Izdvojene novosti


EDUKACIJE ZA UGOSTITELJE - MASTERCHEF ZDRAVKO KALABRIĆ

EDUKACIJE ZA UGOSTITELJE - MASTERCHEF ZDRAVKO KALABRIĆ

Poštovani,

Udruženje obrtnika otoka Hvara u suradnji sa masterchefom Zdravkom Kalabrićem organizira edukacije namijenjene vlasnicima i glavnim kuharima ugostiteljskih objekata na području otoka Hvara.

Pročitajte više » | Napisano 13.03.2014.

Kvarner expo 14

Kvarner expo 14

Poštovani,
obavještavamo Vas da se i ove godine, već jedanaesti puta zaredom, u periodu od 16. do 19. travnja u Opatiji održava izložba proizvođača suvenira Hrvatske pod nazivom „Kvarner expo 14“.

Pročitajte više » | Napisano 13.03.2014.

PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Poštovani,

obavještavamo Vas kako je na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 29/14, a stupa na snagu 7. ožujka 2014. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (NN, 59/2011).

Pročitajte više » | Napisano 13.03.2014.

Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini

Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini

Poštovani,

obavještavamo Vas kako je na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA U 2014. GODINI.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 29/14, a stupa na snagu 7. ožujka 2014. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za obavljanje malog ribolova u 2014. godini.

Pročitajte više » | Napisano 13.03.2014.

Nadležna tijela za Operativni program za ribarstvo

Nadležna tijela za Operativni program za ribarstvo


Poštovani,

obavještavamo vas kako je, na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/13), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

Odluku o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe
Operativnog programa za ribarstvo.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 6/14, a stupila je na snagu 18.01.2014.g.

Pročitajte više » | Napisano 10.03.2014.