Izdvojene novosti


Ministar Horvat s Cehom graditeljstva Hrvatske obrtničke komore o obnovi potresom pogođenih područja

Ministar Horvat s Cehom graditeljstva Hrvatske obrtničke komore o obnovi potresom pogođenih područja

Prepreke s kojima se susreću obrtnici prilikom prijave i sudjelovanja na natječajima javne nabave za obnovu područja pogođenih potresom bile su tema koordinacijskog sastanka u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Uz ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata na sastanku su sudjelovali i savjetnica ministra Helena Jelić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu Gordan Hanžek te v.d. Ravnatelja Fonda za obnovu Snežana Penović.

Predstavnici Ceha graditeljstva HOK-a iznijeli su problematiku sektora, prenijeli informacije s terena te ukazali na potrebu pronalaska najboljih modaliteta za uključivanje obrta u proces obnove.

„Ovo je obnova u kojoj želimo iskoristi sav operativni potencijal koji imamo na području čitave Republike Hrvatske. Nakon što smo proveli određeno vrijeme u saniranju hitnih situacija i stvaranju zakonodavnog okvira putem kojeg će se stvari moći kvalitetno odvijati, došli smo do trenutka u kojem se otvara sve više radova na terenu, te je sada samo potrebno raditi na podizanju te dinamike. Glavni dio odgovornosti za organizaciju i provedbu tih radova sada je na Fondu za obnovu i Središnjem državnom uredu, čiji su predstavnici zato ovdje s vama, kako bi se na tehničkoj razini mogle utvrditi stvari koje bi mogle biti još bolje i brže, a sve uz pomoć i doprinos hrvatskih obrtnika“, poručio je okupljenima ministar Horvat.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dragutin Ranogajec izrazio je zadovoljstvo otvaranjem dijaloga s ciljem uključivanja što većeg broja obrtnika u proces obnove i što skoriji početak radova.

S tim u vezi zaključeno je da će se redovito održavati sastanci koordinacije.

Pročitajte više » | Napisano 26.01.2022.

Državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Obavještavamo vas da je u postupku objave u „Narodnim novinama“ Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu.

Ovim izmjenama i dopunama je uz dosadašnji izračun potpore za gospodarski ribolov na moru uveden i novi izračun potpore za plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja.

Uvjet za dobivanje navedene potpore je da korisnik zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja nije obavljao ribolov predmetnim alatima od stupanja na snagu navedenih izmjena i dopuna Pravilnika.

S obzirom da izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu dana 22. siječnja 2022. godine, s ciljem zadovoljavanja gore navedenoga uvjeta, ribolov se ne smije obavljati predmetnim alatima počevši od 22. siječnja 2022. godine u 00:00 sati (noć sa petka na subotu).

Pročitajte više » | Napisano 21.01.2022.

Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars

Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavljuje otvaranje zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3 te omogućuje tvrtkama da pošalju radnu verziju svoje prijave na natječaj „Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars“.

Vaučeri u iznosu od 10.000 kuna dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata.

Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju mogućnost:

dobiti Vaučer u iznosu od 10.000 kuna za usluge stručnjaka za pisanje projektne prijave te
provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa.
Rok za podnošenje pretprijave je 03.02.2022. godine.

Više informacija o programu i samom procesu prijave možete pogledati na poveznici.

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Natječaj i popis zemalja koje sudjeluju pronađite na poveznici.

Ciljevi programa

Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman
Rok za podnošenje pune prijave je 24.03.2022. godine, 14:00:00 CET.

Izvor: Eurostars 3: Otvorene pretprijave za novi Vaučer program | HAMAG BICRO

Pročitajte više » | Napisano 21.01.2022.

Hrvatska obrtnička komora Ustavnom sudu poslala prijedlog ukidanja odredbe stavka 14. članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Hrvatska obrtnička komora Ustavnom sudu poslala prijedlog ukidanja odredbe stavka 14. članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Uvođenjem stavke 14. u članak 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu jedinicama lokalne samouprave i područne samouprave ograničavaju se odnosno oduzimaju zakonom dana prava što povrjeđuje i jednu od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske proklamirane člankom 3. Ustava Republike Hrvatske, a to je vladavina prava.

Odredbom članka 47. stavka 13. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da je nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba dužno odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole - rješenja za obavljanje autotaksi prijevoza u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Navedenom odredbom zakonodavac je dao jedinicama lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu ovlast da samostalno odlučuje o izdavanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno članku 129. a Ustava Republike Hrvatske koji govori o prijenosu nadležnosti s državne na lokalnu razinu.

Međutim, u stavku 14. istog članka je propisano da ako nadležno tijelo iz članka 13. ne odluči o zahtjevu u navedenom roku, po zahtjevu će postupati Ministarstvo koje će donijeti odgovarajuće rješenje u roku od idućih 15 dana. Ovom odredbom proizlazi da ista ograničava pravo jedinica lokalne samouprave koje im je dano odredbom stavka 13. tako da propisuje povratnu supstituciju ovlasti prenoseći je ponovo na državno tijelo odnosno Ministarstvo ako tijelo jedinice lokalne samouprave ne riješi zahtjev u propisanom roku.

Ovakav pravni izričaj je presedan u hrvatskoj zakonodavnoj praksi jer bi njegova opća i široka primjena značila derogiranje upravnog nadzora odnosno upravnog postupka kao instrumenta kontrole putem dvostupanjskog postupanja.

Da bi se takve situacije oduzimanja zakonom danih ovlasti jedinicama lokalne samouprave izbjegle, Ustavotvorac je donio odredbu članka 130. Ustava kojom je propisano da su u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

U slučaju propisanom stavkom 14. se ne radi o nadzoru ovlaštenih državnih tijela nad radom jedinica lokalne i područne samouprave već ograničavanju odnosno oduzimanju zakonom danog prava što povrjeđuje i jednu od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske proklamirane člankom 3. Ustava Republike Hrvatske, a to je vladavina prava.

Hrvatska obrtnička komora smatra da cilj same odredbe stavka 14. koji pretpostavlja ubrzavanje postupka izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza nije dostatan legitimni razlog kojim bi se ograničavalo pravo jedinica lokalne i područne samouprave povrjeđujući time odredbe članka 130. i članka 3. Ustava Republike Hrvatske.

Naime, odredba članka 130. Ustava Republike Hrvatske je pravna norma kogentne i striktne prirode koja nije podložna interpretaciji, stoga Hrvatska obrtnička komora predlaže ukidanje odredbe stavka 14. članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Iz navedenih razloga Hrvatska obrtnička komora je poslala prijedlog ukidanja odredbe.

Pročitajte više » | Napisano 21.01.2022.

Najava besplatnog webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige

Najava besplatnog webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige

Pozivamo Vas na besplatni webinar o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige. Webinar će održati predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore Đurđica Mostarčić.

Webinar će se održati u srijedu 26. siječnja 2022. godine s početkom u 15,00 sati, a moći ćete ga uživo pratiti na pratiti na službenoj Facebook stranici Hrvatske obrtničke komore.

Snimku webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u paušalnom sustavu oporezivanja možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/HrvatskaObrtnickaKomora/videos/675358286785859/

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2022.