Izdvojene novosti


Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24.

Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24.

Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade u školskoj 2023./2024. objavilo je javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu - „Stipendije“ u suradnji s poslodavcima.

Javni poziv otvoren je do 13. studenog 2023. godine.

Osigurano je 497.700 €, od čega za područje Sisačko-moslavačke županije 99.540 eura.

Ministarstvo turizma i sporta s ciljem motiviranja mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete kadrova, a samim time i cijelog turističkog sektora te kvalitetnijeg povezivanja obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu, program stipendiranja učenika i studenata provodi od 2008. godine i do sada je sufinancirano gotovo 2600 stipendista za koje je isplaćeno više od 4,3 milijuna €.

Kroz navedeni poziv, Ministarstvo turizma i sporta će u školskoj godini 2023./2024. sufinancirati učenike i studente koji se obrazuju za ugostiteljsko-turistička zanimanja.

Riječ je o stipendijama koje Ministarstvo dodjeljuje u suradnji s tvrtkama u turizmu, odnosno hotelima, kampovima, restoranima, turističkim agencijama na način da svaki dionik participira u ukupnom iznosu stipendije i to poslodavac 80 €, Ministarstvo 186 € ukupne stipendije.

Temeljem navedenog programa učenicima i studentima koji se obrazuju za ugostiteljsko-turistička zanimanja odobrava se u školskoj/akademskoj godini 266 € mjesečne stipendije u razdoblju od 1. rujna 2023. do 30. lipnja 2024. godine.

Odmah po završetku redovnog školovanja, odnosno studiranja, tvrtka ima obavezu osigurati rad stipendista u trajanju najmanje tri mjeseca u kontinuitetu u jednoj sezoni.

Stipendist tijekom primanja stipendije ima obavezu redovito obavljati stručnu praksu, upisivati razrede/godinu u redovnom roku te raditi u tvrtki po završetku obrazovanja u trajanju najmanje tri mjeseca u kontinuitetu.

Javni poziv dostupan je OVDJE.
Upute za prijavitelje dostupne su OVDJE.
Obrazac KS (u privitku)
Obrazac ugovora (u privitku)
Obrazac izvješća o radu stipendista (u privitku)
Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/

Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje udruge u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

Online radionica: putem MS Teams platforme održat će se u petak 20. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 do 12:00 sati.

Prijave za sudjelovanje putem poveznice.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 20.10.2023.

Nemogućnost rada na blagdan Svih svetih bio bi nenadoknadiv za hrvatsko cvjećarstvo

Nemogućnost rada na blagdan Svih svetih bio bi nenadoknadiv za hrvatsko cvjećarstvo

Hrvatska obrtnička komora pozdravlja odluku Vlade kojom je blagdan Svih svetih proglašen sajmenim danom na razini Hrvatske, čime će cvjećarnice i specijalizirane prodavaonice imati mogućnost rada na dan kada ova djelatnost ostvaruje najveći profit, što bi inače bilo onemogućeno temeljem novih zakonskih ograničenjima rada nedjeljom i blagdanom.

Naime, obrtnici koji posluju na području groblja i svetišta uz crkve odnosno svi cvjećari i specijalizirane trgovine glavnu tržišnu orijentaciju imaju upravo na nedjelje i blagdane kada građani najviše posjećuju svoje pokojne na grobljima, što se osobito odnosi na blagdan Svih svetih. Posljednjim izmjenama Zakona o trgovini takvi obrti su ograničeni na rad 16 nedjelja godišnje, uz zabranu rada blagdanom. Na taj način, osobito u slučaju eventualnog nerada spomenutim blagdanom, njihovo poslovanje i opstanak je ugrožen jer se kod ove djelatnosti ne može očekivati prelijevanje prometa na druge dane u tjednu.

„Ova odluka je od velike važnosti za nas cvjećare i sve povezane djelatnosti, mnogi od nas baziraju svoju proizvodnju i poslovanje upravo u odnosu na ovaj blagdan. U ovom slučaju mogli bismo govoriti ne samo o neostvarenom prihodu već i o velikim gubicima, s obzirom da moramo unaprijed osigurati i potreban materijal. Nemogućnost rada na blagdan Svih svetih bi bio nenadoknadiv na nas, za nemali broj nas i kraj poslovanja. Odluka na ovoj razini stavlja sve hrvatske cvjećare u isti položaj u kojem ne ovise o reakciji svojih jedinica lokalne samouprave i mogu planirati svoj rad, osobito je važno da se ova odluka odnosi i na prodavaonice, a ne samo na vanjsku prodaju“, ističe predsjednica Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore Edita Merćep.

Komora je još u srpnju u dijalogu s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja pojašnjavala odredbe Zakona o prigodnoj prodaji te izvijestila svoje članstvo o mogućnosti iste, koju su mnogi gradonačelnici i načelnici iskoristili, a ovoga tjedna prije donošenja odluke uputila je uputu udruženjima obrtnika da u suradnji s jedinicama lokalne samouprave u okviru dane zakonske mogućnosti proglase sajamski dan za predstojeći blagdan. Ova problematika bila je i tema prošlotjednog 1. Obrtničkog fokusa s kojeg su poslane važne poruke o problemima koje ograničenja rada izazivaju kod obrtnika, osobito kod cvjećara i povezanih djelatnosti uoči predstojećeg blagdana.

„Vlada je još jednom pokazala da je partner hrvatskih obrtnika i da ima sluha za naše probleme, kao i u slučaju posljednjeg nastavka mjera ograničenja cijena energije za obrtništvo. U otvorenom dijalogu u velikom broju resora razgovaramo o problemima hrvatskih obrtnika i pronalazimo rješenja. To je i slučaj kod posljednjih izmjena Zakona o trgovini – razumijemo namjeru Zakona i ono što donosi za najveći dio hrvatskih građana, no dužni smo zastupati interese naših obrtnika i skretati pažnju na probleme s kojima se susreću pri primjeni svih zakonskih odredbi, tako i ovog Zakona. I u narednom periodu uputit ćemo prijedloge unapređenja Zakona, u cilju zaštite domaćeg obrtništva i nastavka pozitivnog trenda rasta“, izjavio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Pročitajte više » | Napisano 20.10.2023.

Europska komisija predlaže mjere za smanjenje onečišćenja mikroplastikom i plastičnim peletima

Europska komisija predlaže mjere za smanjenje onečišćenja mikroplastikom i plastičnim peletima

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj objavilo je vijest o novom prijedlogu mjera kojima se namjerava doprinijeti cilju smanjenja ispuštanja mikroplastike u okoliš za 30% do 2030. godine. U okviru Plana, Komisija radi na smanjenju onečišćenja mikroplastikom iz različitih izvora: plastičnog otpada i smeća, nenamjernih ispuštanja (npr. gubitak plastičnih peleta, razgradnja guma ili ispuštanje iz odjeće), kao i namjerne uporabe u proizvodima.

Novopredloženim mjerama za sprečavanje onečišćenja mikroplastikom zbog nenamjernog ispuštanja plastičnih peleta, nastoji se osigurati da svi subjekti u EU-u koji rukuju njima poduzmu potrebne mjere predostrožnosti. Plastični peleti su sirovina koja se upotrebljava za proizvodnju plastike, a tijekom proizvodnje ili drugih procesa u lancu opskrbe (npr. prijevoza), dio njih može iscuriti u okoliš odakle se ne mogu se ukloniti; s obzirom na to da su nerazgradivi, akumuliraju se u životinjama, uključujući ribe i školjke te ih ljudi konzumiraju u hrani i vodi za piće. Svake se godine u okoliš ispušta između 52 i 184 tisuće tona peleta zbog lošeg rukovanja u cijelom lancu opskrbe; od novih se mjera očekuje smanjenje njihova ispuštanja za do 74%, što će dovesti do čišćih ekosustava te smanjiti potencijalne rizike za zdravlje ljudi.

Zajedničkim mjerama na razini EU-a, omogućit će se stvaranje jednakih uvjeta za gospodarske subjekte. Prijedlog obuhvaća najbolje prakse postupanja za poduzeća ovisno o veličini postrojenja ili djelatnosti prijevoza, obvezno certificiranje i izjave o sukladnosti, metodologiju za procjenu gubitaka te zahtjeve prilagođene MSP-ovima. Prijedlog Komisije bit će dan na razmatranje Europskom parlamentu i Vijeću, a Komisija će nastaviti raditi na smanjenju onečišćenja mikroplastikom u kontekstu provedbe postojećeg i budućeg zakonodavstva.

Ove su mjere nastavak Uredbe Komisije kojom se zabranjuje prodaja mikroplastike i proizvoda kojima je mikroplastika namjerno dodana ili se ona oslobađa pri uporabi, a u skladu s preporukom Europske agencije za kemikalije (ECHA). Uredba široko definira mikroplastiku kao sve organske, netopljive i nerazgradive sintetičke čestice polimera veličine do 5 milimetara, a svrha joj je smanjiti namjerno ispuštanje mikroplastike iz što većeg broja proizvoda uključujući:

granulirani materijal za ispunu koji se koristi na umjetnim sportskim površinama;
kozmetiku koja sadrži mikroplastiku za različite namjene (npr. piling, dobivanje određene teksture, mirisa ili boje i slično);
deterdžente, omekšivače tkanina, šljokice, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, igračke, lijekove, medicinske uređaje i drugo.
Proizvodi koji se upotrebljavaju na industrijskim lokacijama ili ne ispuštaju mikroplastiku tijekom uporabe nisu zahvaćeni zabranom, ali njihovi proizvođači morat će dati upute o upotrebi i zbrinjavanju. Prve mjere Uredbe, primjerice zabrana mekih šljokica i kozmetike koja sadrži mikrokapljice, počinju se primjenjivati ovih dana jer se njihova uporaba već postupno ukida, a u drugim slučajevima primjenjivat će se nakon prijelaznog razdoblja kako bi se uključenim dionicima dalo vremena za razvoj alternativa i prelazak na njih.

Potreba za rješavanjem pitanja sve veće prisutnosti mikroplastike u okolišu utvrđena je u strategiji EU-a za plastiku, Akcijskom planu za kružno gospodarstvo te u Akcijskom planu za nultu stopu onečišćenja.

Uredbi o ograničenju namjerno dodane mikroplastike možete pristupiti ovdje.

Najčešća pitanja o ograničenju namjerno dodane mikroplastike i odgovore na njih možete pronaći ovdje.

Najčešća pitanja o mjerama za smanjenje onečišćenja plastičnim peletima i odgovore na njih možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 20.10.2023.

Svjetski dan rješavanja sukoba - 19. listopada

Svjetski dan rješavanja sukoba - 19. listopada

Dan rješavanja sukoba globalni je događaj koji se obilježava se od 2005. godine radi popularizacije koncepta mirnog rješavanja sukoba i povećanja svijesti o raznim dostupnim mirnim metodama rješavanja konflikata i sukoba.

Osvještavanje i edukacija o prikladnim načinima rješavanja sukoba doprinosi osobnom rastu, unaprjeđenju međuljudskih odnosa i u konačnici kvalitetnijem i zdravijem društvu.

U skladu s globalnim trendovima i zakonodavnim reformama Hrvatska obrtnička komora (HOK) je dugi niz godina poticatelj, edukator i promotor alternativnog načina rješavanja sporova putem dva neovisna tijela Suda časti i Centra za mirenje.

Posljedice sukoba do kojeg dođe pri poslovanju mogu biti teške, financijski pogubne ako ih se ne rješava pravovremeno te na brz i efikasan način npr. pregovaranjem, posredovanjem, predlaganjem rješenja, medijacijom ili na drugi način koji može biti alternativa redovnom sudskom postupku.

Za razliku od uobičajenog formalnog sudskog postupka u kojem se stranke bore da budu u pravu i da pobjede jedni druge, u postupku medijacije cilj je naći zajedničko prihvatljivo, brzo i učinkovito rješenje koje je u obostranom interesu.

Na Centru za mirenje pri HOK-u u pronalasku takvog rješenja pomažu educirani medijatori s Liste medijatora Centra. U postupku medijacije stranke biraju svog medijatora, osobu od povjerenja koja pomaže da prekinutu komunikaciju, svađu i nerazumijevanje zamijene slušanjem, razumijevanjem i obnavljanjem povjerenja.

Na Sudu časti HOK-a, u prvoj fazi postupka (prethodni postupak mirenja), strankama pomaže educirano osoblje Suda, tajnik Suda ili ovlašteni djelatnik u područnoj obrtničkoj komori ili udruženju obrtnika, kako bi pronašli zajedničko, prihvatljivo rješenje koje će rezultirati sklapanjem nagodbe koja je izjednačena s pravomoćnom sudskom presudom.

Članovi Hrvatske obrtničke komore u slučaju spora sa svojim poslovnim partnerom, potrošačem, državom i slično mogu se obratiti jednom od tijela za alternativno rješavanje sporova. Više na HOK - Usluge rješavanja sporova

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 18.10.2023.

Europska komisija odobrila novu oznaku zemljopisnog podrijetla iz Hrvatske: „Meso turopoljske svinje”

Europska komisija odobrila novu oznaku zemljopisnog podrijetla iz Hrvatske: „Meso turopoljske svinje”

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj objavilo je da "Meso turopoljske svinje" dobiva zaštićenu oznaku izvornosti (ZOI) i taj će naziv biti uvršten na popis 1657 zaštićenih poljoprivrednih proizvoda.

Meso ove autohtone pasmine je, kako je navedeno u dokumentu Europske komisije zaštićene oznake izvornosti (ZOI), tamnije i crvenije boje, kompaktnije mišićne teksture, a termički obrađeno, ono je pri konzumaciji elastično-sočne konzistencije, punog okusa i specifične arome koju daju otopljene masnoće mesa. Dokument, uz ostalo, navodi i da je područje proizvodnje proizvoda „Meso turopoljske svinje” ograničeno na kontinentalnu Hrvatsku te da obuhvaća 13 županija i grad Zagreb. Uzgoj turopoljskih svinja stoljećima je bio važan za egzistenciju lokalnog stanovništva, a bogate šume, posebno hrasta, vodno bogatstvo i umjerena klima Turopolja, oduvijek su pogodovali razvoju svinjogojstva.

Zaštita zemljopisnog podrijetla hrane iz EU na snazi je već godinama, a nakon pristupanja EU-a Ženevskom aktu 2019. godine kojim se omogućuje globalno priznavanje lokalnih neprehrambenih proizvoda te usvajanja Stajališta Europskog parlamenta i Vijeća 12. rujna ove godine, postala je moguća i zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla obrta i industrijskih proizvoda EU-a. Nova pravila zaštitit će velik broj obrtničkih i industrijskih proizvoda poput čipke, stakla, prirodnog kamenja, nakita ili porculana, diljem EU-a i globalno.

Zaštita zemljopisnog podrijetla prehrambenih i neprehrambenih proizvoda važan je mehanizam podrške mikro, malim i srednjim poduzećima tj. obrtima jer im olakšava izlaz na inozemno tržište, čini ih konkurentnijima te im pomaže u borbi protiv krivotvorenih proizvoda, ali i podiže razinu svjesnosti o tradicionalnim proizvodima manje razvijenih regija, štiti zanimanja u obrtničkom sektoru, stvara nova radna mjesta i privlači turiste.

Izvorni članak Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

Popis svih zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda nalazi se u bazi podataka eAmbrosia, a više informacija dostupno je na stranicama Sustava kvalitete EU-a.

Stajalište Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode usvojeno 12. rujna, možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 18.10.2023.