

Cijena ulaznice za članove HOK-a: 300 eura
Cijena ulaznice za ostale: 400 eura

Cijena edukacije uključuje: edukaciju za zatvorenu grupu pod vodstvom Farrukha Shamuratova u trajanju od 7 sati, priznanje o sudjelovanju, ulaznicu za Zagrebački Velesajam, ručak, ulaz na program u organizaciji HOK-a u Kongresnoj dvorani 9. 3. i ulaznicu za party u restoranu Gastro Globus
Prodaja ulaznice: Uplata se uplaćuje na HOK-a: HR6923400091100174539 (poziv na broj 4, model 00) uz opis plaćanja "Edukacija Farrukh Shamuratov". Potvrda o uplati i podaci za izdavanje računa se šalju na e-mail: majstoriljepote@hok.hr


KONGRESNA DVORANA, ZAGREBAČKI VELESAJAM (10. 3. 2024.)
9:00 - 13:00 Edukacija Wang (10 polaznika)

Cijena ulaznice za članove HOK-a: 180 eura
Cijena ulaznice za ostale: 250 eura

Cijena edukacije uključuje: edukaciju za zatvorenu grupu pod vodstvom Pei Wang u trajanju od 4 sata, priznanje o sudjelovanju, ulaznicu za Zagrebački Velesajam, ulaz na program u organizaciji HOK-a u Kongresnoj dvorani 9. 3. i ulaznicu za party u restoranu Gastro Globus
Prodaja ulaznice: Uplata se uplaćuje na HOK-a: HR6923400091100174539 (poziv na broj 4, model 00) uz opis plaćanja "Edukacija Pei Wang". Potvrda o uplati i podaci za izdavanje računa se šalju na e-mail: majstoriljepote@hok.hr

Pročitajte više » | Napisano 23.02.2024.