Izdvojene novosti


585. plenarno zasjedanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

585. plenarno zasjedanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) održao je prošlog tjedna svoje 585. plenarno zasjedanje. Ključne rasprave zasjedanja bile su „Program rada i prioriteti Europske komisije za 2024.“, „Jačanje civilnog dijaloga i participativne demokracije u EU-u“, „Pokretanje inicijative Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za uključivanje članova iz zemalja kandidatkinja“ te „Uloga civilnog društva u provedbi ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda“.

U raspravi o programu rada Europske komisije za 2024. godinu, kao prioritet je istaknut oporavak Europe, uz ublažavanje posljedica rata u Ukrajini i energetske krize. EGSO je naglasio da su održivi rast, socijalno izjednačavanje, povoljno poslovno okruženje te bolji uvjeti zapošljavanja, ključni čimbenici oporavka od krize i stvaranja otpornije Europske unije. Predsjednik EGSO-a Oliver Röpke pohvalio je program Komisije za 2024., posebno pojednostavnjenje pravila za građane i poduzeća, zaštitu potrošača u nepredviđenim okolnostima te održavanje socijalnih, okolišnih, gospodarskih i sigurnosnih standarda.

Govoreći o dosad nezabilježenim izazovima, ali i prilikama, Maroš Šefčovič, izvršni potpredsjednik Europske komisije za Zeleni plan, naglasio je kako je ključno osigurati da europska poduzeća, posebno mala i srednja, ostanu konkurentna u trenutačnom globalnom i gospodarskom kontekstu. Program Komisije navodi 41 prijedlog za pojednostavnjenje i racionalizaciju zahtjeva za izvješćivanje, čime će se uštedjeti 3,6 milijardi eura, osigurati konkurentnost industrije te socijalno pravedna i uključiva zelena tranzicija.

EGSO je prva europska institucija koja je u svoj rad uključila članove iz država kandidatkinja za članstvo u EU-u putem inicijative „Članovi kandidati za proširenje” (ECM). Ovom se inicijativom olakšava integracija država kandidatkinja u Uniju, a podržali su je potpredsjednica Europske komisije Věra Jourová, premijer Crne Gore Milojko Spajić i premijer Albanije Edi Rama na inauguraciji novih članova tijekom plenarnog zasjedanja. Po prvi put zasjedanju su prisustvovali predstavnici civilnog društva iz devet kandidatkinja - Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Turske i Ukrajine. U toj povijesnoj prigodi predsjednik Röpke naglasio je kako treba odmah početi graditi međusobne veze te poticati snažno civilno društvo. Sudionici rasprave su se složili da je proširenje jedan od najvažnijih strateških izbora za budućnost EU-a, a EGSO se obvezao podržati i osnažiti civilno društvo u Uniji i državama kandidatkinjama tijekom njihovog puta prema slobodi, demokraciji, gospodarskom i socijalnom blagostanju te integraciji, što je njegova već tradicionalna funkcija.

U raspravi s potpredsjednicom Komisije Dubravkom Šuicom, EGSO je pozvao na izradu strategije o civilnom dijalogu kao prvom koraku prema jačanju uloge civilnog društva i povećanju sudjelovanja građana u procesima donošenja politika EU-a, što je posebno važno uoči europskih izbora. Tijekom rasprave usvojeno je i mišljenje o ovoj temi, sastavljeno na zahtjev belgijskog predsjedništva Vijeća EU-a. Kao dodatni doprinos, EGSO je pokrenuo pilot-projekt za osnaživanje glasa mladih na razini EU-a te će od 4. do 7. ožujka održati Tjedan civilnog društva.

O važnosti civilnog društva razgovaralo se i u kontekstu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Istaknuto je da Ujedinjeni narodi i EU trebaju surađivati kako bi unaprijedili održivi razvoj, a Tatiana Molcean, zamjenica glavnog tajnika UN-a, istaknula je potrebu za hitnim i odlučnim djelovanjem te uključivanjem civilnog društva u proces donošenja politika; također je pozvala EGSO da sudjeluje na svim povezanim sastancima na razini UN-a.

Ključna mišljenja EGSO-a o kojima se raspravljalo na zasjedanju vezana su uz dokumente Europske komisije o europskoj strategiji gospodarske sigurnosti, digitalizaciji u području socijalne sigurnosti, godišnjem pregledu održivog rasta, smanjenju onečišćenja mikroplastikom, sveobuhvatnoj strategiji za europsku drvnu industriju te o olakšicama za MSP-ove.

U mišljenju o Europskoj strategiji gospodarske sigurnosti, EGSO je pozvao na procjenu snaga EU-a i mogućnosti koje proizlaze iz globalnih izazova te istaknuo važnost ulaganja u inovacije, razvoja vještina te industrijskih i digitalnih kapaciteta, kao i smanjenja kritičnih ovisnosti, uz očuvanje socijalnog tržišnog gospodarstva Unije. Naglašena je i važnost jačanja multilateralne trgovine i sinergije među državama članicama te je upućen poziv oblikovateljima politika da poboljšaju uvjete kojima se poduzećima, posebno MSP-ovima, omogućuje upravljanje rizicima u poslovanju; navedeno će doprinijeti jedinstvu, snazi i gospodarskoj sigurnosti EU-a.

U mišljenju o digitalizaciji u području socijalne sigurnosti, EGSO je istaknuo potrebu za pojednostavnjenjem birokracije i izjednačavanjem digitalizacije država članica te za izradom sveobuhvatnih akcijskih planova i snažnih IT sustava koji će osigurati zaštitu podataka i kibersigurnost. EGSO je pozvao i na uklanjanje prepreka slobodnom kretanju te predložio stalnu razmjenu najboljih praksi među državama članicama i institucijama EU-a.

EGSO svake godine u veljači donosi mišljenje o Godišnjem pregledu održivog rasta Europske komisije. U ovoj se komunikaciji navode prioriteti gospodarske politike i politike zapošljavanja, s ciljem ublažavanja učinaka energetskih šokova, poticanja održivog rasta i povećanja otpornosti Unije. EGSO je u mišljenju dao osvrt na predloženo te svoje preporuke, koje među ostalim uključuju praćenje rizika i planiranje za nepredviđene situacije, poziv na suradnju svih dionika društva, provedbu reformi, uključivanje demokratskih vrijednosti i vladavine prava u gospodarsko upravljanje EU-a te jačanje administrativnih kapaciteta i tržišta rada.

Europska komisija po prvi put predlaže mjere za sprečavanje onečišćenja mikroplastikom nenamjernim ispuštanjem plastičnih peleta. Mikroplastika stvara zabrinutost jer se teško razgrađuje i uklanja, ali i zato jer se nalazi u ljudskom tijelu, u vodi i tlu te šteti ekosustavima i bioraznolikosti. EGSO je podržao prijedlog Komisije te ukazao na potrebu za hitnim djelovanjem.

U mišljenju vezanom uz Paket pomoći za MSP-ove Europske komisije, EGSO je istaknuo kako se MSP-ovi suočavaju s velikim neizvjesnostima, ograničenjima opskrbe, nedostatkom radne snage i nepoštenim tržišnim natjecanjem. Paket je pokušaj da se MSP-ovi stave u središte europskog zakonodavstva te strategija i mjera za potporu konkurentnosti, no EGSO je istaknuo da bi ga sljedeća Komisija trebala postaviti kao prioritet te ga pojednostaviti i dati mu odgovarajuća sredstva. Međutim, EGSO napominje da je potrebno učiniti i više: ukloniti rascjepkanost tržišta, uskladiti zakonodavstvo te olakšati pristup financijskim sredstvima za MSP-ove.

Mišljenje Prema sveobuhvatnoj strategiji za drvnu industriju EU-a ističe značaj europskih šuma za društvo, gospodarstvo, otpornost i stratešku autonomiju u području kritičnih sirovina i za biološku raznolikost EU-a te predlaže put za šumarsku i bioindustriju u okviru Zelenog plana.

Usvojena su i mišljenja Poboljšanje referentnih vrijednosti i zahtjeva o izvješćivanju u području financijskih usluga i potpore ulaganjima kojim se naglašava potreba za racionalizacijom i pojednostavnjenjem zahtjeva za izvješćivanje, Alternativno rješavanje sporova kojim se nastoji dati efikasna zamjena sudskim postupcima između trgovaca i potrošača te potaknuti države članice i poduzeća, posebno MSP-ove i određene sektore da se dobrovoljno u uključe u takav način rješavanja sporova te Revizija Direktive o kombiniranom prijevozu kojim EGSO podržava paket o ekologizaciji prijevoza tereta. U mišljenju Oporezivanje prekograničnih radnika na daljinu na globalnoj razini i učinak na EU, navode se promjene u svijetu rada pokrenute globalizacijom i digitalizacijom te potencirane pandemijom; porast rada na daljinu uzrokovao je i porast broja prekograničnih radnika te utjecao na oporezivanje poduzeća i zapošljavanja. EGSO je u mišljenju naveo svoje preporuke u ovom području.

Usvojenim mišljenjima možete pristupiti ovdje.

Foto: europa.eu

Pročitajte više » | Napisano 27.02.2024.

U tri godine 3200 građevinskih obrta više

U tri godine 3200 građevinskih obrta više

Aktualnosti u građevini tema kongresa u Sisku

Posljednjeg dana siječnja 2021. Hrvatska je imala 10.372 aktivna obrta u građevinarstvu, dok istoga dana ove godine 13.583 obrta ima registrirano građevinarstvo kao glavnu djelatnost, prema NKD-u najviše njih u kategoriji Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju (1.882 obrta), ostali završni građevinski radovi (1.716 obrta) te u postavljanju podnih i zidnih obloga (1.466 obrta). Unatrag godinu dana otvoreno je 1.420 novih građevinskih obrta. Prema informacijama Državnog zavoda za statistiku, protekle godine su izdane 11.564 građevinske dozvole odnosno 3,6 posto više nego 2022., a predviđena vrijednost radova iznosila je nešto više od sedam milijardi eura što je oko 21 posto više nego godinu ranije.

S obzirom na ekspanziju građevine, ali i paralelnu potrebu za ostvarenjem energetskih ciljeva do 2030., pokrenut je projekt CRO skills RELOAD na kojem sudjeluju Građevinski fakultet iz Zagreba, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, REA Sjever, Zajednica graditeljskih škola RH te Hrvatska obrtnička komora. Cilj projekta je ponovno uspostaviti Nacionalnu kvalifikacijsku platformu te poboljšati Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika, a napravljena je i sveobuhvatna analiza građevinskog sektora te obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Analiza je pokazala da nedostatak kvalificirane radne snage u građevinskom sektoru rezultira dramatičnim povećanjem uvoza radnika, često iz zemalja s drugačijim obrazovnim sustavima i tehnološkim pozadinama. Edukacija tih radnika o energetski učinkovitim tehnologijama postavlja značajan izazov za postizanje ciljeva do 2030. godine. Analizom ankete obrtnika otkrili smo da između 40 i 60 posto njih, ovisno o vrsti radova, smatra da im nedostaje znanja o energetski učinkovitim tehnologijama te izražava želju za dodatnim obrazovanjem. Provedena je temeljita analiza trenutno dostupnih kolegija na visokim učilištima, koja ukazuje na to da tek mali broj studenata izlazi na tržište rada s kompetencijama povezanim uz EnU-om i obnovljivim izvorima energije. U dokumentu se procjenjuje da je potrebno 24.530 strukovnih radnika i 5800 inženjera kako bi se postigli ciljevi energetske učinkovitosti u zgradarstvu do 2030. godine. Iz priložene analize proizlazi da je godišnje potrebno obučiti najmanje 500 građevinskih radnika, 500 radnika za OIE, 435 inženjera građevinarstva, 290 arhitekata, 145 inženjera strojarstva i 145 inženjera elektrotehnike kako bi stekli potrebne vještine i znanja.

Ove i sve druge aktualne teme u sektoru graditeljstva poput konstrukcijske obnove, problematike u procesu gradnje, obrazovanja i budućnosti radne snage te kružne ekonomije u graditeljstvu obradit će se kroz predavanja i panel rasprave svih ključnih dionika u resoru na Susretu graditelja u Sisku 1. i 2. ožujka u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, a domaćin je Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije.

„Građevinarstvo je IN, raste u svakom segmentu, a tome u prilog govori činjenica da je u tri godine 3200 građevinskih obrta više. Također, povećan je upis u srednje strukovne škole za građevinska zanimanja i otvaraju se dodatni razredi. Osim što ćemo se dotaknuti svih ključnih tema za ovaj resor važan za hrvatsko gospodarstvo, predstavit ćemo i nove tehnologije izgradnje te obnove nakon potresa“, naglašava potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, predsjednik Obrtničke komore Zagreb i predsjednik Organizacijskog odbora Susreta graditelja Antun Trojnar.

Generalni sponzor susreta je Sika Croatia d.o.o., dok su sponzori Mapei Croatia d.o.o., Samoborka i Wienerberger Hrvatska.

Pročitajte više » | Napisano 26.02.2024.

Majstori ljepote 2024.: Renomirani Shamuratov i nagrađivana Wang održat će ekskluzivnu edukaciju za uzak krug frizera i kozmetičara

Majstori ljepote 2024.: Renomirani Shamuratov i nagrađivana Wang održat će ekskluzivnu edukaciju za uzak krug frizera i kozmetičara

Posebno atraktivan dio programa „Majstora ljepote 2024. – Dani frizera i kozmetičara HOK-a“ će biti show u subotu 9. ožujka, i ekskluzivna stručna radionica u nedjelju 10. ožujka, koju će voditi Farrukh Shamuratov, međunarodno poznati i priznati frizer, stilist i vizažist. S ciljem da podijeli bogato iskustvo u frizerskom poslu dugo 15 godina i 10 godina u podučavanju, Shamuratov će prvi put publici u Hrvatskoj prezentirati najnovije metode u svijetu frizera i kozmetičara. Farrukh Shamuratov je diplomirao na Državnom sveučilištu za kulturu i umjetnost u Sankt Peterburgu. Tijekom svoje karijere završio je više od 50 međunarodnih profesionalnih tečajeva i treninga iz područja bojanja kose, šminkanja, stiliziranja i brendiranja, sudjelovao je na više od 100 međunarodnih natjecanja i prvenstava te je dobitnik brojnih nagrada u frizerskoj umjetnosti. Trenutno djeluje kao član žirija brojnih frizerskih natjecanja i autor vlastitih metoda obuke u frizerskoj struci.

Također, u sklopu događanja će višestruko nagrađivana stručnjakinja za medicinsku kozmetiku iz Kine Pei Wang održati edukaciju i prenijeti svoj know-how o svim tajnama tradicionalne kineske masaže uskom krugom hrvatskih kozmetičara. Pei Wang dobitnica je zlatne medalje u kozmetičkoj njezi na prestižnom natjecanju Worldskills Special Edition 2022 te na strukovnom natjecanju Kina 2020, CIDESCO je terapeut, jedna od top 10 ženskih osoba u Kini 2022. godine te je osnivačica nacionalnog majstorskog studija. Edukacija će obuhvaćati osnovnu teoriju tradicionalne kineske medicine, pripremu kože, antiage masažu lica, guasha, masažu kistovima te masažu ruku.

DVORANA CRES, ZAGREBAČKI VELESAJAM (10. 3. 2024.)
10:00 - 18:00 Edukacija Shamuratov (20 polaznika)

Cijena ulaznice za članove HOK-a: 300 eura
Cijena ulaznice za ostale: 400 eura

Cijena edukacije uključuje: edukaciju za zatvorenu grupu pod vodstvom Farrukha Shamuratova u trajanju od 7 sati, priznanje o sudjelovanju, ulaznicu za Zagrebački Velesajam, ručak, ulaz na program u organizaciji HOK-a u Kongresnoj dvorani 9. 3. i ulaznicu za party u restoranu Gastro Globus
Prodaja ulaznice: Uplata se uplaćuje na HOK-a: HR6923400091100174539 (poziv na broj 4, model 00) uz opis plaćanja "Edukacija Farrukh Shamuratov". Potvrda o uplati i podaci za izdavanje računa se šalju na e-mail: majstoriljepote@hok.hr


KONGRESNA DVORANA, ZAGREBAČKI VELESAJAM (10. 3. 2024.)
9:00 - 13:00 Edukacija Wang (10 polaznika)

Cijena ulaznice za članove HOK-a: 180 eura
Cijena ulaznice za ostale: 250 eura

Cijena edukacije uključuje: edukaciju za zatvorenu grupu pod vodstvom Pei Wang u trajanju od 4 sata, priznanje o sudjelovanju, ulaznicu za Zagrebački Velesajam, ulaz na program u organizaciji HOK-a u Kongresnoj dvorani 9. 3. i ulaznicu za party u restoranu Gastro Globus
Prodaja ulaznice: Uplata se uplaćuje na HOK-a: HR6923400091100174539 (poziv na broj 4, model 00) uz opis plaćanja "Edukacija Pei Wang". Potvrda o uplati i podaci za izdavanje računa se šalju na e-mail: majstoriljepote@hok.hr

Pročitajte više » | Napisano 23.02.2024.

U pet godina 42 % više obrta u cehu frizera i kozmetičara

U pet godina 42 % više obrta u cehu frizera i kozmetičara

Ceh frizera, kozmetičara, njege tijela i fitnesa u proteklih pet godina bilježi kontinuirani rast, na posljednji dan u siječnju ove godine u Hrvatskoj je aktivno 8.807 obrta u spomenutom cehu, što je 2 614 obrta više u odnosu na isti dan 2019. godine, a riječ je o povećanju za čak 42,2 %. Među prva tri zanimanja po broju položenih ispita u 2023. godini su upravo majstori frizeri, u prošloj godini dobili smo 89 novih majstora frizera koji su na taj način potvrdili da su im teorijska znanja i praktične vještine zaista izvanredne te da će uslijed dobivenog pečata kvalitete postati još traženiji na tržištu. U prošloj godini majstorski ispit je položilo i 18 hrvatskih kozmetičara.

Kao reakciju na povećanje obrtnika frizera i kozmetičara i njihovu težnju prema izvrsnosti, Hrvatska obrtnička komora je tri dana u ožujku na Zagrebačkom velesajmu posvetila upravo njima. Naime, Ceh frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke komore (HOK), u suradnji sa Zagrebačkim Velesajmom, od 8. do 10. ožujka 2024. na Zagrebačkom Velesajmu okuplja vodeće hrvatske frizere i kozmetičare na višednevnom stručnom događanju pod nazivom "Majstori ljepote - Dani frizera i kozmetičara HOK-a", kao sastavni dio jubilarnog 25. sajma BEAUTY&HAIR EXPO ZAGREB 2024. U sklopu događanja će se održati Državno prvenstvo frizera i kozmetičara, natjecanje frizerskih škola Hrvatske te niz zanimljivih panela i predavanja.

Posebno atraktivan dio programa se očekuje u subotu 9. ožujka, kada će se održati show i stručna radionica koju će voditi Farrukh Shamuratov, međunarodno poznati i priznati frizer, stilist i vizažist. Još jedan majstor ljepote iz daleke Kine nazočit će ovom okupljanju lokalnih beauty stručnjaka - Pei Wang, višestruko nagrađivana stručnjakinju za medicinsku kozmetiku. Važan dio programa – edukativan i zabavan –bit će radionica Davora Bilmana koji će okupljene frizere i kozmetičare naučiti kako pomoću Skenera osobnosti unaprijediti odnos i komunikaciju s klijentima.

Također, tijekom subotnjeg programa manifestacije posjetiteljice starije od 40 godina koje nisu minimalno godinu dana obavljale isti pregled će moći uz potvrdu o kupljenoj ulaznici za Majstore ljepote i prethodnu najavu na majstoriljepote@hok.hr obaviti mamografiju, zahvaljujući suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Andrija Štampar, a pri prijavi je potrebno dostaviti podatak o adresi stanovanja. Partner događanja NZJZ Andrija Štampar će u sklopu programa okupljene frizere i kozmetičare informirati o tome kako se mogu uključiti u kampanju promocije preventivnih zdravstvenih pregleda, kao savjetnici za ljepotu i zdravlje.

„Gradimo manifestaciju koja će biti ključna za hrvatsku industriju ljepote, stvaramo platformu na kojoj ćemo predstaviti, ali i unapređivati naša izrazita domaća znanja i vještine. Važan segment događaja su svakako državna prvenstva za frizere i kozmetičare, ali i školska natjecanja – to su novi naraštaji koji su budućnost naše industrije ljepote. Pozivamo sve predstavnike struke da se uključe i nazoče događanju te da zajedno stvorimo najveće regionalne susrete predstavnika ove dvije struke“, poziva predsjednica Ceha frizera i kozmetičara HOK-a Martina Gregur, koja je ujedno i renomirana sutkinja na svjetskim frizerskim natjecanjima.

Sve o programu i ulaznicama pronađite na poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 23.02.2024.

Majstori ljepote 2024.: Posjetiteljice uz prethodnu najavu na licu mjesta mogu obaviti mamografiju

Majstori ljepote 2024.: Posjetiteljice uz prethodnu najavu na licu mjesta mogu obaviti mamografiju

Ceh frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke komore (HOK), u suradnji sa Zagrebačkim Velesajmom, od 8. do 10. ožujka 2024. na Zagrebačkom Velesajmu okuplja vodeće hrvatske frizere i kozmetičare na višednevnom stručnom događanju pod nazivom "Majstori ljepote - Dani frizera i kozmetičara HOK-a", kao sastavni dio jubilarnog 25. sajma BEAUTY&HAIR EXPO ZAGREB 2024.

Tijekom subotnjeg programa manifestacije "Majstori ljepote - Dani frizera i kozmetičara HOK-a" 9. ožujka na Zagrebačkom velesajmu posjetiteljice starije od 40 godina koje nisu minimalno godinu dana obavljale isti pregled će moći uz potvrdu o kupljenoj karti i prethodnu najavu na majstoriljepote@hok.hr obaviti mamografiju, zahvaljujući suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Andrija Štampar, a pri prijavi je potrebno dostaviti podatak o adresi stanovanja. Partner događanja NZJZ Andrija Štampar će u sklopu programa okupljene frizere i kozmetičare informirati o tome kako se mogu uključiti u kampanju promocije preventivnih zdravstvenih pregleda, kao savjetnici za ljepotu i zdravlje.

Posebno atraktivan dio programa se očekuje u subotu 9. ožujka, kada će se održati show i stručna radionica koju će voditi Farrukh Shamuratov, međunarodno poznati i priznati frizer, stilist i vizažist.

Još jedan majstor ljepote iz daleke Kine nazočit će ovom okupljanju lokalnih beauty stručnjaka - Pei Wang, višestruko nagrađivana stručnjakinju za medicinsku kozmetiku, koja će održati edukaciju u sklopu događanja.

Važan dio programa – edukativan i zabavan – će biti radionica Davora Bilmana koji će okupljenim frizerima i kozmetičarima predstaviti Skener osobnosti, a što uvelike može unaprijediti odnose s klijentima u svakodnevnici.

Detaljan program pogledajte u nastavku:

KONGRESNA DVORANA, ZAGREBAČKI VELESAJAM (9. 3. 2024.)
10:00 - 10:30 Otvorenje
10:30 - 11:45 Panel "Stanje u struci jučer - danas - sutra"
11:45 - 12:30 Predavanje: Poticaji za mentore, načelnica Sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta Danijela Žagar (MINGOR)
12:30 - 13:00 Predavanje NZJZ Andrija Štampar: Kako se mogu uključiti u kampanju promocije preventivnih zdravstvenih pregleda?
13:00 - 14:00 Pauza za ručak
14:00 - 15:30 Prezentacija Pei Wang
15:30 - 17:00 Skener osobnosti by Davor Bilman: Pokaži mi frizuru i reći ću ti koja si osobnost!
17:00 - 19:00 Show Farrukh Shamuratov
19:30 - 00:00 Party - Restoran Gastro Globus

Cijena ulaznice za članove HOK-a: 50 eura
Cijena ulaznice za ostale: 75 eura

Ulaznica uključuje: ulaznicu za Zagrebački Velesajam, ulaz na program u organizaciji HOK-a u Kongresnoj dvorani 9. 3. i ulaznicu za party u restoranu Gastro Globus (uključen švedski stol)
Prodaja ulaznica: Uplata za željeni broj ulaznice se uplaćuje na račun HOK-a: HR6923400091100174539 (poziv na broj 4, model 00) uz Opis plaćanja "Ulaznice Majstori ljepote". Potvrda o uplati i podaci za izdavanje računa se šalju na e-mail: majstoriljepote@hok.hr
Napominjemo da je ulaznice po povlaštenoj cijeni za članove HOK-a moguće kupiti najkasnije do 7. 3. 2024.

Od 8. 3. moguća je kupovina isključivo na blagajni Zagrebačkog velesajma po cijeni od 75 €.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2024.