Izdvojene novosti


Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022!

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022!

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova, standardno uređenog izložbenog prostora, sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022., koji će biti održan od 17. do 20. svibnja 2022. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini s preko 350 izlagača iz 10 država svijeta, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja - tvrtki i obrta.

Profil sajma Grapos Expo 2022. obuhvatit će sljedeće djelatnosti: obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora s prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvjete nastupa u 2022. godini:

Naziv sajma: 11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2022.

Adresa sajma: Poslovna zona Fering, 75324 Gračanica, Bosna i Hercegovina

Termin održavanja: 17.-20. 5. 2022.

Broj očekivanih izlagača na sajmu 2022.: preko 350 izlagača iz 10 država

Broj očekivanih posjetioca sajma 2022.: oko 30.000 posjetioca sajma

Izložbeni prostor sajma čine: 6.500 m2 zatvorenog i oko 4.500 m2 otvorenog izložbenog prostora.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 72,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 90,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a, iznosi 144,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 180,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici.

Prilikom prijave nastupa izlagači trebaju dostaviti:

prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
podatke o robi koja se šalje na sajam,
izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci o robi koja će biti izložena na sajmu”.
ROK PRIJAVE NASTUPA: 15. 4. 2022. ili do popune izložbenog prostora


Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba nije osigurana, a ako izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješteni o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.


Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr .

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na tržištu Bosne i Hercegovine putem prezentacije na sajmu u Gračanici u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke Komore!

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a!

Na dnu stranice možete pronaći:

- prijavne materijale i uvjete nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022.

- Privolu za korištenje podataka prijavljenih izlagača za potrebe pripreme nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Na temelju Odluke Vlade RH o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine, državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, br. 70/15 i 127/17).

Status privremene zaštite uključuje pravo na boravak, iskaznicu, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obvezama, rad, spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

Za vrijeme privremene zaštite državljani Ukrajine mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

U odnosu na područje tržišta rada državljani Ukrajine izjednačeni su u pravima i dužnostima s hrvatskim državljanima te im je omogućeno sljedeće:

prijava u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
informiranje o tržištu rada u Republici Hrvatskoj;
korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posebice posredovanja pri zapošljavanju s ciljem pronalaska posla;
uključivanje u radionice za traženje posla, uključujući pisanje životopisa, predstavljanja poslodavcu na razgovoru za posao;
uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja, posebice mjere pripravništva i potpore za zapošljavanje;
ostvarivanje prava na novčanu pomoć za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja na radnom mjestu uz naknadu putnih troškova;
ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova u slučaju zaposlenja izvan mjesta boravišta;
po prestanku zaposlenja, stjecanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.
Odluku možete pronaći na dnu ove stranice.

https://www.hok.hr/aktualno/drzavljani-ukrajine-mogu-raditi-u-hrvatskoj-bez-dozvole-za-boravak-i-rad-ili-potvrde-o-prijavi-rada

Pročitajte više » | Napisano 16.03.2022.

Održane radionice o Javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti

Održane radionice o Javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti

Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održala je radionice o Javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti.

U tri dana održane su online radionice o javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske. Kroz teritorijalno usmjerena ulaganja iz fondova Europske unije cilj je dati podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji regionalnih gospodarstava, integrirati nove proizvode i usluge u okviru regionalnih lanaca vrijednosti, razviti tehnologije koje troše manje energije, smanjuju otpad i izbjegavaju zagađenje, te ulagati u ljude i razvoj pametnih vještina potrebnih za tranziciju prema industrijama budućnosti koje će omogućiti održiv, inovativan i otporan rast i razvoj naših regija.

Kako bi se obrtnicima olakšao taj postupak, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom organiziralo je navedene radionice. Radionice su obrtnicima pružile mogućnost uvida u prilike koje im pružaju fondovi Europske unije u razdoblju 2021. – 2027.

Prezentacije s radionica dostupne su na dnu ove stranice.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/odrzane-radionice-o-javnim-pozivima-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2022.

Podsjetnik na proširenje primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Podsjetnik na proširenje primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Podsjećamo kako je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dana 14. listopada 2020. godine donijelo Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune temeljem koje se primjena kolektivnog ugovora na graditeljstvo proširuje na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Sukladno Zakonu o minimalnoj plaći (NN 118/18 i 120/21), koji je na snazi od 1.12.2021. godine, ukazujemo Vam da je nadzor isplate minimalne plaće radnicima temeljem Proširenog Kolektivnog ugovora u graditeljstvu stavljen u nadležnost inspekcije rada i porezne inspekcije zbog kontrole primjene Zakona.

Člankom 10. navedenog Zakona propisane su kazne za prekršaje za pravne osobe te odgovorne osobe u istima, kao i za fizičke osobe – obrtnike koji se ne pridržavaju odredbi Zakona.

Na linkovima koji se nalaze na dnu ove stranice možete preuzeti Zakon o minimalnoj plaći te pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u kojem su detaljnije navedeni razredi za pravilnu primjenu isplate minimalne plaće, a ovisno o složenosti radova koje radnici obavljaju na gradilištu.

Za sva pitanja i objašnjenja, slobodno nam se obratite.

https://www.hok.hr/aktualno/podsjetnik-na-prosirenje-primjene-kolektivnog-ugovora-za-graditeljstvo

Pročitajte više » | Napisano 14.03.2022.

Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

Pozivamo vas na Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore (HOK) koji će se održati 21. ožujka 2022. godine u Splitu, u sklopu 45. Praznika cvijeća, tradicionalne manifestacije koja se ove godine održava pod sloganom „Europa cvita u srid Splita“. Cjelokupno događanje održat će se u Dioklecijanovim podrumima.

Organizacijom Foruma želimo pružiti mogućnost da se, u dijalogu s najvažnijim dionicima u struci, istaknu problemi s kojima se cvjećari susreću u svakodnevnom poslovanju, ali i unaprijede znanja i vještine kroz edukativnu radionicu. Isto tako, cilj je i donošenje smjernica za stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja za struku.

Radni dio Foruma koncipiran je oko panel rasprave „Aktualna situacija u cvjećarskoj struci“ na kojoj sudjeluju predstavnici iz pojedinih područja sektora. Panel rasprava prilika je za međusobnu interakciju, razmjenu informacija, stoga će naglasak biti na svakodnevnim problemima u struci od kojih je svakako najznačajniji problem rada na crno. Bit će govora o obrazovanju i radnoj snazi, nedostatku kvalitetnog kadra te nedovoljno riješenom problemu veletrgovine. Također, dotaknut ćemo se promjena u struci i industriji cvijeća koje su se dogodile od dolaska koronavirusa.

Sudionici panel rasprave bit će:

- predstavnik Državnog inspektorata,

- predsjednik Europske asocijacije florista (FLORINT),

- predstavnik veletrgovine,

- predstavnik proizvođača cvijeća,

- predstavnik proizvođača repromaterijala,

- predsjednica Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore.

Uz panel raspravu, održat će se i prezentacija „Proljeće na Mediteranu“ koju će voditi Tomas Max Kuczynski. Prezentacija je praktičnog i edukativnog karaktera.

PROGRAM DOGAĐANJA

09:00-13:00 Prezentacija/radionica „Proljeće na Mediteranu“, predavač: Tomas Max Kuczynski

13:00-14:30 domjenak

14:30-16:30 Panel „Aktualna situacija u cvjećarskoj struci“

19:00 Svečano otvaranje 45. Praznika cvijeća

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE PROGRAMA.

Napomena: Forum će se održati u skladu s epidemiološkim mjerama i uz obvezno posjedovanje COVID potvrde. Ako se do održavanja Foruma ublaže epidemiološke mjere i/ili ukinu COVID potvrde, isto će vrijediti i za sudjelovanje na Forumu.

S obzirom na to da je broj slobodnih mjesta tijekom prezentacije ograničen, nužno je prijaviti se na mail kresimir.tomic@hok sa sljedećim podacima:

-ime i prezime,

- naziv cvjećarne,

- kontakt podaci (mobitel i mail),

- sudjelovat ću na radionici (da/ne)

- sudjelovat ću na panelu (da/ne)

Prijave se zaprimaju do popunjena mjesta, a prednost ima prijava koja je prije pristigla.

Organizator: Sekcija cvjećara Hrvatske obrtničke komore

Pročitajte više » | Napisano 14.03.2022.