Izdvojene novosti


Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini.

Program ima za cilj kroz financijsku pomoć gospodarstvima, obuhvaćenim provođenjem mjera iz Naredbe, osigurati naknadu po uvjetnom grlu stoke (u daljnjem tekstu: UG) zbog otežanog poslovanja kako bi se ublažili gubici nastali provođenjem mjera za suzbijanje bolesti.

Program će se provoditi kroz mjeru izravne financijske pomoći u obliku naknade po UG gospodarstvima pogođenim problemima u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera za suzbijanje bolesti bedrenice.

Prihvatljivi korisnici:

Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom KLASA: 022-03/22-04/440, URBROJ: 50301-05/31-22-3 od 17. studenog 2022. i Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom („Narodne novine“, broj 144/22).

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, koja se bave stočarskom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) biti upisani u Registar farmi i imati upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) na dan 18. srpnja 2022. godine,

c) biti navedeni na izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: Izvještaj) o cijepljenim životinjama na zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje i područje zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom.

Na korisnike potpore se primjenjuje Deggendorfsko načelo te moraju ispunjavati druge uvjete propisane ovim Programom.

Prihvatljiva grla:

Za potporu su prihvatljiva sva grla korisnika koja pripadaju vrstama goveda, kopitari, koze, ovce upisana u JRDŽ na dan 18. srpnja 2022. godine. Potpora se dodjeljuje po UG.

Izravna pomoć kroz naknadu po UG zbog problema u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera isplaćuje se jednokratno na temelju ukupnog broja grla. Ovu potporu grlo može ostvariti samo jednom u svom životu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u provedbi ove mjere obavlja zaprimanje zahtjeva, administrativnu kontrolu i isplatu potpora u skladu sa svojim ovlastima i procedurama, a u skladu sa zakonskim okvirom za pružanje državne potpore.

Iznosi potpore:

Financijska potpora po prihvatljivom UG iznosi 73,24 eura.

Pravilnikom o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini, detaljno će se propisati način, rokovi i dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva, administrativna kontrola zaprimljenih zahtjeva, način konverzije broja grla u UG, odobravanje i isplata potpore, te način izvještavanja, kontrola na terenu i povrat potpore.

Nacrt Pravilnika o provedbi programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini možete pogledati na sljedećoj poveznici na e-Savjetovanja.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2023.

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2023.

Na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja otvoren je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje:

LIFE 2023. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2023 natječaju sufinancira u visini do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do:

21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Priroda i bioraznolikost” te “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.
Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

trgovačka društva i druge pravne osobe,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
udruge,
fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.
Procedura prijave ove godine je pojednostavljena, a dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

Zahtjev podnositelja za sufinanciranje projekta (Obrazac 1)
Iznos sufinanciranja koji će se zatražiti od Fonda (Obrazac 2)
Cjelovita projektna prijava izvezena iz Funding & tenders portala
druga dokumentacija na zahtjev Ministarstva/Fonda.
Svi zahtjevi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr.

Važno!

Prijavitelji projekata koji se prijavljuju za sredstva Fonda dužni su prilikom prijave projekta preko portala Funding & tender opportunities, omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se u dijelu koji se odnosi na unos sudionika (Participants) kao kontakt osoba (Contact Person) doda Nikolina Petković Gregorić te adresa nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr i dodijeli joj se uloga Team member – read only access.

Izvor_foto: Life program Hrvatska

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

U ovoj godini 383 nova majstora položilo majstorski ispit

U ovoj godini 383 nova majstora položilo majstorski ispit

Na rokovima u veljači i svibnju ove godine 383 nova majstora položila su majstorske ispite koji su jamstvo znanja i kvalitete te najviša razina stručnog znanja. Među novim majstorima najzastupljeniji su elektroinstalateri (48), frizeri (41), autoserviseri (33), vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije (28) i zidari (25).

U brojnim zanimanjima položen majstorski ispit daje pravo na otvaranje obrta, odnosno na samostalno obavljanje djelatnosti i samozapošljavanje. Također, majstorski ispit je jedan od preduvjeta koji omogućuje primanje učenika na praktični dio naukovanja, što je osnova kvalitetnog sustava strukovnog obrazovanja. U tom kontekstu veoma je važan otvoreni javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“, za koji se prijave zaprimaju do 6. srpnja 2023. godine. Javni poziv je namijenjen licenciranim mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta, a kako bi im se nadoknadili troškovi isplaćenih nagrada za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta, kako bi njihovi mentori dobili naknadu za utrošak radnih sata utrošenih na poučavanje te kako bi im se nadoknadio trošak uložene opreme, strojeva, inventara i materijala za prethodnu školsku godinu.

„Majstori su traženiji i plaćeniji nego ikada, a ključno je nastaviti osvještavati mlade te roditelje i djecu, počevši od vrtićke dobi, o prednostima koje nose praktične vještine i odabir obrtničkog zanimanja za svoj životni put. Možda najviše u prilog navedenom govori podatak HZZ-a za travanj ove godine, bilo je 159 nezaposlenih majstora naspram više od 18 tisuća osoba s nekim stupnjem višeg ili visokog obrazovanja. Obrtničko zanimanje je zahtjevno, ali i višestruko isplativo, u vidu primanja i naknade za uloženi trud i rad te slobode da sami organiziramo vlastiti posao, a time i život“, naglašava predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, i sam obrtnik.

Interes za strukovne škole je svake godine u rastu, podaci su za prošlu školsku godinu pozitivniji nego do sada, na razini Hrvatske je nešto više od 88% upisnih mjesta u obrtničkim zanimanjima bilo popunjeno već na prvom (ljetnom) upisnom roku. Neki od najtraženijih smjerova su bili instalater grijanja i klimatizacije te automehatroničar, u kojima je popunjenost planiranih upisnih mjesta bila blizu 100%. Kao i uvijek, popularni su frizeri, kozmetičari i fotografi, a prošle godine je zabilježen i porast interesa za zanimanja u području građevine koja su godinama na popisima deficitarnih zanimanja.

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije do 20. lipnja 2023.

Podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije do 20. lipnja 2023.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je poziv za podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

Potporom iz ovoga Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije tijekom razdoblja od 1. veljače 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, u odnosu na odgovarajuće razdoblje tijekom 2021. godine. Povećanje troškova izračunava se usporedbom prosječne cijene po jedinici energenta u referentnom razdoblju i prosječne cijene po jedinici energenta u prihvatljivom razdoblju. Količina energenta koja se koristi za izračun prihvatljivog troška ne može biti veća od količine istog energenta u referentnom razdoblju.

Zahtjev za potporu podnosi se do 20. lipnja 2023. godine, isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10 000 Zagreb

s naznakom „Mjera 1. Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda“

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te udovoljavaju jednom od navedenih uvjeta:

Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“,
Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa i/ili Odjeljak 0 – Opće aktivnosti, SANTE djelatnost „CS“ i „PP“, te kao glavnu djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/07) (u daljnjem tekstu: NKD) imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.11. Prerada i konzerviranje mesa, 10.12. Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13. Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi,
Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, a koji u 2022. godini imaju evidentiran otkup mlijeka od primarnih proizvođača ili upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla s opisom djelatnosti „prerada mlijeka na gospodarstvu“,
Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.31. Prerada i konzerviranje krumpira, 10.32. Proizvodnja sokova od voća i povrća, 10.39. Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća,
Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani, s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.41. Proizvodnja ulja i masti, 10.61. Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.81. Proizvodnja šećera.
Podnositelj iz točke c) upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, koji prerađuje isključivo mlijeko proizvedeno na vlastitom gospodarstvu mora imati u Jedinstvenom registru domaćih životinja u 2022. godini upisana grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina.

Podnositelji iz točaka d) i e) ovoga članka koji prerađuju isključivo vlastite poljoprivredne proizvode moraju imati evidentirane površine u ARKOD evidenciji.

Najviši iznos potpore po korisniku ne prelazi 50% prihvatljivih troškova i ne može biti veći od 2.000.000,00 eura po poduzetniku.

Potpore dodijeljene na temelju odjeljka 2.4. Privremenog kriznog okvira zbrajaju se s potporama dodijeljenima na temelju odjeljka 2.1. Privremenog kriznog okvira pod uvjetom da se ne prijeđe ukupan iznos od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

Za više informacija o navedenom programu – molimo kontaktirati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kontakte Agencije, kao i pripadajućih podružnica APPRRR možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/kontakt/.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Natječaj za izradu portreta

Natječaj za izradu portreta

Hrvatska obrtnička komora raspisala je Natječaj za izradu portreta ulje na platnu, prema fotografiji.

Opis predmeta nabave

Portret
Ulje na platnu prema fotografiji
Dimenzije 80x70 cm
Ponude se mogu dostaviti do 26. lipnja 2023. godine osobno radnim danom od 8:00 do 16:00 sati ili poštom preporučeno i to najkasnije do naznačenog datuma na adresu:

Hrvatska obrtnička komora

Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Sve detalje Natječaja možete pronaći na dnu ove stranice.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Natječaj_ Portret.pdf 226.17 KB

Pročitajte više » | Napisano 13.06.2023.