Izdvojene novosti


Najavljeni prijedlozi mjera za ublažavanje posljedica pandemije korona virusom u poslovanju obrtnika

Najavljeni prijedlozi mjera za ublažavanje posljedica pandemije korona virusom u poslovanju obrtnika

Na jučer održanom sastanku u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta predstavljeni su prijedlozi mjera za ublažavanje posljedica pandemije korona virusom u gospodarstvu. Na sastanku su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava i predstavnici: HOK-a, HGK, HIZ-a te HUP-a. Obrtnike je zastupao Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Pročitajte više » | Napisano 18.03.2020.

Preporuke za zaštitne mjere od zaraznih bolesti u ugostiteljstvu i hotelijerstvu

Preporuke za zaštitne mjere od zaraznih bolesti u ugostiteljstvu i hotelijerstvu

S ciljem prevencije i zaštite od širenja koronavirusa u ugostiteljskim objektima te cijelom turističkom sustavu, u privitku šaljemo dokumente:

Postupci i mjere zaštite u hotelima (hotelijerstvu)/ turističkom sektoru (autor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo) http://ok-istre.hr/wp-content/uploads/2020/03/HZJZ_Postupci-i-mjere-za%C5%A1tite-u-hotelima-_turisti%C4%8Dkom-sektoru-turisti%C4%8Dkom-sektoru.pdf

Nacrt smjernica – zaštita od COVID-19 (koronavirusa) u hotelijerskoj industriji (autor: Svjetska zdravstvena organizacija / WHO)

Upute za pravilno pranje ruku (autor: Hrvatski crveni križ)

Pročitajte više » | Napisano 17.03.2020.

Odluka Stožera civilne zaštite grada Hvara – proširenje mjera prevencije širenja korona virusa

Odluka Stožera civilne zaštite grada Hvara – proširenje mjera prevencije širenja korona virusa

Na sastanku Stožera civilne zaštite Grada Hvara održanom danas, 16. ožujka 2020. godine, donesena je Odluka o proširenju mjera prevencije širenja korona virusa (COVID-19) na području grada Hvara.

Pročitajte više » | Napisano 17.03.2020.

Važna obavijest: Informacije o regulaciji rada vozača s izdanim rješenjem o samoizolaciji

Važna obavijest: Informacije o regulaciji rada vozača s izdanim rješenjem o samoizolaciji

Ova obavijest odnosi se na vozače koji žele voziti i preseliti se iz samoizolacije u karantenu.

Prema priopćenju Stožera civilne zaštite, vozači više neće morati biti u samoizolaciji kao do sad. Uputa je da vozači prema potrebi iz karantene odlaze na put te da se nakon istovara robe ponovo vrate u karantenu organiziranu u prostorima poslodavca ili karantenu Županijskog stožera, u čekanju nove ture.

Kako bi se omogućio ovakav rad vozača s izdanim rješenjem o samoizolaciji, molimo Vas da HITNO dostavite sljedeće podatke:

1. ime i prezime vozača
2. datum rođenja
3. državljanstvo
4. broj putne isprave
5. država izdavanja putne isprave
6. OIB
7. adresa prebivališta/ boravka
8. datum početka samoizolacija
9. granični prijelaz na kojem je određena samoizolacija
10. naziv tvrtke/obrta

Molimo Vas da tražene podatke dostavite na e-mail adresu prijevoznici-samoizolacija@hok.hr.

Hrvatska obrtnička komora prikuplja podatke te ih potom šalje Stožeru civilne zaštite. Odobrenje za Vaše vozače možete dati samo Stožer civilne zaštite.

Pročitajte više » | Napisano 16.03.2020.

Preporuka HOK-a obrtnicima: koristiti digitalne kanale i telefonske linije za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19

Preporuka HOK-a obrtnicima: koristiti digitalne kanale i telefonske linije za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19

Molimo naše članove da za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19, koriste raspoložive digitalne kanale i telefonske linije za komunikaciju sa svojim matičnim udruženjem, županijskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, a dolaske u prostorije prakticiraju samo ako je prijeko potrebno.

Podsjećamo, sve informacije i upite vezane uz novonastalu situaciju možete slati na mail korona@hok.hr.

Pročitajte više » | Napisano 16.03.2020.