Izdvojene novosti


Od travnja prošle godine 7.190 obrta više

Od travnja prošle godine 7.190 obrta više

U travnju ove godine u Republici Hrvatskoj registrirano je više od 105 tisuća obrta koji ukupno zapošljavaju više od 207 tisuća obrtnika i radnika. U odnosu na prošlu godinu, riječ je o povećanju od 7,3% ili 7.190 obrta više te 7,2% obrtnika više i 7.237 više ukupno zaposlenih obrtnika i radnika.

Obrtništvo u Hrvatskoj često se naziva jednim od najvitalnijih segmenata hrvatskog gospodarstva, čemu u prilog govore brojke i pozitivni pokazatelji iz godine u godinu te iz mjeseca u mjesec. Uz velik spomenuti rast u odnosu na 2022., unatoč godinama obilježenima nizom različitih poremećaja, ove godine je u travnju u odnosu na ožujak broj obrta narastao za 1.201 obrt, dok je ukupan broj zaposlenih u obrtima koji uključuje obrtnike i radnike veći za 5.400 osoba.

„Obrtništvo u Hrvatskoj simbol je tradicije i vještine, a zaštitni znak hrvatskih obrtnika je kvaliteta, ali i otpornost. U ovim izazovnim vremenima mjere pomoći su osigurale nastavak rada velikog dijela obrtnika, ali uvijek su ključni hrabrost i upornost koji su potrebni da bi se netko u početku i odlučio na obrtnička zanimanja. Brojne su prednosti takvog načina života i rada, pozivam mlade da za svoj životni put odaberu strukovna zanimanja koja su sve traženija i nude mogućnosti sve kvalitetnije egzistencije u Lijepoj našoj“, ističe predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

U posljednjih godinu dana bilježi se brojčani i postotni rast broja obrta najviše u cehu uslužnog zanatstva za 11,6% ili 5.789 obrta, cehu frizera, kozmetičara, njege tijela i fitnesa za 8,3% ili 628 obrta te u cehu prijevoza osoba i stvari za 8% ili 653 obrta. U odnosu na travanj 2018. godine, ukupan broj obrta je veći za 26.683 obrta ili 33,8%.

Pročitajte više » | Napisano 01.06.2023.

Poništava se Natječaj za izradu portreta

Poništava se Natječaj za izradu portreta


thumb
Poništava se natječaj Natječaj za izradu portreta ulje na platnu, prema fotografiji koji je

Hrvatska obrtnička komora raspisala 5. svibnja 2023. godine.

Pročitajte više » | Napisano 31.05.2023.

Informacija o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Zagreba

Informacija o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Zagreba

Grad Zagreb trenutno je u fazi pripreme novog modela organizacije zaustavljanja i parkiranja za turističke autobuse. Do uspostave novog modela pozivamo sve turističke autobuse da za potrebe zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa koriste Autobusni kolodvor Zagreb (Avenija Marina Držića 4).

Osim Autobusnog kolodvora, privremeno zaustavljanje turističkih autobusa na području Grada Zagreba dozvoljeno je na sljedećim lokacijama:
• Glavni kolodvor, južna strana Trga Ante Starčevića - maksimalno 10 min
• Mažuranićev trg - maksimalno 5 minuta

Od 1.6.2023. godine sva dosadašnja parkirališta turističkih autobusa na području Grada Zagreba stavljaju se izvan upotrebe.

Sve potrebne informacije i obrasci koje je potrebno popuniti prije dolaska turističkog autobusa na Autobusni kolodvor Zagreb, a vezano uz zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa iz ove informacije, možete naći na https://www.akz.hr/usluge/povremeni-prijevoz/632 (cijene usluga Autobusnog kolodvora su navedene niže u obavijesti).

Kontakti prometne službe Autobusnog kolodvora Zagreb su:
• tel. 0-24: +38516008-645
• tel. pon-pet 7:30-15:00: +38516008-648, +38516008-607, +38516008-659
• mail: glavni.prometnik@akz.hr i akz@akz.hr

Molimo sve turističke agencije, vozače turističkih autobusa i turističke prijevoznike koji dolaze u Zagreb da, za zaustavljanje i parkiranje svojih autobusa, koriste isključivo navedene lokacije!

Cijene usluga Autobusnog kolodvora za povremeni prijevoz

U sklopu obavljanja kolodvorskih djelatnosti Autobusni kolodvor Zagreb nudi uslugu prihvata i otpreme autobusa u povremenom prijevozu sukladno raspoloživim kapacitetima.

Izvod iz cjenika:
PRISTAJANJE I OTPREMA AUTOBUSA
Za povremeni prijevoz za svaki dolazak autobusa, odnosno polazak 19,91 € (150,00 HRK)
*u cijenu nije uračunat PDV

PARKIRANJE AUTOBUSA KOJI NE PROMETUJU U LINIJSKOM PROMETU
Za svaki započeti sat 2,79 €
Za cjelodnevno parkiranje 33,45 € (dnevna karta bez mogućnosti povratka na parking popust 50% od cijene dnevnog parkiranja po satu).
*u cijenu nije uračunat PDV

Autobusni kolodvor Zagreb od organizatora prijevoza, u sklopu organizacije prihvata i otpreme autobusa u povremenom prijevozu, naplaćuje i kolodvorsku uslugu.

Izvod iz cjenika:
KOLODVORSKA USLUGA U POVREMENOM PRIJEVOZU
za putnike u povremenom prijevozu – unutarnji 15,93 € (120,00 HRK)
za putnike u povremenom prijevozu – međunarodni 37,16 € (280,00 HRK)
*u cijenu je uračunat PDV


Naplatu usluge prihvata i otpreme autobusa u povremenom prijevozu i kolodvorske usluge obavlja prometna služba Autobusnog kolodvora Zagreb.

Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti uz cjenik usluga AKZ
Zahtjev za naplatu peronizacije

KONTAKTI

Prometni ured tel: +385 1 6008 648 e-mail: akz@akz.hr

Glavni prometnik tel: +385 1 6008 645 e-mail: glavni.prometnik@akz.hr


Srdačan pozdrav,
Ivana Juraček Orešković

Hrvatska obrtnička komora
Obrtnička komora Zagreb
UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB
Ede Murtića 2/1.kat, 10 020 Zagreb
Tel: 01/48 28 258
e-mail: uo.prijevoznika.zagreb@hok.hr
web: www.upzg.hr

Pročitajte više » | Napisano 31.05.2023.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja.

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji:

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji), čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2022. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 30. rujna 2022.

Novčana potpora iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna) po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 19.908,42 eura (150.000,00 kuna).

U Državnom proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 5 do 16 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 16 osoba iz ciljne skupine.

Zahtjevi se podnose na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb,

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva obvezan je u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (email) i kontakt broj vlasnika/odgovorne osobe. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

O formalnim uvjetima, potrebnoj dokumentaciji, postupku ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Također, Ministarstvo je objavilo i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti.

Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici, da bi sudjelovali u postupku dodjele novčane potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti, pored ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja moraju ispunjavati i formalne uvjete propisane u Javnom pozivu.

Iznose potpora, prihvatljive i neprihvatljive troškove, potrebnu dokumentaciju, postupak ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Zahtjevi se podnose:

Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronskog računa (e-mail) i kontakt broj.

Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih podnositelja zahtjeva, Ministarstvo ne može davati mišljenja o prihvatljivosti zahtjeva, aktivnosti ili troškova navedenih u poslovnom planu i proračunu prije donošenja prijedloga odluke od strane Stručnog tima.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 29.05.2023.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja.

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji:

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji), čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2022. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 30. rujna 2022.

Novčana potpora iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna) po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 19.908,42 eura (150.000,00 kuna).

U Državnom proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 5 do 16 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 16 osoba iz ciljne skupine.

Zahtjevi se podnose na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb,

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva obvezan je u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (email) i kontakt broj vlasnika/odgovorne osobe. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

O formalnim uvjetima, potrebnoj dokumentaciji, postupku ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Također, Ministarstvo je objavilo i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti.

Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici, da bi sudjelovali u postupku dodjele novčane potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti, pored ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja moraju ispunjavati i formalne uvjete propisane u Javnom pozivu.

Iznose potpora, prihvatljive i neprihvatljive troškove, potrebnu dokumentaciju, postupak ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Zahtjevi se podnose:

Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronskog računa (e-mail) i kontakt broj.

Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih podnositelja zahtjeva, Ministarstvo ne može davati mišljenja o prihvatljivosti zahtjeva, aktivnosti ili troškova navedenih u poslovnom planu i proračunu prije donošenja prijedloga odluke od strane Stručnog tima.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 26.05.2023.