Izdvojene novosti


Dani poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a

Dani poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a

U Bruxellesu će se od 5. do 8. prosinca održati međunarodni događaj koji okuplja poljoprivrednike, kreatore politika, poslovne lidere, analitičare i stručnjake iz cijelog svijeta. Cilj je događaja potaknuti dijalog i nadahnuti transformativne ideje putem rasprava o izgledima europske poljoprivrede, tržišnim trendovima, sigurnosti opskrbe hranom, održivosti i digitalnim inovacijama.

Prvoga dana bit će održana uvodna konferencija pod nazivom Dijalog EU-a i Kanade o održivoj poljoprivredi, a konferencije koje će se održavati od 6. do 8. prosinca, moći će se pratiti putem prijenosa uživo.

Ovaj međunarodni događaj će 6. prosinca u 14:00 sati svečano otvoriti Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, nakon čega će Janusz Wojciechowski, europski povjerenik za poljoprivredu, otvoriti raspravu o budućnosti poljoprivrede. Time će započeti dvodnevna Konferencija o izgledima za poljoprivredu čiji će dionici razgovarati o trendovima, politikama i kretanjima na tržištu. Cilj je pružiti jedinstvenu platformu za dijalog između tvoraca politika i poljoprivrednog sektora.

Dane poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a zatvorit će 8. prosinca Poljoprivredno-digitalna konferencija na kojoj će se razgovarati o napretku, budućim mjerama za otporan i održiv poljoprivredni sektor te o ulozi digitalizacije i podataka u poljoprivredi i ruralnim područjima.

Događaj će organizirati Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije.

Za online praćenje nije potrebna prethodna registracija, a poveznicu za prijenos uživo možete pronaći ovdje.

Dnevni red Konferencije o izgledima za poljoprivredu možete pogledati ovdje.

Dnevni red Poljoprivredno-digitalne konferencije možete pogledati ovdje.

Foto: EU Food & Farming

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.

Potpora za očuvanje proizvodnje prasadi i Potpora gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala

Potpora za očuvanje proizvodnje prasadi i Potpora gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala

U nastavku možete pronaći informacije o Potpori za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja ASK te Potpori gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe nadređenih mjera suzbijanja ASK.

1. Otvoreno podnošenje zahtjeva za Potporu za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju poziva korisnike u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge kod kojih nije utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje svinja uslijed provedbe mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge da podnesu zahtjev Potporu uzgajivačima rasplodnih svinja za dio troškova hranidbe u razdoblju u kojem se objekti korisnika nalaze u zoni ograničenja.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja drže rasplodne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) objekti korisnika nalaze se u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge

d) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na objektu korisnika ne smije biti utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje svinja uslijed provedbe mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge.

Iznos potpore utvrđuje se na temelju broja rasplodnih životinja evidentiranih prilikom provedbe popisa svih objekata i lokacija na kojima se drže svinje sukladno Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

Broj rasplodnih životinja množi se sa jediničnim iznosom od 60,00 eura i brojem mjeseci u kojima se objekt korisnika na kojem se drže rasplodne svinje nalazi u zoni ograničenja. Broj mjeseci utvrđuje se na temelju Rješenja o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge na način da se broj dana u kojima se objekt na kojem se drže rasplodne svinje nalazi u zoni ograničenja dijeli s brojem 30.

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

s naznakom: »Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge«

Rokovi podnošenja zahtjeva ovisno o periodu držanja svinja su sljedeći:

za dane držanja svinja u objektima korisnika koji se nalaze u zoni ograničenja proglašenom zbog izbijanja afričke svinjske kuge u razdoblju od 26. lipnja do 1. studenog 2023. godine je do 4. prosinca 2023.godine.
za dane držanja svinja u objektima korisnika koji se nalaze u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge za svako sljedeće tromjesečno razdoblje, počevši od 1. studenog 2023. godine, podnosi se od 1-og do 15-og u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. veljače 2024. godine.
Izjavu i detalje o potpori možete pronaći ovdje.

2. Otvoreno podnošenje zahtjeva za Potporu gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe nadređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju poziva korisnike kod kojih je provedeno usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge da podnesu zahtjev Potporu gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe nadređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi)

c) na objektu/objektima korisnika provedeno je usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore korisnik potpore dužan je obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja. Ukoliko korisnik ne obnovi svinjogojsku proizvodnju dužan je povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete. Korisnik potpore dužan je držati životinje na odgovarajući način u odnosu na biosigurnosne mjere.

Korisnici potpore koji ne ispune navedenu obvezu moraju vratiti ukupan iznos potpore dodijeljene na temelju ovoga Pravilnika i Programa.

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

s naznakom: »Program potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge«

Rokovi podnošenja zahtjeva ovisno o periodu zabrane držanja svinja su sljedeći:

za dane nemogućnosti držanja svinja u razdoblju od 26. lipnja do 1. studenog 2023. godine Zahtjev se podnosi do 4. prosinca 2023. godine
za dane nemogućnosti držanja svinja za svako naredno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. studenoga 2023. godine, Zahtjev se podnosi od 1. do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. veljače 2024. godine.
Izjavu i detalje o potpori možete pronaći ovdje.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.

Parlament donosi direktivu o pravu na popravak

Parlament donosi direktivu o pravu na popravak

Europski parlament prošlog je tjedna usvojio stajalište o direktivi za jačanje prava na popravak i smanjenje utjecaja masovne potrošnje na okoliš. Cilj je olakšavanjem popravka neispravnih uređaja potaknuti održiviju potrošnju, smanjiti količinu otpada i poduprijeti sektor servisiranja.

Prema Izvješću Europske komisije, bacanje potrošačkih uređaja koji se mogu popraviti ima velik utjecaj na okoliš jer povećava emisije CO2 i stvara 35 milijuna tona otpada na godinu u EU-u. Parlament se već više od desetljeća zalaže za jačanje prava potrošača na popravak te je dao niz prijedloga Europskoj komisiji da popravke učini sustavnima, isplativima i privlačnima. Ovo stajalište Parlamenta odnosi se na prijedlog Europske komisije iz ožujka i izravan je odgovor na zahtjeve građana Europske unije; prema rezultatima studije Europske komisije, 77 % građana bi radije popravilo uređaj nego kupilo novi, ali ga najčešće bacaju zbog preskupog ili nedostupnog popravka. Potrošači koji odluče kupiti novi uređaj umjesto da poprave stari, gube oko 12 milijardi eura godišnje. Kako navodi Parlament, prepreka održivijoj potrošnji je i planirano zastarijevanje proizvoda, tj. takav njihov dizajn da propadnu nakon određenog vremena te ugrađivanje dijelova uređaja tako da se ne mogu izvaditi i zamijeniti. Uz navedeno, elektronika je najbrže rastući izvor otpada u EU-u, a uređaji se i dalje često ne recikliraju.

Prema novoj direktivi, prodavači bi u zakonskom jamstvenom roku bili obvezni dati prednost popravku ako je on povoljniji od zamjene ili ima jednaku cijenu kao uređaj, osim ako je popravak neizvediv ili je potrošaču nepraktičan. Zastupnici predlažu i produljenje jamstvenog roka za jednu godinu nakon popravka uređaja, a potrošači će imati pravo na popravak proizvoda poput pametnih telefona, bicikala, usisivača te perilica rublja i nakon isteka jamstvenog roka. Kako bi popravak bio privlačniji, zastupnici se zalažu za to da proizvođači nude potrošačima zamjenske uređaje tijekom popravka, a u slučaju da se uređaj ne može popraviti, da im ponude obnovljeni uređaj. U svim državama članicama osnovale bi se internetske platforme koje će pomoći potrošačima u pronalasku servisera u njihovoj blizini, a proizvođači trebaju osigurati informacije o popravku i održavanju uređaja. Isto tako, neovisnim serviserima i krajnjim korisnicima treba osigurati pristup rezervnim dijelovima te informacijama i alatima potrebnima za popravak po razumnoj cijeni.

Državama članicama ostavljena je sloboda odlučivanja hoće li poticati popravke kuponima i financijskim poticajima iz nacionalnih fondova. Vezano uz internetsko tržište, taj dio direktive za sada nije usvojen, što ostavlja prazninu za potrošače koji naručuju proizvode online iz trećih zemalja.

Parlament i države članice EU-a moraju se još dogovoriti o konačnoj verziji zakona. Nakon usvajanja stajališta od strane Vijeća, 7. prosinca započinju pregovori o preoblikovanju mjera u zakone, a očekuje se da bi nova odredba mogla biti definitivno usvojena prije europskih izbora u lipnju sljedeće godine.

Prijedlog direktive o pravu na popravak dopunjuje inicijative EU-a o ekološkom dizajnu i jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji, a odgovor je na preporuke građana iznesene u izvješću o Konferenciji o budućnosti Europe.

Ostvarenje prava na popravak jedan je od koraka za postizanje kružnog gospodarstva u EU-u do 2050. u okviru Europskog zelenog plana koji pruža smjernice za klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Najčešće postavljenim pitanjima i odgovorima na njih vezanim uz pravo na popravak možete pristupiti ovdje.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.

Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine – rok za dostavu dokumentacije 5. prosinac 2023.

Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine – rok za dostavu dokumentacije 5. prosinac 2023.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine (NN 135/23, 141/23).

Proizvođači se pozivaju da dostave propisanu dokumentaciju za 2023. godinu najkasnije do 5. prosinaca 2023. godine.

Cilj ovog Programa je zadržati interes proizvođač za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj i osigurala stabilnost opskrbe u prehrambenom lancu.

Program se provodi kroz mjeru potpore male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima koji su plodoredom na svome gospodarstvu osigurali sjetvu šećerne repe u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Programa.

Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su:

upisani u Upisnik poljoprivrednika
podnijeli Zahtjev za potporu iz ovoga Programa.
Iznimno u 2023. godini smatra se da je Zahtjev za potporu podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom.

Korisnici potpore dužni su u godini podnošenja Zahtjeva za potporu plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva za potporu uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore.

Nominalni jedinični iznosi potpore za površine pod šećernom repom u pripadajućem razredu:

do 40,00 ha 530 EUR/ha
od 40,01 ha do 200,00 ha* 330 EUR/ha
više od 200,00 ha** 130 EUR/ha
*obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. i 2.

**obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. – 3.

U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi za potporu prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa za pojedinu programsku godinu koji iznosi 1.300.000,00 EUR, jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Podnošenje Zahtjeva za potporu:

Proizvođač šećerne repe popunjava Zahtjev za potporu putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev za potporu na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

s naznakom: »Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine«

Uz Zahtjev za potporu podnositelj je dužan priložiti:

popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima
ili

popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.
Iznimno, u 2023. godini smatra se da je Zahtjev podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom te je podnositelj dužan do 5. prosinca 2023. godine dostaviti samo ispisanu i ovjerenu Izjavu na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: ,,Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine”.

Zahtjev u 2024., 2025., 2026. i 2027. godini podnosi se putem AGRONET-a u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu, a najkasnije do 30. lipnja.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev za potporu nije dostavljen kako je navedeno i/ili da nije priložena pripadajuća Izjava podnositelj će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Ako se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na dostavljenoj Izjavi neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi za potporu povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2023-2027

Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine (NN 135/23, 141/23)

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.

Ministar Filipović uručio 50 novih ugovora gospodarskim subjektima koji provode naukovanje

Ministar Filipović uručio 50 novih ugovora gospodarskim subjektima koji provode naukovanje

U okviru Operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović uručio je 50 potpora ukupne vrijednosti pola milijuna eura prijaviteljima projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“. U okviru projekta, uključujući i spomenute ugovore, dodijeljeno je ukupno 1.046 potpora u iznosu većem od 9,8 milijuna eura.

U okviru Operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović danas je u Zagrebu svečano uručio ugovore prijaviteljima Projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“.

„Vlada je svojim politikama pokazala koliko drži do obrtništva, ne samo tijekom pandemije i ograničavajući cijene energenata, nego konkretnim projektima koji donose pozitivne rezultate. Kroz set mjera potaknuli smo i gospodarske subjekte da podučavaju kroz praktičnu nastavu, potaknuli mentore, ali isto tako povećali i stipendije učenicima. Danas dodjeljujemo 50 potpora u iznosu većem od pola milijuna eura u okviru projekta. Ovo je investicija kroz čiji povrat svi profitiramo: i obrtnici koji podučavaju mlade ljude poslu jer sami stvaraju radnike, i naši mladi koji stječu vještine koje su potrebne i koje im omogućavaju da rade i zarađuju, i mi kao građani i društvo koji će koristiti te usluge. Obrtništvo u Hrvatskoj izuzetno je važan dio gospodarstva koje zapošljava više od 215 tisuća ljudi, što znači da je više od 200 tisuća obitelji vezano uz obrtništvo“, izjavio je ministar Filipović.

Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II je provedena sa svrhom unaprjeđenja i razvoja Jedinstvenog modela obrazovanja (JMO) za zanimanja iz sustava vezanih obrta koji se provode po modelu naukovanja, temeljem odredbi Zakona o obrtu, za 61 obrtničko zanimanje. Ukupna vrijednost Operacije je 32.623.929,92 eura (245.805.000,00 kn) od kojeg je 85 % sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a 15% iznosa je udio nacionalnog sufinanciranja.

U okviru Operacije napravljena su dva velika iskoraka u odnosu na FAZU I. Prvi je dvostruko povećanje učeničkih stipendija sa dotadašnjih 9.000,00 kuna (1.194,51 eura) na 18.000,00 kuna (2.389,01 eura) na godišnjoj razini, a drugi je značajno povećanje raspoloživih sredstava za poticanje gospodarskih subjekata na izvođenje naukovanja. Maksimalni iznos potpore gospodarskim subjektima koji provode naukovanje povećan je s 150.000,00 kuna (19.908,42 eura) na 500.000,00 kuna (66.361,40 eura).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru projekta "Naukovanje za obrntička zanimanja" za 2023. godinu je 2.125.000,00 eura, a isplata bespovratnih sredstava, do iskorištenja predviđenih sredstava, nastavlja se od siječnja 2024. godine.

Kroz FAZU II dodijeljeno 8.726 stipendija učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u ukupnom iznosu od 20.846.506,08 eura. Temeljem projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“, uključujući i danas uručene ugovore, dodijeljeno je ukupno 1.046 potpora u iznosu od 9,855.419,93 eura.

„Vjerujem da je važno spomenuti i da u ovom trenutku imamo 12.754 učenika, da su trendovi upisa u obrtnička zanimanja izuzetno pozitivni i to nam svima treba biti dodatni poticaj da promoviramo obrtnička zanimanja, ali i naše obrtnike koji provode naukovanje“, zaključio je ministar Filipović.

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.