Izdvojene novosti


YTILI program stipendiranja mladih poduzetnika

YTILI program stipendiranja mladih poduzetnika

Nova prilika za EU poduzetnike između 25 i 35 godina starosti⁠ ⁠ - Američka inicijativa za okupljanje poduzetnika iz Europe usmjerena na unapređivanje poduzetništva i uspostavljanje partnerstva među poslovnim liderima iz Europe i Sjedinjenih američkih država otvorila je prijave za stipendiranje. Prijave su otvorene od 4. siječnja do 1. ožujka 2021. godine⁠. ⁠ YTILI stipendisti trebali bi biti predani svom poslu ili društvenom pothvatu te biti inovativna i pozitivna pokretačka snaga u svojim matičnim zajednicama. Stipendija obuhvaća: ⁠

Pet tjedana stručne prakse u SAD-u Virtualni i osobni mini MBA program
Europski regionalni kongres inovacija
Grant za profesionalan razvoj
⁠Međunarodnu razmjenu
⁠Više o programu i prijavi potražite ovdje: https://lnkd.in/e67NUPY ⁠

Pročitajte više » | Napisano 14.01.2021.

Isplata potpore zbog uništenja imovine zaposlenika uslijed prirodne katastrofe neoporeziva za poslodavca

Isplata potpore zbog uništenja imovine zaposlenika uslijed prirodne katastrofe neoporeziva za poslodavca

Vlada je na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske 4. siječnja 2021. usvojila Odluku kojom je formalno proglašena katastrofa zbog potresa za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Time je omogućeno poslodavcima da zaposleniku neoporezivo isplate potporu zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarne nepogode.

Naime, člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac isplaćuje radniku ne smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ako se radi o potpori zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.Iznos potpore ne može biti viši od procijenjene štete.

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2021.

Hrvatska obrtnička komora protiv donošenja Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa

Hrvatska obrtnička komora protiv donošenja Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa

Hrvatska obrtnička komora (HOK) uputila je Ministarstvu financija niz primjedbi na prijedlog Uredbe o praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa i mjera za pomoć gospodarstvu, a s konačnim prijedlogom da se odustane od donošenja predložene Uredbe.

HOK smatra da se ovime dodatno opterećuje gospodarstvo u vidu podnošenja novih obrazaca jer se samim prijedlogom Uredbe utvrđuje i ovlast Financijske agencije za korištenje podataka Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te podatka iz evidencije drugih tijela i ustanova.

Iz odredba čl. 4. proizlazi da Financijska agencija uz Hrvatsku narodnu banku postaje tijelo koje može od banaka zatražiti dostavu podataka, što predstavlja uspostavljanje vrlo neobičnih odnosa nadređenosti i podređenosti, čak i u uvjetima pandemije.

HOK je prigovorio i na predloženi rok podnošenja izvješća, na obveznike podnošenja izvješća, na pravo Financijske agencije na naknadu (osobitu u djelu da FINA samostalno svojim cjenikom propisuje visinu naknade), na visinu predviđene kazne, retroaktivnost same Uredbe (početno razdoblje od 01.04.2020. godine), javno dostupne podatke o vlasniku obrta ali i na nejasno određene podatke izvještaja o učincima pandemije koronavirusa na živote građana, što je člankom 1. predviđeno kao jedna od svrha prikupljanja podataka.

Obveza podnošenja kvartalnih izvješća nedavno je ukinuta u cilju administrativnog rasterećenja gospodarstva i nema nikakve potrebe ponovnog uvođenja obveze obrtnicima i poduzetnicima, pogotovo jer su isti ti podaci već dostupni iz drugih izvora. I do sada su kreditne i financijske institucije od poduzetnika zahtijevale izvještaje u vidu tromjesečnih i/ili mjesečnih pregleda prihoda, rashoda, otvorenih stavaka kupaca, dobavljača, kreditnih obveza, dostavu analitičke bruto bilance za obveznike poreza na dobit iz kojih ove institucije mogu izračunati potreban Covid score.

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2021.

Produženje potpore HZZ-a za skraćivanje radnog vremena i dopuna potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom

Produženje potpore HZZ-a za skraćivanje radnog vremena i dopuna potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom

Najvažnije novine uključuju produženje potpore skraćivanje radnog vremena do 31. prosinca 2021., kao i dopunu potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (Covid-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj i veljaču

Izmjenama, Potporu skraćenja radnog vremena moći će ostvariti poslodavci za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena koja na godišnjoj razini ne može biti viša od 70% godišnjeg fonda radnih sati. S obzirom na stanje u gospodarstvu, Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID - 19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla Potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena produžuje se do 31.12.2021.godine.

Poslodavcima s područja u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni imati će pravo na potporu u iznosu od 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Objektivni razlozi su: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnost dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja. Zbog izvanrednih okolnosti uslijed situacije izazvane potresom nastoji se pomoći poslodavcima s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije kako bi očuvali poslovnu aktivnost.

Također, Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom (COVID – 19) nastavlja se provoditi do 30. lipnja 2021.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite na ovoj poveznici.

Preuzeto sa: https://www.hzz.hr/novosti-priopcenja/nove-mjere-podrucja-pogodjena-potresom-i-nastavak-osi-i-srv-za-2021.php

Pročitajte više » | Napisano 11.01.2021.

Obrtnicima i njihovim zaposlenicima pogođenima potresom osigurane mjere za očuvanje radnih mjesta

Obrtnicima i njihovim zaposlenicima pogođenima potresom osigurane mjere za očuvanje radnih mjesta

Hrvatska obrtnička komora (HOK) već je 2. siječnja Vladi RH poslala prijedloge pomoći za obrtnike stradale u potresu, dio njih već uvaženNa sjednici Upravnog vijeća HZZ-a donesena je odluka o uključivanju obrtnika, poduzetnika i njihovih zaposlenika sa stradalih područja u mjere za očuvanje radnih mjesta.

Iz HZZ-a ističu kako će poslodavci s područja u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom - Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, bez obzira na djelatnost i pad prometa, i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, imati pravo na potporu u iznosu od 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Podsjećamo, Hrvatska obrtnička komora 2. siječnja uputila je Vladi RH niz prijedloga pomoći za obrtnike čije je poslovanje ugroženo i onemogućeno uslijed potresa, među kojima je bilo i traženje isplate potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 4.000,00 kuna neto za obrtnike i njihove zaposlenike, kao i otpis poreza i doprinosa koji terete isplatu plaće.

Već prethodno Porezna uprava uvažila je zahtjev HOK-a o propisivanju odgode roka za predaju i nekažnjavanje u slučaju kašnjenja s predajom obrazaca, s obzirom da su stradali i knjigovodstveni servisi, a najavljena je i obustava ovrha osobama koje imaju boravište ili prebivalište na područjima pogođenima potresom, također predložena od strane HOK-a. Također, HOK je tražio i ukidanje obveze plaćanja akontacija poreza na dohodak i poreza na dobit za 2021., a Porezna uprava je jučer potvrdila ukidanje akontacija za obrte stradale u potresu.

Ostali prijedlozi HOK-a odnose se na novčanu naknadu za fiksne troškove, oslobađanje davanja jedinicama lokalne samouprave, moratorij na otplatu kredita i leasinga, automatsko omogućavanja obročne otplate na minimalno 36 rata svih zatečenih dugovanja na dan 31. prosinca 2020. godine uz poček od barem šest mjeseci prema državnom proračunu, a predložen je i program nepovratnih sredstava za obnovu poslovnih prostora i dugotrajne imovine.

Dopis prijedloga o pomoći obrtnicima stradalima u potresu upućen Vladi RH možete pogledati OVDJE.
https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2021-01/Dopis%20Vlada%20RH_prijedlozi%20za%20pomo%C4%87%20obrtnicima%20stradalima%20u%20potresu.pdf

Pročitajte više » | Napisano 11.01.2021.