Izdvojene novosti


Pravilnik - trošarinski obrasci i obrasci posebnog poreza- NN - 144

Pravilnik - trošarinski obrasci i obrasci posebnog poreza- NN - 144

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 52. stavka 4. Zakona o trošarinama (NN broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), članka 20. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN, broj 72/2013) i članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (NN, broj 15/2013 i 108/2013) ministar financija donio

PRAVILNIK O PODNOŠENJU TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 144/14, od 05.12.2014, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2015.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-SRDELAROM

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-SRDELAROM

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-SRDELAROM

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2015.

Z A K L J U Č C I 27. KONGRESA UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Z A K L J U Č C I 27. KONGRESA UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

U Opatiji je 24. i 25. studenoga 2014. održan 27. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Uz izlaganja predsjednika cehova županijskih područnih komora i vodstva ceha o prošlogodišnjem razdoblju, predstavnika resornih ministarstva i mjerodavnih institucija, naglašeni su problemi ovog sektora i predložena moguća poboljšanja poslovanja. Na kraju, usvojeni su sljedeći zaključci:

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2015.

“AKTUALNA PROBLEMATIKA U MORSKOM RIBARSTVU”

“AKTUALNA PROBLEMATIKA U MORSKOM RIBARSTVU”

Dana 09.12.2014.g. (utorak) s početkom u 15,00 sati u prostorijama POK-a Split održat će se radionica za ribare.
Tema radionice je:

“AKTUALNA PROBLEMATIKA U MORSKOM RIBARSTVU”

Radionicu će voditi pomoćnik Ministra gosp. ANTE MIŠURA iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Pročitajte više » | Napisano 05.12.2014.

zaključak Koordinacije plivaričara HOK-i HGK od 21.11.2014.

zaključak Koordinacije plivaričara HOK-i HGK od 21.11.2014.

Zaključak
sa telefonskog sastanka Koordinacije HGK Grupacije ribolova i HOK Sekcije za ulov plave ribe koji je održan 21. 11. 2014. povodom vremensko - prostornog ograničenja ulova sitne plave ribe povodom dopune Pravilnika o prostorno vremenskom ograničenju sitne plave ribe na Jadranu.

Pročitajte više » | Napisano 26.11.2014.