Izdvojene novosti


Održan Okrugli stol o alternativnom rješavanju sporova

Održan Okrugli stol o alternativnom rješavanju sporova

krugli stol o alternativnom rješavanju sporova održan je 5. prosinca 2023. godine u organizaciji Suda časti Hrvatske obrtničke komore i Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Pružanjem usluga efikasnog rješavanja sporova pred Sudom časti i Centrom za mirenje želimo našim obrtnicima i njihovim poslovnim partnerima osigurati brže, transparentno, besplatno ili cjenovno vrlo prihvatljivo rješavanje svih sporova kako bi svoje vrijeme, energiju i novac mogli usmjeriti na poduzetničke aktivnosti, naglasila je u pozdravnom govoru Violeta Jelić, glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore.

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz 2017. godine, a temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Sud časti i Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori notificirani kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj, a Europska komisija uvrstila ih je na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova, istaknula je Mirjana Magud, predsjednica Suda časti Hrvatske obrtničke komore i Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Radni dio započeo je uvodom u temu Ivane Šimić, tajnice Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, dok su u stručnom dijelu Okruglog stola, posebno na teme stanja alternativnog rješavanja sporova u Hrvatskoj te digitalizacije odnosno uvođenja digitalne tranzicije pri rješavanju sporova, sudjelovali suci Suda časti Hrvatske obrtničke komore (suci redovnih sudova, predstavnici obrtnika i udruga za zaštitu potrošača), stručnjaci iz ministarstava, centara za mirenje, visokoškolskog obrazovanja, odvjetnici.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, na temu alternativnog rješavanja potrošačkih sporova i Platforme za online rješavanje sporova, izlaganje je održala Danijela Marković Krstić, voditeljica odjela pri Europskom potrošačkom centru Hrvatska koja je sudionike informirala o prijedlogu Izmjena i dopuna Direktive o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (EU) 2006/2004 i razlozima za izmjene.

Novoosnovani Centar za mirno rješavanje sporova i novosti koje uvodi Zakon o mirnom rješavanju sporova predstavio je Marin Vuković, privremeni ravnatelj Centra za mirno rješavanje sporova koji je najavio jačanje suradnje između Centra i institucija registriranih za mirno rješavanje sporova, kao i onih koje su osnovane temeljem zakona, poput Centra za mirenje pri HOK-u.

Arijana Kozlevčar, specijalistica u Sektoru za propise građanskog i trgovačkog prava Ministarstva pravosuđa i uprave i voditeljica projekta „Unapređenje sustava sudskog mirenja“, skupu je prezentirala najnovije aktivnosti u projektu „Unapređenje sustava sudskog mirenja“ koji se provodi do travnja 2024., a čiji je cilj jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Jelena Uzelac, prodekanica za nastavu i studijske programe, ispred EFFECTUS veleučilišta, izlagala je o prednostima i nedostacima digitalizacije, koja je neophodan razvojni smjer u poduzetništvu i svakodnevnom životu potrošača pa tako i pri rješavanju sporova.

O svijesti potrošača o mogućnostima izvansudskog rješavanja sporova izlagala je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača i dopredsjednica Unije potrošača Hrvatske ističući kako je potrebno temeljito raditi na podizanju svijesti i potrošača i trgovaca o svim aspektima ovog odnosa, pa tako i informiranju o prednostima takvog načina rješavanja sporova.

Na završetku skupa zaključeno je kako su ovakvi skupovi dobra prilika za razmjenu iskustava i unaprjeđivanje suradnje dionika koji djeluju na području alternativnog rješavanja sporova u Hrvatskoj.

Pročitajte više » | Napisano 07.12.2023.

Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva otvoren do 20. prosinca 2023. godine

Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva otvoren do 20. prosinca 2023. godine

Obavještavamo zainteresirane poljoprivredne proizvođače da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva temeljem kojeg je u AGRONET zaštićenoj aplikaciji omogućeno podnošenje Zahtjeva za ovu potporu.

Cilj Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima podnositelj Zahtjeva uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Intenzitet potpore iznosi najviše 135 €/ha za površine prihvatljive za potporu.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

upisani su u Upisnik poljoprivrednika
imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.
Zahtjev za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 20. prosinca 2023. godine.

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije (https://agronet.apprrr.hr/) Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po izvršenom odabiru potpore na elektroničkom obrascu Zahtjeva u AGRONET-u podnositelj Zahtjeva je dužan na računalu popuniti obrazac Izjave objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (Obrazac preuzmite OVDJE) ispisati ga, potpisati i ukoliko je pravna osoba ovjeriti pečatom te priložiti uz Zahtjev u PDF formatu u ZIP datoteku na AGRONET-u.

Podnositelji Zahtjeva koji u Izjavi navedu povezana poduzeća dužni su, osim navedenog, priložiti i Izjavu u Word formatu u ZIP datoteku na AGRONET-u.

Po popunjavanju Zahtjeva i učitavanju dodatne dokumentacije putem AGRONET-a, podnositelj Zahtjeva je dužan dostaviti popunjenu, ispisanu i potpisanu/pečatom ovjerenu Izjavu na adresu pripadajuće podružnice Agencije za plaćanja nadležne za županiju njegovog sjedišta do 20. prosinca 2023. godine osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: „Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva“.

Adrese podružnica navedene su u Prilogu Javnog poziva, možete ih pronaći i OVDJE.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev Agenciji za plaćanja nije dostavljen sukladno Programu i Javnom pozivu i/ili da nije dostavljena potrebna dokumentacija propisana Javnim pozivom podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Detalje o potpori kao i potrebne obrasce i upute možete pronaći OVDJE.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2023.

Najava radionica (Split, Rijeka, Osijek) i prezentacije s održane radionice 27. studenog 2023. vezano za 73.10 Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Najava radionica (Split, Rijeka, Osijek) i prezentacije s održane radionice 27. studenog 2023. vezano za 73.10 Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, organizira radionice za potencijalne korisnike intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Nakon radionice u Zagrebu, u planu je održavanje još tri radionice prema rasporedu:

Split, 7. 12. 2023. godine, od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Split, Obala Ante Trumbića 4, Split PRIJAVA
Rijeka, 11. 12. 2023. godine, od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka PRIJAVA
Osijek, 15. 12. 2023. godine, od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Osijek, Europske avenije 13, Osijek PRIJAVA
Broj mjesta je ograničen te je stoga potrebno izvršiti prijavu putem poveznice uz svaku navedenu lokaciju.

Podsjećamo, prihvatljivi korisnici intervencije 73.10. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku je 15.000 EUR-a, a najviše 2.000.000 EUR-a. Intenzitet potpore je 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100% isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače 2024. do 12:00 sati, a detalje pogledajte ovdje.

Obavještavamo sve zainteresirane potencijalne korisnike intervencije da u nastavku mogu proučiti sve prezentacije održane 27. studenog 2023. godine u Zagrebu:

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. MP

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. APPRRR

Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2023.

Upozorenje Sekcije računovođa HOK-a: Poslodavci, informirajte se o novim obavezama

Upozorenje Sekcije računovođa HOK-a: Poslodavci, informirajte se o novim obavezama

U novim izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima i Pravilnika o porezu na dohodak prihvaćeni su prijedlozi Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore, čime se djelomično pojednostavio postupak obračuna plaća od prvog prosinca ove godine.

„Zahvaljujemo Središnjem uredu Porezne uprave na prihvaćenim prijedlozima, što je značajno doprinijelo pojednostavljenju obračuna plaća, iako i dalje velik dio administrativnog opterećenja ostaje na računovođama, ali i na poduzetnicima koji toga još nisu niti svjesni. Sekcija računovođa HOK-a napravila je shemu prikaza prikupljanja podataka kako bi se plaća mogla ispravno obračunati, u kojoj velikim djelom sudjeluju sami poduzetnici“, istaknula je predsjednica Sekcije Đurđica Mostarčić.

Kako bi se plaće ispravno obračunale za sve osobe koji rade kod dva ili više poslodavca, svaki poslodavac mora prikupiti odgovarajuće izjave radnika, da bi računovodstvo moglo ispravno obračunati plaće. Također, ukoliko zapošljavate novog radnika ili ako radnik u tijeku mjeseca prelazi kod drugog poslodavca, obračun plaće neće biti moguć bez odgovarajućih izjava koje poslodavac mora prikupiti.

„HOK kontinuirano radi na rasterećenju svih naših obrtnika, a svjesni smo važnosti računovođa za svakog poduzetnika. Povećanje obima poslovanja radi zakonskih promjena, vjerujem da se svi možemo složiti, nikada nije dobrodošlo te se ovime još jednom pokazalo izuzetno bitnim uključiti predstavnike struka u pripremu zakonskih akata prije nego isti budu doneseni“, zaključio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Kratohvil.

Ove i sve druge računovodstvene teme obradit će se na 1. Susretu računovođa HOK-a koji će se održati 16. prosinca u Tuhelju.

Shemu prikaza prikupljanja podataka za obračun plaća možete preuzeti na poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 05.12.2023.

Poziv na konferenciju

Poziv na konferenciju "Zelena energija - Put prema hrvatskoj energetskoj samodostatnosti" u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja organizira konferenciju „Zelena energija – Put prema hrvatskoj energetskoj samodostatnosti“, koja će se održati u srijedu 6. prosinca 2023. godine u 10 sati u Hotelu Sheraton, Ul. Kneza Borne 2, u Zagrebu.

Riječ je o prvoj u nizu od 5 konferencija koje će se održati ove godine u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na temu promocije poduzetništva i informiranja o Nacionalnom planu industrijskog razvoja i promocije poduzetništva do 2027. godine. Konferencije se provode u sklopu EU sufinanciranog projekta „Promocija poduzetništva“, a partneri Ministarstvu u provedbi su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora. Ovim projektom Ministarstvo želi poboljšati percepciju poduzetništva u Republici Hrvatskoj i time omogućiti stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj poduzeća.

Prijave su moguće isključivo preko prijavnog obrasca.

Pročitajte više » | Napisano 04.12.2023.