Izdvojene novosti


Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije

Financijski inspektorat Republike Hrvatske, kao nadležno nadzorno tijelo sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 39/2019, 151/2022), putem Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prikuplja podatke o pojedinim sektorima obveznika.

Tijekom rujna i listopada 2023. godine provedeno je online popunjavanje upitnika za obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - pravne i fizičke osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti: vanjski računovođa, porezni savjetnik, revizor.

S obzirom na to da dio obveznika iz navedenog sektora u navedenom razdoblju nije primio poziv za popunjavanje Upitnika ili ga nije popunio u određenom roku, Financijski inspektorat će ponovo omogućiti popunjavanje upitnika, a kako bi svi obveznici izvršili svoju zakonsku obvezu.

Stoga molimo obveznike - pravne i fizičke osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti: vanjski računovođa, porezni savjetnik, revizor, odnosno računovodstvene djelatnosti (NKD 2007., razred 69.20), kao glavnu ili sporednu djelatnost, a koji ove godine nisu ispunili obvezu popunjavanja upitnika, da pristupe popunjavanju Upitnika koje će biti omogućeno u razdoblju od 27. studenoga do 8. prosinca 2023. godine putem poveznice: https://upitnik.gov.hr/mifi/prijava

Obveznici koji su svoju obvezu popunjavanja Upitnika izvršili u rujnu ili listopadu ove godine, sada ne trebaju ponovo pristupati popunjavanju.

Anketiranje obveznika putem on-line upitnika provodi Financijska agencija kao izvršitelj za Financijski inspektorat te pruža i korisničku podršku. Ako imate pitanja vezana uz pristup, registraciju, popunjavanje ili slanje upitnika molimo da kontaktirate Kontakt centar Financijske agencije na broj 0800 0080 ili na adresu info@fina.hr.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 27.11.2023.

Obavijest pčelarima

Obavijest pčelarima


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojoj službenoj Internet stranici objavila je obavijest putem koje se obavještavaju pčelari da su prema Pravilniku o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine broj 24/2023) (dalje u tekstu: Pravilnik), u skladu s člankom 39., obavezni najkasnije do 1. prosinca 2023. godine dostaviti ispunjen obrazac iz Priloga III. Godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka koji je sastavni dio Pravilnika.

Skrećemo pozornost korisnicima intervencija u sektoru pčelarstva da je člankom 9. Pravilnika propisano da Ministarstvo poljoprivrede nakon zaprimanja i ažuriranja svih zaprimljenih godišnjih dojava pčelara, dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, popis pčelara koji su ispunili obvezu dostave obrasca godišnje dojave (Prilog III. Godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka). U skladu s navedenim, pčelari koji ne budu navedeni u popisu neće moći biti prihvatljivi korisnici intervencija u sektoru pčelarstva i ostvariti potpore unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervencijsku godinu 2024.

Obrazac je dostupan ovdje.

Ispunjen obrazac treba dostaviti na adresu:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Odjel za peradarstvo i pčelarstvo
Ilica 101
10000 Zagreb

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 27.11.2023.

Održan sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore s delegacijom Veleposlanstva Republike Francuske u Zagrebu

Održan sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore s delegacijom Veleposlanstva Republike Francuske u Zagrebu

U Hrvatskoj obrtničkoj komori 20. studenoga 2023. godine održan je radni sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore na čelu s Glavnom tajnicom Violetom Jelić i Veleposlanstva Republike Francuske n čelu s Florence Bouyala-Imbert, šeficom Ureda trgovinske misije Francuske pri Veleposlanstvu u Zagrebu.

Gđa Bouyala-Imbert iskazala je zahvalnost na prijemu te istaknula važnost suradnje između malih i srednjih poduzetnika dviju država. Posebno je naglasila prioritetne zadatke Trgovinskog odjela Francuske u Zagrebu, koji uključuju poticanje poslovne suradnje i pružanje informacija o uvjetima i pravilima poslovanja u Republici Francuskoj. Također, predstavila je i mogućnosti zajedničke suradnje na različitim projektima, uključujući razmjenu poslovnih informacija, informiranje poduzetnika o poslovanju u obje države te poslovno povezivanje i umrežavanje između obrtničkih i poduzetničkih institucija.

Glavna tajnica HOK-a predstavila je glavne aktivnosti i ustroj Hrvatske obrtničke komore, ističući ulogu Komore u međunarodnim asocijacijama malih i srednjih poduzetnika te njezin doprinos obrazovanju za obrtnička zanimanja i stjecanju majstorskih zvanja obrtnika. Istaknula je i otvorenost HOK-a za suradnju s Uredom za trgovinu Francuske u Zagrebu, kao i s obrtničkim i poduzetničkim institucijama u Francuskoj.

Zaključak sastanka je nastaviti poslovne kontakte, dostaviti kontakte obrtničkih i poduzetničkih asocijacija malih i srednjih poduzetnika Francuske Hrvatskoj obrtničkoj komori, te predstaviti listu sajmova i gospodarskih događanja u Francuskoj tijekom 2024. koja bi mogla biti interesantna članovima Komore. Također su planirani zajednički angažman i priprema seminara na temu uvjeta poslovanja u Republici Francuskoj za hrvatske obrtnike i poduzetnike, zakazanog za prvu polovicu 2024. godine.

Pročitajte više » | Napisano 22.11.2023.

Europski parlament najavljuje nova pravila za iznajmljivače

Europski parlament najavljuje nova pravila za iznajmljivače

Zastupnici Europskog parlamenta i Vijeća postigli su privremeni dogovor o novim pravilima prikupljanja i razmjene podataka u sektoru kratkoročnog najma nekretnina. Cilj prijedloga je promicanje odgovornog, zakonitog i transparentnog gospodarstva platformi u EU-u, stvaranje većeg povjerenja korisnika, kontrola nezakonitih aktivnosti te, u konačnici, stvaranje bolje turističke usluge.

Prema izvješću Službe Europskog parlamenta za istraživanje (EPRS), tržište kratkoročnog najma naglo se povećalo posljednjih godina, uglavnom zbog pojave i širenja internetskih platformi kao što su Airbnb, Booking, Expedia i TripAdvisor. Godišnji rezultati Eurostata pokazuju da ova vrsta smještaja obuhvaća oko četvrtinu ukupnog turističkog smještaja u Europskoj uniji, a očekuje se da će se taj udio povećati. Iako takav najam stvara koristi za domaćine, turiste i regije, EPRS tvrdi da nedostatak odgovarajućih pravila u tom sektoru može pridonijeti problemima poput viših cijena stanova, raseljavanja i ometanja stalnih stanovnika, prekomjernog turizma i nepoštene konkurencije. Uredba bi trebala pomoći javnim tijelima da donose socijalno i okolišno održivije politike te tako osiguraju uravnotežen razvoj turističkog sektora i digitalnu tranziciju turizma.

Kim Van Sparrentak, izvjestiteljica o Prijedlogu pred Parlamentom izjavila je: „Gradovi se bore s eksplozijom ilegalnog iznajmljivanja smještaja za odmor. Zbog toga su cjenovna pristupačnost gradova diljem Europe i mogućnost življenja u njima pod pritiskom. Do sada su platforme za iznajmljivanje odbijale dijeliti podatke, što je otežavalo provedbu lokalnih propisa. Srećom, ovaj zakon tome staje na kraj i vraća veću kontrolu gradovima.“

Dogovorene mjere uključuju:

jednostavnu online registraciju iznajmljivača i dodjeljivanje jedinstvenog registracijskog broja koji će nadležnim tijelima omogućiti provjeru njihova identiteta i podataka;
sigurnije usluge iznajmljivanja – internetske platforme morat će omogućiti korisnicima da putem registracijskog broja iznajmljivača dobiju pouzdane i potpune informacije o oglašenoj nekretnini, a ukoliko se ustanovi da iznajmljivač ili platforma ne rade u skladu sa zakonom, nadležna tijela mogu suspendirati registracijske brojeve, zatražiti uklanjanje nezakonitih oglasa i izreći kazne;
prijenos podataka – države članice uspostavit će jedinstvenu digitalnu točku putem koje će veće platforme mjesečno, a mikro i male platforme tromjesečno izvještavati o aktivnostima iznajmljivača, uz jamstvo zaštite njihovih podataka; ti će se podaci razmjenjivati među javnim upravama EU-a te će biti uvršteni u statistike o turizmu, što će omogućiti javnim tijelima procjenu stvarnog stanja i poboljšanje turističke usluge na pojedinom području.
Prijedlog je pozdravila Europska komisija, a prije stupanja na snagu, morat će biti i službeno usvojen od strane Vijeća Europe i Parlamenta. Nakon toga, države članice imat će 24 mjeseca za prilagodbu svojih sustava registracije i stvaranje potrebne infrastrukture.

Objavi Europskog parlamenta možete pristupiti ovdje.

Više informacija o prijedlogu zakona možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 21.11.2023.

Unatrag godinu dana 142 obrta više u sektoru ugostiteljstva i turizma

Unatrag godinu dana 142 obrta više u sektoru ugostiteljstva i turizma

Radna snaga gorući problem domaćeg ugostiteljstva i turizma

Temeljem podataka na zadnji dan u listopadu ove godine, u Hrvatskoj ima 142 obrta više u ugostiteljstvu i turizmu te 813 radnika više zaposlenih kod obrtnika u djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Najveći rast broja obrta u ovim sektorima ključnima za hrvatski turizam zabilježen je u Zadarskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pri čemu svaka ima 39 takvih obrta više.

Pad broja obrta iz ceha ugostiteljstva i turizma kao i zaposlenih radnika uz RH najizraženiji je u 2020. godini što je u najvećoj mjeri posljedica pandemije COVID-a i lockdowna koji je uveden u veljači 2020. godine. Trend pada zaustavile su Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta što je u manjoj mjeri ublažilo negativan trend, kako pada broja obrta tako i broja zaposlenih radnika u cehu ugostiteljstva i turizma. Postepeni porast broja obrta iz ceha ugostiteljstva i turizma na godišnjoj razini vidljiv je u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Broj radnika zaposlenih kod obrtnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane na godišnjoj razini od 2021. bilježi postepeni rast koji u 2022. godini prelazi u blaži pad, ali u 2023. godini bilježi ponovni rast, no problem radne snage nameće se kao jedno od gorućih pitanja u ugostiteljstvu i turizmu. Istome svjedoče i posljednji podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - najtraženija zanimanja u proteklih deset mjeseci bila su prodavač, čistačica i konobar te čine 17 posto u ukupnom broju traženih radnika.

Aktualnosti u ugostiteljstvu kao što su radna snaga, potreba za poreznim rasterećenjem, zakonodavne novosti, ali i turistički potencijali kontinentalne Hrvatske bit će teme Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, koji se ove godine se održava 35. put, u Termama Tuhelj od 26. do 28. studenoga 2023. godine. Domaćin ovogodišnjeg Kongresa je Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, a pokrovitelji i partneri događanja su Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorska županija i Hrvatska turistička zajednica.

„Ugostitelji su lice Hrvatske koje pokazujemo mnogobrojnim turistima, uvijek nasmiješeni i kad je najteže, samo kvalitetom možemo opravdati svoje postojanje, što se očituje i u brojnim nagradama naših kolega. Ovogodišnji Kongres stavit će naglasak na radnu snagu, porezno rasterećenje plaća mora biti osjetno kako bi vratili kvalitetan kadar, zaposlili novi te educirali postojeći. Naše zahtjeve Vlada RH mora usvojiti jer više nije pitanje kako dalje nego do kad možemo ovako poslovati “, poručuje predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a Franz Letica.

Više informacija o Kongresu i mogućnostima sudjelovanja nalaze se na poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 21.11.2023.