Izdvojene novosti


Besplatna radionica

Besplatna radionica "Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka"

Pozivamo vas na besplatnu radionicu pod nazivom „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka“ koju organiziraju Agencija za zaštitu osobnih podataka i Hrvatska obrtnička komora.

Radionica će se održati u četvrtak, 9. prosinca 2021. godine u trajanju od 10 do 12:30 sati u prostorijama Hrvatske obrtničke komore na adresi lica 49/II, 10000, Zagreb.

Pozivamo vas da se prijavite na besplatno sudjelovanje putem online obrasca dostupnog na poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AZOP_HOK_GDPR.

Broj sudionika je ograničen na 50 polaznika. Radionica će biti organizirana u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama, a sudjelovanje na radionici je moguće isključivo uz predočenje važeće EU Covid potvrde.

Opća uredba o zaštiti podataka (najpoznatija pod akronimom GDPR) zakonski je propis kojeg su dužni poštovati svi oni koji prikupljaju i obrađuju osobne podatke građana Europske unije. Možda smatrate da ne obrađujete osobne podatke, ali već se i sama pohrana osobnih podataka klijenata/zaposlenika npr. u datoteku na računalu smatra obradom osobnih podataka. Tijekom radionice, GDPR stručnjaci iz Agencije za zaštitu osobnih podataka, ukazat će vam na vaše obveze i ključne korake koje je potrebno poduzeti da bi se uskladili s GDPR-om. Imat ćete priliku postavljati pitanja i razriješiti svoje nedoumice vezane za usklađivanje poslovanja sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova je radionica jedna od aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka u okviru projekta ARC (Awareness Raising Campaign for SMEs), sufinanciranog iz EU programa Europske unije „Prava, jednakost i građanstvo“, a projekt provodimo s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima prilikom usklađivanja poslovnih procesa s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više o projektu možete saznati na poveznici https://arc-rec-project.eu/naslovna/

Ako već imate pitanja na koja biste voljeli dobiti odgovor na radionici, molimo da ih postavite u online registracijskom obrascu dostupnom na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AZOP_HOK_GDPR.

Po završetku radionice, dobit ćete Potvrdu o sudjelovanju koju izdaje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene GDPR-a u Republici Hrvatskoj.

Ovim putem želimo ohrabriti obrtnike i istaknuti da usklađivanje s Općom uredbom nije nepremostiva prepreka niti administrativni opterećenje koje nužno iziskuje velike napore i financijske izdatke.

Prvi i najvažniji korak, a ne košta ništa, u usklađivanju s GDPR-om je informiranje o vašim obvezama koje proizlaze iz zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka: zato pozivamo obrtnike na besplatnu GDPR radionicu.

Program radionice možete pronaći na dnu ove stranice.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/besplatna-radionica-kako-uskladiti-poslovanje-s-opcom-uredbom-o-zastiti-podataka

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore predložila poslovnim bankama jedinstveni obrazac potreban kod odobravanja kredita

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore predložila poslovnim bankama jedinstveni obrazac potreban kod odobravanja kredita

Na održanom Okruglom stolu 'Banke dostupne obrtnicima', Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore dala je prijedlog jedinstvenog obrasca poslovnih banaka potrebnog kod odobravanja kredita te prijedlog obrasca koji može doprinijeti ujednačavanju prakse poslovnih banaka kod izračuna kreditne sposobnosti s osvrtom na posebnosti različitih kategorija obrtnika i poduzetnika. Oba prijedloga prema poslovnim bankama dana su s ciljem boljeg prepoznavanja obrtnika kao korisnika bankarskih usluga, a računovođa kao nezaobilaznog partnera i spone poduzetništva i bankarskog sektora u cjelini.

Na poziv Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore, dana 30. studenog 2021. godine održan je okrugli stol pod nazivom BANKE DOSTUPNE OBRTNICIMA, na kojem su sudjelovali predstavnici Hrvatske narodne banke, agencije HAMAG-BICRO te relevantni predstavnici čak devet poslovnih banaka: Agram banka, Croatia banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, Karlovačka banka, OTP banka, Raiffeisenbank, Slatinska banka i Zagrebačka banka.

Prijedlog o unificiranim obrascima koje su poduzetnici dužni dostaviti prilikom zahtjeva za kreditiranje, predstavila je Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore. Podaci iz provedene ankete među računovođama iz cijele Hrvatske pokazuju da čak 35,6% računovođa troši više od četiri sata vremena na ispunjavanje dokumentacije poslovnih banaka, a visokih 62,5% više od sat vremena, a manje od četiri sata. Istu uslugu klijenti računovodstvenih servisa očekuju u okviru redovne usluge, pa tako čak 75,4% računovođa takvu uslugu nije u mogućnosti dodatno naplatiti, a njih svega 15,5% uslugu naplaćuje u iznosu manjem od 300 kn. Traženu dokumentaciju 95,1% računovođa nema mogućnost popuniti programski, najviše iz razloga što se traženi podaci svih poslovnih banaka međusobno razlikuju te je 92,4% računovođa izjavilo da bi popunjavanje dokumentacije bilo olakšano kada bi postojali upravo unificirani obrasci koje bi prihvaćale sve poslovne banke. Gđa Mostarčić predstavila je i analizu dokumentacije za 13 poslovnih banaka, iz koje je vidljivo da su samo dva podatka zajednička svim poslovnim bankama (promet i stanje tekućeg razdoblja kupaca i dobavljača), dok se podaci poput platnog prometa, matičnog broja, IBAN-a, ugovorene odgode plaćanja, udjela u prometu, sumnjivih i spornih potraživanja, ročnosti kašnjenja u plaćanju i slični podaci razlikuju u svim poslovnim bankama. Sekcija računovođa dostavit će predstavnicima poslovnih banaka konačni prijedlog koji bi se trebao implementirati u računovodstvene programe s ciljem da ih poslovne banke prihvaćaju kao minimalnu dostavu podataka, a samo u slučaju specifičnih situacija pojedinih klijenata, poslovne banke bi mogle tražiti dodatnu dokumentaciju.

U drugom dijelu okruglog stola, predstavljene su specifičnosti poslovanja obrtnika i to posebice obrtnika paušalista sa izračunom stvarne visine primanja za pojedine razrede oporezivanja, uz primjere iz prakse kojima je pojašnjeno na koji način vrsta djelatnosti dodatno može utjecati na visinu primanja. Pojašnjene su dodatno specifičnosti poslovanja obrtnika dohodaša, evidencija pojedinih troškova (npr. nabava zaliha, plaćeni predujmovi i sl.) koji značajno odstupaju od poslovanja obveznika poreza na dobit, a sve u svrhu boljeg razumijevanja poslovanja obrtnika i boljih plasmana kreditne ponude prema obrtnicima u budućnosti. Naglašeno je da trenutni zahtjevi za dostavu podataka u svrhu odobrenja kredita prema obrtnicima nisu usuglašeni s njihovim poslovanjem, što dodatno otežava dostavu istih, ali i negativno utječe na kreditnu sposobnost obrtnika.

Trenutno u Hrvatskoj posluje više od 98 tisuća obrtnika te Hrvatska obrtnička komora kao krovna institucija vjeruje da se samo ovako kvalitetnom razmjenom informacija s predstavnicima poslovnih banaka može doprinijeti boljem prepoznavanju obrtnika kao korisnika bankarskih usluga, a računovođe kao nezaobilaznog partnera i spone poduzetništva i bankarskog sektora u cjelini. Bez računovođa se ne računa, bila je poruka i ovog okruglog stola, a Sekcija računovođa i ovim putem zahvaljuje svim sudionicima ankete kao i svim sudionicima okruglog stola na iznimnom doprinosu aktualnoj problematici.

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.

Održana 13. izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske obrtničke komore

Održana 13. izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske obrtničke komore

U Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika 24. studenoga 2021. godine održana je 13. izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske obrtničke komore.

Predsjednik Dragutin Ranogajec na početku je istaknuo da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije prihvatilo dio primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koje je HOK uputio kroz E-savjetovanje.

Iz tog razloga, sazvana je Skupština Hrvatske obrtničke komore kako bi potvrdila odluke Upravnog odbora HOK-a kojima su imenovani članovi radne skupine za odlazak na sastanak na temu izmjene Zakona o obrtu s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Radna skupina dužna je braniti stav Skupštine da Hrvatska obrtnička komora nerado prihvaća prijedlog zakonodavca da se ukinu područne obrtničke komore, ali inzistira da dosadašnja udruženja obrtnika zadrže pravnu osobnost i nastave pružati usluge obrtnicima na području svoga djelovanja.

Sukladno stavu Skupštine, a u slučaju neprihvaćanja istoga od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radna je skupina ovlaštena zastupati sljedeće stavove:

Udruženja obrtnika koja mogu zadržati svoju financijsku opstojnost, nastavit će djelovati kao i do sada te će zadržati svoju pravnu osobnost
Na području jedne županije može se osnovati više udruženja obrtnika;
Od datuma stupanja na snagu izmjena Zakona o obrtu, novi komorski doprinos dijelit će se po dosadašnjim postocima na udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru
U slučaju da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja prihvati prijedlog Ministarstva financija da se iznos od 3% komorskog doprinosa predviđen za podmirivanje troškova poveća na 5%, potrebno je tražiti da se smanjenje od 2% ravnomjerno raspodijeli na Hrvatsku obrtničku komoru i nova udruženja obrtnika tako da HOK-u pripadne 41%, a udruženjima 54% sredstava od komorskog doprinosa.

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.

Prijavite se na HOK-ov webinar: Porezni aspekti izvoza u zemlje EU s posebnim osvrtom na PDV

Prijavite se na HOK-ov webinar: Porezni aspekti izvoza u zemlje EU s posebnim osvrtom na PDV

SUDJELOVANJE ZA NAŠE ČLANOVE JE BESPLATNOHrvatska obrtnička komora u suradnji s tvrtkom Matrona Consulting i EFFECTUS poduzetničkim studjima organizira besplatni webinar za članove zainteresirane za porezne aspekte izvoza dobara i usluga u zemlje Europske unije s posebnim osvrtom na PDV. Webinar je namijenjen postojećim izvoznicima koji žele više informacija, kao i onima koji tek razmišljaju o izvozu svojih proizvoda ili usluga.

Webinar će se održati putem ZOOM platforme, 6. prosinca 2021. godine, s početkom u 13.00 sati.

Program webinara:

12:55-13:00 Registracija sudionika

13:00-13:05 Uvodno obraćanje, Violeta Jelić, Hrvatska obrtnička komora

13:05-13:50 Porezni aspekti izvoza dobara i usluga u zemlje Europske unije s posebnim osvrtom na PDV, Krešimir Abramović, EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, ovlašteni porezni savjetnik

13:50-14:05 Pitanja i odgovori

14:05-14:10 Završna riječ

Prijavite se putem poveznice: https://bit.ly/3FTugVz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, poslat ćemo Vam poveznicu putem koje ćete se uključiti u webinar.

Izdvojite sat vremena i prepoznajte svoje prilike na vrijeme!

O predavaču:

O najavljenoj temi, predavanje će održati gospodin Krešimir Abramović.

Krešimir Abramović, dipl. oec. zaposlen je ovlašteni porezni savjetnik u društvu Javorović, Idžojtić i partneri j.t.d. za porezno savjetništvo (odobrenje za rad HKPS 04/14-7 od 17.11.2014.). Imenovan je stalnim sudskim vještakom za financije, računovodstvo i poreze od strane Županijskog suda u Zagreb (br. 4 Su-182/2021 od 25.03.2021).

Od 2006. do 2009. savjetnik Stručne službe Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i urednik stručnog časopisa „Računovodstvo i financije“.

Od 2009. porezni savjetnik u društvu Javorović, Idžojtić i partneri j.t.d.

Autor stručnih članaka, koautor stručnih priručnika i predavač na seminarima i radionicama iz područja financija, računovodstva i poreza.

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.

Novi ciklus provedbe inicijative za Hrvatsku „Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike“

Novi ciklus provedbe inicijative za Hrvatsku „Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike“

Advantage Austria – vanjskotrgovinska organizacija Austrijske gospodarske komore u partnerstvu s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Njemačko-hrvatskom industrijskom i trgovinskom komorom, Švicarskim veleposlanstvom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Švicarsko-hrvatskom gospodarskom udrugom i Zakladom Znanje na djelu pokrenula je novi ciklus inicijative „Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike“.

Cilj inicijative je pružiti priliku nastavnicima strukovne nastave, pedagozima koji rade na profesionalnoj orijentaciji učenika te drugim zainteresiranim nastavnicima da odrade stručnu praksu u poduzeću u trajanju od tri do pet dana. Inicijativom želimo dati doprinos razvoju međusobnog razumijevanja i jače suradnje između škola i obrta/tvrtki. Novi ciklus stručne prakse u 2022. godini održao bi se u periodu od 19. do 22. travnja 2022. godine te Vas pozivamo da se prijavite ako ste zainteresirani.

Svojim sudjelovanjem u ovom projektu ostvarujete i niz prednosti za svoj obrt/tvrtku:

nastavnici će bolje razumjeti konkretne poslovne procese što će olakšati zajedničku suradnju u provedbi praktične nastave na radnom mjestu u Vašem obrtu/tvrtki;
znanja stečena na stručnoj praksi omogućit će nastavnicima da unaprijede provedbu nastave te će učenicima omogućiti da spremnije sudjeluju u praktičnoj nastavi na radnom mjestu u Vašem obrtu/tvrtki;
izgradit ćete nove kontakte s nastavnicima koji će unaprijediti suradnju u provedbi praktične nastave i lakši pristup informacijama o mogućim novim zaposlenicima;
Vaš obrt/tvrtka bit će prepoznati kao društveno osviješteni i dat ćete svoj doprinos u gospodarskom i društvenom napretku Vaše zajednice;
društvena odgovornost Vašeg obrta/tvrtke omogućit će Vam pozitivnu sliku u javnosti i kod novih zaposlenika kao poželjnog poslodavca za rad.
Postojeći sustav strukovnog obrazovanja ne može se promijeniti preko noći, ali praksa nastavnika u poduzećima može doprinijeti izgradnji boljeg razumijevanja gospodarskih čimbenika i potrebnih kompetencija kod učenika, koje poslodavci od njih očekuju.

Prijaviti se možete na sljedećoj poveznici, a rok prijave je do 17. prosinca 2021. godine:

https://docs.google.com/forms/d/1GmJ1K7b4AYIYVx5Uzdqryk7R2bv5-ji_b4Jdtq8mwr8/viewform?edit_requested=true

Hvala unaprijed na prijavi!

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.