Izdvojene novosti


Otvorena nova mail adresa za sva pitanja o uvođenju eura kao službene valute

Otvorena nova mail adresa za sva pitanja o uvođenju eura kao službene valute

Od 1. siječnja 2023. godine očekuje se da će službena valuta u Hrvatskoj postati euro. Od tog datuma kunu kao službenu valutu zamijenit će euro, a proces će se provoditi temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH te Smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Jedna od ključnih promjena bit će i dvojno iskazivanje cijena od 5. rujna 2022. godine.

Proces uvođenja nove valute svakako će od obrtnika tražiti prilagodbu poslovanja te ulaganje vremena i novca. Stoga, za sve vaše upite, otvorili smo novu mail adresu: euro@hok.hr.

Javite nam se, a djelatnici Hrvatske obrtničke komore, u najkraćem roku, riješit će vaše nedoumice.

Podsjećamo da na i našoj Facebook stranici i YouTube kanalu, možete pogledati snimku webinara o pripremama za uvođenje eura i saznati sve važne informacije.

Napomena:

Hrvatska obrtnička komora putem svog sustava obavještavanja članovima šalje najnovije i važne informacije, a to će biti i u slučaju uvođenja eura kao službene valute.

Pozivamo obrtnike koji nisu u sustavu evidencije kontakata (e-mail adresa i telefonski brojevi) da podatke dostave svojim matičnim udruženjima ili na: hok@hok.hr te na taj način dobivaju sve aktualne informacije iz područja obrtništva.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

U Splitu održan prvi Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

U Splitu održan prvi Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

Naglasak je stavljen na nelojalnu konkurenciju i rad na crno koji je širenjem društvenih mreža posebno pogodio cvjećarsku struku što dodatno otežava poslovanje registriranih cvjećara koji u svoju cijenu moraju ukalkulirati i jednu od najviših stopa PDV-a u EuropiU sklopu 45. Praznika cvijeća u Splitu jučer je, po prvi puta, održan Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore.

U prvom dijelu Foruma održana je radionica „Proljeće na Mediteranu“ na kojoj je poljski dizajner cvijeća Tomas Max Kuchzynsky predstavio najnovije trendove u struci, dok je drugi dio Foruma, panel rasprava „Aktualna situacija u cvjećarskoj struci“, bio prilika za međusobnu interakciju, razmjenu informacija i iskustava u svakodnevnom poslovanju.

Predstavnici Državnog inspektorata, veletrgovine repromaterijala, proizvođača cvijeća, Europske asocijacije cvjećara te Sekcije cvjećara HOK-a raspravljali su o najznačajnijim problemima s kojima se obrtnice i obrtnici cvjećarske struke susreću u svakodnevnom poslovanju.

Naglasak je stavljen na nelojalnu konkurenciju i rad na crno koji je širenjem društvenih mreža posebno pogodio cvjećarsku struku što dodatno otežava poslovanje registriranih cvjećara koji u svoju cijenu moraju ukalkulirati i jednu od najviših stopa PDV-a u Europi.

Također, istaknuta je nužnost reguliranja prodaje robe na veliko pojedincima koji nemaju registriranu djelatnost. Kao jedno od rješenja ovog problema, predsjednica Sekcije cvjećara HOK-a Irena Kovačić istaknula je dosljedno provođenje Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je inicirala Hrvatska obrtnička komora.

Nikša Sirotković, predstavnik Državnog inspektorata, voditelj službe nadzora neregistriranog obavljanja trgovine u Područnom uredu Split naglasio je da su taj problem prepoznali kao ključan što potvrđuje i formiranje Samostalne službe Odjela neregistrirane djelatnosti koja se bavi isključivo sankcioniranjem rada na crno.

Zaključeno je kako je prvi Forum Sekcije cvjećara HOK-a pokazao da su potrebne ovakve sadržajne rasprave na kojima se traže konkretna rješenja za uklanjanje svih prepreka na koje cvjećari nailaze u svom poslovanju.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022!

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022!

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova, standardno uređenog izložbenog prostora, sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022., koji će biti održan od 17. do 20. svibnja 2022. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini s preko 350 izlagača iz 10 država svijeta, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja - tvrtki i obrta.

Profil sajma Grapos Expo 2022. obuhvatit će sljedeće djelatnosti: obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora s prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvjete nastupa u 2022. godini:

Naziv sajma: 11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2022.

Adresa sajma: Poslovna zona Fering, 75324 Gračanica, Bosna i Hercegovina

Termin održavanja: 17.-20. 5. 2022.

Broj očekivanih izlagača na sajmu 2022.: preko 350 izlagača iz 10 država

Broj očekivanih posjetioca sajma 2022.: oko 30.000 posjetioca sajma

Izložbeni prostor sajma čine: 6.500 m2 zatvorenog i oko 4.500 m2 otvorenog izložbenog prostora.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 72,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 90,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a, iznosi 144,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 180,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici.

Prilikom prijave nastupa izlagači trebaju dostaviti:

prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
podatke o robi koja se šalje na sajam,
izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci o robi koja će biti izložena na sajmu”.
ROK PRIJAVE NASTUPA: 15. 4. 2022. ili do popune izložbenog prostora


Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba nije osigurana, a ako izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješteni o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.


Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr .

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na tržištu Bosne i Hercegovine putem prezentacije na sajmu u Gračanici u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke Komore!

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a!

Na dnu stranice možete pronaći:

- prijavne materijale i uvjete nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022.

- Privolu za korištenje podataka prijavljenih izlagača za potrebe pripreme nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Na temelju Odluke Vlade RH o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine, državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, br. 70/15 i 127/17).

Status privremene zaštite uključuje pravo na boravak, iskaznicu, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obvezama, rad, spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

Za vrijeme privremene zaštite državljani Ukrajine mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

U odnosu na područje tržišta rada državljani Ukrajine izjednačeni su u pravima i dužnostima s hrvatskim državljanima te im je omogućeno sljedeće:

prijava u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
informiranje o tržištu rada u Republici Hrvatskoj;
korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posebice posredovanja pri zapošljavanju s ciljem pronalaska posla;
uključivanje u radionice za traženje posla, uključujući pisanje životopisa, predstavljanja poslodavcu na razgovoru za posao;
uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja, posebice mjere pripravništva i potpore za zapošljavanje;
ostvarivanje prava na novčanu pomoć za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja na radnom mjestu uz naknadu putnih troškova;
ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova u slučaju zaposlenja izvan mjesta boravišta;
po prestanku zaposlenja, stjecanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.
Odluku možete pronaći na dnu ove stranice.

https://www.hok.hr/aktualno/drzavljani-ukrajine-mogu-raditi-u-hrvatskoj-bez-dozvole-za-boravak-i-rad-ili-potvrde-o-prijavi-rada

Pročitajte više » | Napisano 16.03.2022.

Održane radionice o Javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti

Održane radionice o Javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti

Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održala je radionice o Javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti.

U tri dana održane su online radionice o javnim pozivima za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske. Kroz teritorijalno usmjerena ulaganja iz fondova Europske unije cilj je dati podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji regionalnih gospodarstava, integrirati nove proizvode i usluge u okviru regionalnih lanaca vrijednosti, razviti tehnologije koje troše manje energije, smanjuju otpad i izbjegavaju zagađenje, te ulagati u ljude i razvoj pametnih vještina potrebnih za tranziciju prema industrijama budućnosti koje će omogućiti održiv, inovativan i otporan rast i razvoj naših regija.

Kako bi se obrtnicima olakšao taj postupak, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom organiziralo je navedene radionice. Radionice su obrtnicima pružile mogućnost uvida u prilike koje im pružaju fondovi Europske unije u razdoblju 2021. – 2027.

Prezentacije s radionica dostupne su na dnu ove stranice.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/odrzane-radionice-o-javnim-pozivima-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2022.