Izdvojene novosti


Anglo-Adria poslovno savjetovanje novi je partner Hrvatske obrtničke komore u okviru projekta HOK Obrtnik plus

Anglo-Adria poslovno savjetovanje novi je partner Hrvatske obrtničke komore u okviru projekta HOK Obrtnik plus

Anglo-Andria poslovno savjetovanje novi je partner Hrvatske obrtničke komore u okviru projekta HOK Obrtnik Plus, a članovima Hrvatske obrtničke komore nudi popust od 10% na sve usluge iz Kataloga usluga kao i na sve otvorene treninge i webinare u organizaciji Anglo-Adrije.

Anglo-Adria svoj pristup temelji na praktičnom, profesionalnom i osobnom iskustvu, kao i na opsežnom akademsko-stručnom obrazovanju trenera i coacheva.

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici.
https://www.hok.hr/pogodnosti/hok-obrtnik-plus/partneri/anglo-adria

Pročitajte više » | Napisano 23.06.2021.

Online radionica „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka?“

Online radionica „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka?“

Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom organizira besplatnu online radionicu pod nazivom „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka“. Radionica će se održati u utorak, 29. lipnja 2021. godine u trajanju od 10 do 13:00 sati. Pozivamo vas da se prijavite na besplatno online sudjelovanje na poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/gdpr-edukacija-hok. Nakon što se registrirate putem online obrasca, zaprimit ćete poveznicu i upute za sudjelovanje na radionici.

Opća uredba o zaštiti podataka (najpoznatija pod akronimom GDPR) zakonski je propis kojeg su dužni poštovati svi oni koji prikupljaju i obrađuju osobne podatke građana Europske unije. Možda smatrate da ne obrađujete osobne podatke, ali već se i sama pohrana osobnih podataka klijenata/zaposlenika npr. u datoteku na računalu smatra obradom osobnih podataka. Tijekom radionice, GDPR stručnjaci iz Agencije za zaštitu osobnih podataka, objasnit će obrtnicima njihove obveze te ključne korake koje je potrebno poduzeti da bi se uskladili s GDPR-om. U drugom dijelu radionice, obrtnici će imati prilike postavljati pitanja i razriješiti svoje nedoumice vezane za usklađivanje poslovanja sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova je radionica jedna od aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka u okviru projekta ARC (Awareness Raising Campaign for SMEs), sufinanciranog iz EU programa Europske unije „Prava, jednakost i građanstvo“, a projekt provodimo s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima prilikom usklađivanja poslovnih procesa s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru ovog projekta AZOP provodi i istraživanje među poduzetnicima i obrtnicima o njihovim iskustvima prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka, a sve s ciljem stjecanja što boljeg uvida u potrebe obrtnika i poduzetnika te prilagodbe edukativnih materijala i savjetodavnih aktivnosti njihovim specifičnim potrebama. Pozivamo sve obrtnike da ispune anonimnu anketu na poveznici https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_etyCPkI1C1dtfZr.

Više o projektu možete saznati na poveznici https://arc-rec-project.eu/naslovna/

Ukoliko već imate pitanja na koja biste voljeli dobiti odgovor na radionici, molimo da ih postavite u online registracijskom obrascu dostupnom na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/gdpr-edukacija-hok.

Po završetku radionice, dobit ćete Potvrdu o završenoj edukaciji koju izdaje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene GDPR-a u Republici Hrvatskoj.

Također, za potrebe evaluacije kvalitete online radionice, molimo vas da ispunite upitnik o zadovoljstvu održanom radionicom na poveznici https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluacijski-upitnik-hok.

Ovim putem želimo ohrabriti obrtnike i istaknuti da usklađivanje s Općom uredbom nije nepremostiva prepreka niti administrativni opterećenje koje nužno iziskuje velike napore i financijske izdatke. Prvi i najvažniji korak, a ne košta ništa, u usklađivanju s GDPR-om je informiranje o vašim obvezama koje proizlaze iz zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka: zato pozivamo sve obrtnike na besplatnu GDPR online radionicu.

Program možete pronaći na dnu ove stranice.
https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/online-radionica-kako-uskladiti-poslovanje-s-opcom-uredbom-o-zastiti-podataka

Pročitajte više » | Napisano 17.06.2021.

Pratite Facebook stranicu Hrvatske obrtničke komore i osvojite 300 kuna na Crodux kartici za gorivo

Pratite Facebook stranicu Hrvatske obrtničke komore i osvojite 300 kuna na Crodux kartici za gorivo

Crodux i HOK ostvaruju dugogodišnju uspješnu suradnju putem projekta HOK Obrtnik plus.

Upravo na temelju dobrog partnerstva, CRODUX putem nagradne igre na Facebook stranici HOK-a nagrađuje 5 osoba s 300 kuna na Crodux kartici za gorivo.

Nagradni natječaj traje od 14. do 18. lipnja 2021.

Više na Hrvatska obrtnička komora - HOK

PRAVILA NATJEČAJA

1. PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač nagradnog natječaja je HOK (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Ilica 49/II, p.p.166, 10 000 Zagreb, OIB: 96583527575.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

2. SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Ostvarivanje promidžbe HOK-a kao Organizatora nagradnog natječaja.

3. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 14. lipnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine.

4. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju punoljetni građani Republike Hrvatske, pod uvjetom da na dan zaključenja nagradnog natječaja posjeduju Facebook profil. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u natječaju.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)
osobe koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika
sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji
5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U komentar objave potrebno je napisati odgovor na postavljeno pitanje. HOK žiri bira najkreativniji/najzanimljiviji odgovor.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

6. DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja:

ako poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja;
ako Sudionik pošalje sadržaj na koji nema pravo korištenja;
ako se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka;
ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti;
ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju;
ako vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata;
iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 7. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

7. FOND NAGRADA

5 x 300 kn na Crodux kartici za gorivo

Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu robu ili usluge te sudionici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima.

8. ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

HOK žiri bira 5 najkreativnijih/najzanimljivijih odgovora.

Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Organizatora u petak 18. lipnja do 16:00 sati.

Nagrađeni mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5.

9. UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem HOK Facebook stranice.

10. NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem HOK službene Facebook stranice s pozivom da uz vlastitu pisanu privolu dostave svoje podatke u roku od 24 sata od objave dobitnika. Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe preuzimanja nagrade te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom.

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

1.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradni natječaj odnosno tijekom nagradnog natječaja odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu:

1.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Primjerice ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice/putovnice

1.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Primjerice e-adresa te telefon

1.1.1.3. Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnom natječaju

1.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

1.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

1.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnom natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnom natječaju;

1.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

1.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 24 sata od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati.

11. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji ostave svoj komentar na HOK Facebook stranici suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na službenoj Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude HOK-a.

Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka, pismenim zahtjevom na e-mail publicrelations@hok.hr

12. PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na HOK internetskoj stranici www.hok.hr.

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena Pravila biti objavljena na navedenoj stranici.

13. ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane Sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu Sudionika ili treće osobe;
(ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Pročitajte više » | Napisano 15.06.2021.

Ublažene epidemiološke mjere - Stožer civilne zaštite RH donio četiri nove Odluke

Ublažene epidemiološke mjere - Stožer civilne zaštite RH donio četiri nove Odluke

Stožer civilne zaštite RH donio je 4 nove odluke. Nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju do 3. lipnja 2021.

1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Nove mjere:

radno vrijeme pekarnica i ugostiteljskih objekata produženo je do 24,00 sata
zabrana prodaje alkoholnih pića od 24,00 do 6,00 sati
2. Odluku o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

3. Odluku o izmjenama Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

4. Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

Odluke je moguće preuzeti i ispod ove objave.
https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/ublazene-epidemioloske-mjere-stozer-civilne-zastite-rh-donio-cetiri-nove-odluke

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2021.

Promo akcija tvrtke Hennlich industrijska tehnika d.o.o u okviru projekta HOK Obrtnik plus

Promo akcija tvrtke Hennlich industrijska tehnika d.o.o u okviru projekta HOK Obrtnik plus

Hennlich industrijska tehnika d.o.o i HOK ostvaruju uspješnu suradnju u okviru projekta HOK Obrtnik plus.

Upravo na temelju dobre suradnje, tvrtka Hennlich industrijska tehnika d.o.o, uz dosadašnji redovni popust, nudi članovima HOK-a promotivnu ljetnu akciju za proizvode iz kategorije opreme za snimanje i detekciju odvodnih cijevi i kanalizacije.

Uz redovni popust od 10% na sve proizvode iz programa kamera Forbest i mlaznica Roberto Bruna, u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2021., članovima HOK-a odobravaju i dodatnih 10% popusta.

KAMERE ZA DETEKCIJU I SNIMANJE ODVODNIH CIJEVI I KANALIZACIJE

Setove kamera njemačkog proizvođača Forbest slažete i kombinirate sami, prema Vašim željama i potrebama.

Kamere odliikuje:

- najnovija tehnologija

- visoka kvaliteta

- povoljna cijena

- brza isporuka

Sve funkcije, opcije i raspožive glave kamera za snimanje odvodnih cijevi i kanalizacije se razlikuju za svaku kameru pojedinačno. Svaka kamera odgovara specifičnom promjeru.

Pored fleksibilnosti koju nudimo pri slaganju setova kamera na raspolaganju Vam je i tehnička podrška.

Link: Kamere i uređaji za detekciju i snimanje odvodnih cijevi i kanalizacije (hennlich.hr)

MLAZNICE ZA VISOKOTLAČNE STROJEVE ZA ČIŠĆENJE ODVODNIH CIJEVI I KANALIZACIJE

Novi program u ponudi Hennlicha - Kanalizacijske mlaznice za odštopavanje i najtežih začepljenja

U asortimanu Hennlicha od sada možete pronaći i mlaznice za visokotlčane strojeve za čišćenje i odštopavanje začepljenja u cijevima. Mogu se koristiti i pri najtežim uvjetima rada.

Mlaznice španjolskog proizvođača Roberta Bruna krasi inovativnost, široka primjena i visoka kvaliteta.

Primjena za mlaznice je širokog spektra:

- pri čišćenju kanalizacijskih cijevi i odvoda

- pri uklanjanje pijeska i kamenja iz nedostupnih dijelova cjevovoda

- pri odčepljivanju cijevi od korijenja i ostalih tvrdih ostataka

- pri odčepljivanju cijevi od vlažnih maramica i ostalog higijenskog otpada

- i još puno više

Za proizvode programa Rioned zadržavamo samo dosadašnji popust od 10%, a za usluge servisa 25% popusta.

Link: Mlaznice (hennlich.hr)

STROJEVI ZA ČIŠĆENJE I ODŠTOPAVANJE CIJEVI TE DODATNA OPREMA U PONUDI HENNLICHA

Širok asortiman strojeva za čišćenje i odštopavanje cijevi, kamera za detekciju začepljenja kao i dodatne opreme s područja čišćenja odvodnih cijevi i kanalizacije. Program je u potpunosti prilagođen potrebama tržišta, a strojevi su jednostavni za rukovanje. Partner i proizvođač, nizozemska tvrtka Rioned, koja je ujedno i svjetski lider u proizvodnji ovog programa, certificirana je po standardu kvalitete ISO 9001: 2008.

Visoka pouzdanost i kvaliteta proizvoda dokazana je i pri radu u ekstremnim uvjetima.

Ponuda asortimana uključuje:

- Spiralne strojeve za čišćenje odvodnih cijevi
- Visokotlačne strojeve za čišćenje odvodnih cijevi i kanalizacije
- Kombinirane strojeve za odštopavanje i usisavanje

U Hennlichu nude i usluge servisa visokotlačnih & spiralnih strojeva za čišćenje odvodnih cijevi i kanalizacije.

Link: Oprema za čišćenje odvodnih cijevi i kanalizacije (hennlich.hr)

Strojevi i oprema za čišćenje odvodnih cijevi i kanalizacije Rioned - 10% popusta

- Kontakt: g. Matija Herceg, tel.: 01/6460-652, e-mail: matija.herceg@hennlich.hr

Servis svih vrsta pumpi za vodu kao i visokotlačnih i spiralnih strojeva za čišćenje odvodnih cijevi i kanalizacije - 25% popusta

- Kontakt: g. Ivan Žunec, tel.: 01/6460-652, e-mail: ivan.zunec@hennlich.hr

Više o partneru: https://www.hok.hr/pogodnosti/hok-obrtnik-plus/partneri/hennlich-industrijska-tehnika-doo

Pročitajte više » | Napisano 10.06.2021.