Izdvojene novosti


Svjetski je dan prava potrošača

Svjetski je dan prava potrošača

15. ožujka obilježava se Svjetski dan prava potrošača. Ovaj dan obilježava se od 1983. godine s ciljem promicanja i poštivanja prava svih potrošača.

Svaki trgovac, tako i obrtnik, da bi s potrošačima poslovao u skladu s pravnim propisima mora biti upoznat s obvezama koje proizlaze iz pravila kojima se štite prava potrošača. U Hrvatskoj su ova pravila regulirana prvenstveno Zakonom o zaštiti potrošača.

S druge strane, svakom trgovcu važno je da je njegov potrošač zadovoljan s proizvodom ili uslugom koju na tržištu nudi te da mu nije narušen reputacijski ugled. Potrošač koji je zadovoljan i koji ima povjerenje u poduzetnika otvara poduzetniku nova tržišta, donosi nove prilike i nove potrošače. Zadovoljan potrošač uvijek se vraća.

Visoka razina potrošačkih prava pridonosi većoj konkurentnosti i povećanju gospodarske aktivnosti.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) jedna je od nositeljica zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti na području zaštite prava potrošača HOK provodi u skladu s Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje 2021.-2024.

HOK provodi edukaciju svojih članova o potrošačkim pravima te obvezama koje pred njih postavljaju pravila o zaštiti potrošača. Poznavanje tih pravila obostrana je korist i za trgovca i za potrošača.

Isto tako, HOK pruža članovima koji su u sporu s potrošačima usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja potrošačkih sporova kao fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima i to kroz postupke pred:

Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi prava potrošača od strane pojedinih trgovaca i
Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati i potrošački sporovi
Bitno je naglasiti da nagodbe sklopljene mirnim putem na Sudu časti i Centru za mirenje imaju snagu ovršne isprave odnosno da su izjednačene s pravomoćnom sudskom presudom.

I Sud i Centar HOK-a odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Potrošač ili trgovac koji imaju spor s članom HOK-a (obrtnikom) mogu pred ovim tijelima pokrenuti postupak kojim će na brz i učinkovit način riješiti spor. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Hrvatsko zakonodavstvo kontinuirano se usklađuje s europskim direktivama i najboljim praksama na području zaštite potrošača pa je tako tijeku donošenje Zakona o mirnom rješavanju sporova kojemu je svrha stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, a što bi trebalo u konačnici omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova i time trgovcima i potrošačima omogućiti nastavak poslovne suradnje.

Foto_izvor: shutterstock.com

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business”.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business”.

„Ideas Powered for Business” program je bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV).

Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a trajat će do 8. prosinca 2023..

Intenzitet potpore i prihvatljive aktivnosti

Fond za MSP-ove program je povrata sredstava na temelju izdanih vrijednosnih kupona koji se mogu iskoristiti za djelomično pokriće plaćenih pristojbi za odabrane aktivnosti. Dostupno je nekoliko vrsta vrijednosnih kupona, ovisno o aktivnosti koju želite provesti, a to su:

Vaučer 1 – 1.350 EUR – Koristi se za pristojbe za preddijagnostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom („IP Scan”).

Vaučer 2 – 1000 EUR – Koristi se za žigove i dizajne. Sredstva su ograničena i dostupna su prema redoslijedu prijave.

Prihvatljive aktivnosti

Fond za MSP-ove za 2022. pokriva nekoliko aktivnosti koje će vam pomoći u provedbi vaše strategije u pogledu intelektualnog vlasništva, ovisno o potrebama vašeg poslovanja:

Preddijagnostičke usluge povezane s IV-om („IP Scan“)
povrat do 90% troškova
Žigovi i dizajni
povrat do 75% troškova pristojbi za žigove i dizajne na razini EU
povrat do 50% troškova pristojbi za prijavu izvan EU
Tko se može koristiti sredstvima iz Fonda za MSP-ove?

Fond za MSP-ove nudi financijsku potporu MSP-ovima s poslovnim nastanom u Europskoj uniji.

Prijavu može podnijeti vlasnik, zaposlenik ili ovlašteni vanjski zastupnik koji postupa u njihovo ime.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se MSP-u, a povrat sredstava uvijek se uplaćuje izravno na bankovni račun tog MSP-a.

Prije podnošenja prijave:

Proces prijave je jednostavan. Samo provjerite imate li pripremljene sljedeće dokumente kada se prijavljujete.

Dokumenti moraju biti u PDF formatu (prihvaćaju se skenirane inačice fizičkih dokumenata u PDF formatu).

Sva dostavljena dokumentacija mora biti čitljiva i bez zaštite lozinkom.

Bankovni izvod vašeg društva koji sadržava sljedeće podatke: naziv društva kao vlasnika računa; puni IBAN broj s oznakom zemlje i oznaku BIC/SWIFT.
Potvrda o PDV-u ili potvrda o nacionalnom registracijskom broju vašeg društva koju izdaje nadležno nacionalno tijelo.
Ako je vaš MSP angažirao vanjskog zastupnika ili ste vi vanjski zastupnik koji postupa u ime MSP-a, morate dostaviti „časnu izjavu” (predložak u privitku), koju je potpisao ovlašteni vlasnik ili zaposlenik MSP-a.
Napomena: Pripremite sve informacije o svojem intelektualnom vlasništvu prije nego što započnete postupak prijave u Fond za MSP-ove kako biste što bolje iskoristili vrijeme.

Želite li zatražiti povrat sredstava na temelju svojih vrijednosnih kupona (vaučera) iz Fonda za MSP-ove za 2022., pristupite svojem računu u Fondu za MSP-ove i ispunite obrazac zahtjeva za povrat sredstava.

Na dnu ove stranice nalazi se popis pristojbi (EUIPO Fees file Croatia) za koje je moguće zatražiti povrat sredstava prema aktivnosti i državi, kao i adresa za kontakt pri EUIPO-u, WIPO-u i uredima za intelektualno vlasništvo u državama članicama gdje je moguće dobiti pomoć u vezi sa svim aspektima Fonda za MSP-ove. Također, možete pronaći i Smjernice za podnositelje prijave.

Detaljne informacije o inicijativi „Ideas Powered for Business” i Fondu za MSP-ove možete pronaći u pozivu na podnošenje prijedloga.

Imate li bilo kakvih pitanja, možete nazvati Informativni centar EUIPO-a na broj +34 965 139 100 od ponedjeljka do petka, od 8:30 do 18:30 sati (GMT+1) ili poslati upit e-poštom na jednom od službenih jezika Europske unije: information@euipo.europa.eu.

https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/fond-za-msp-ove-u-okviru-inicijative-ideas-powered-business

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja

Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja

Jedan od najvažnijih elemenata učinkovitog sustava strukovnog obrazovanja je kvalitetna suradnja između svih uključenih strana, a posebno između škola, poslodavaca te institucija poput komora koje pružaju bitnu podršku u funkcioniranju sustava. S obzirom na značajne promjene u području digitalnih tehnologija i inovativnih načina suradnje, projekt na ovaj izazov planira odgovoriti izradom e-platforme koja bi služila kao promotivni, obrazovni i komunikacijski alat kako bi se olakšala suradnja među svim uključenima te kako bi se uvele inovativne tehnologije u provedbu strukovnog obrazovanja, posebno kod poslodavca u njegovoj radionici.

Stoga je 11. ožujka 2023. godine u prostorijama Hrvatske obrtničke komore održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja u sklopu Erasmus+ projekta Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET (Zajedničko mentorstvo: bolja suradnja za bolje strukovno obrazovanje). Sastanku su uz članove i članice HOK-a i POK-ova prisustvovali i stručnjaci iz strukovnih škola koji se bave organizacijom praktične nastave te koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u području provedbe naukovanja i rada sa mapom naukovanja. Glavni cilj sastanka je bio raspraviti ideje kako bi e-platforma i e-mapa naukovanja trebale izgledati i koje funkcionalnosti bi trebale imati.

E-platforma bi trebala biti dostupna putem web-a i putem mobilnih uređaja, a bila inovativni alat za promociju, edukaciju i komunikaciju koji bi bio dostupan svim dionicima u strukovnom obrazovanju, a primarno učenicima, nastavnicima i mentorima u obrtima i poduzećima. Otvoreni dio platforme bi bio služio za informativne i promotivne aktivnosti sa primjerima dobre prakse, informacijama o provedbi naukovanja i slično. Sastavni dio e-platforme bi bila e-mapa naukovanja koja bi služila bilježenju i praćenju postignuća učenika za vrijeme naukovanja kod poslodavca. Također, platforma bi omogućavala jednostavnu, izravnu i učinkovitu komunikaciju između svih dionika u strukovnom obrazovanju.

Cilj projekta je poboljšati suradnju dionika u strukovnom obrazovanju kroz organizaciju seminara, edukacija i radionica te izradu Smjernica za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju s primjerima dobre prakse (.pdf i video format). Isto tako, projektom se planira unaprijediti provedbu strukovnog obrazovanja osmišljavanjem i izradom e-mapa naukovanja, omogućujući lakše i brže praćenje učenika i međusobno komunikaciju škola, poslodavaca i ostalih dionika poput obrtničke komore. Konačno, cilj projekta je poboljšati pedagoške vještine mentora kako bi bili bolje pripremljeni za podučavanje učenika na naukovanju kroz e-module za lakšu pripremu ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju odnosno dodatno educiranje u području radne pedagogije.

Ciljne skupine projekta su učenici (sadašnji i budući), škole (stručni učitelji, razrednici, pedagozi, psiholozi, ravnatelj), mentori koji provode naukovanje u obrtima i poduzećima, komore i druge institucije s relevantnom ulogom u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. ministarstva, agencije), stručna i opća javnost.

Projekt traje do lipnja 2025. godine, a ukupna vrijednost financijske potpore je 250.000,00 EUR.

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Pročitajte više » | Napisano 13.03.2023.

Pročitajte više » | Napisano 13.03.2023.