Obrazovanje i licenciranje obrta: Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.
Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Do sada su objavljeni programi majstorskih ispita za slijedeća majstorska zvanja:

1. Alatničar 31. Krznar
2. Autoelektričar 32. Kuhar
3. Autolakirer 33. Limar
4. Autolimar 34. Ljevač
5. Automehaničar 35. Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
6. Bravar 36. Mesar
7. Graditelj drvenih brodova 37. Mljekar
8. Graditelj metalnih brodova 38. Natkonobar
9. Graditelj plastičnih plovila 39. Očni optičar
10. Brodski mehaničar 40. Obućar
11. Dimnjačar 41. Ortopedski obućar
12. Elektroinstalater 42. Pećar
13. Elektromehaničar 43. Pediker
14. Elektroničar - mehaničar 44. Pekar
15. Fasader 45. Pismoslikar
16. Fotograf 46. Plinoinstalater
17. Frizer 47. Precizni mehaničar
18. Glazbalar gudačkih instrumenata 48. Puškar
19. Glazbalar orgulja 49. Slastičar
20. Glazbalar trzalačkih instrumenata 50. Soboslikar - ličilac
21. Instalater grijanja i klimatizacije 51. Staklar
22. Kemijski čistač 52. Stolar
23. Klesar 53. Strojobravar
24. Klobučar 54. Tapetar
25. Kotlar 55. Tesar
26. Kovač 56. Tokar
27. Kozmetičar 57. Urar
28. Krojač muške odjeće 58. Vodoinstalater
29. Krojač ženske odjeće 59. Zidar
30. Krovopokrivač 60. Zlatar

Ispit mogu prijaviti:

 • Osobe sa SSS odgovarajućeg smjera koje imaju najmanje 2 godine radnog iskusva u struci na dan pristupanja ispitu.
 • Osobe sa neodgovarajućom SSS koje imaju najmanje 3 godine radnog iskustava u struci na dan pristupanja ispitu.
 • Osobe sa završenom NSS u istom strukovnom području koje imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci za koji prijavljuju ispit, a na dan pristupanja ispitu.

Gornja životna granica za prijavu ispita nije propisana. Ispit se prijavljuje i polaže pri Hrvatskoj obrtničkoj komori - područnoj obrtničkoj komori.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

 • Prijavnicu za ispit
 • Svjedodžba o završnom ispitu (preslik)
 • Radnja knjižica (preslik)
 • Izvod iz knjige rođenih (preslik)
 • Domovnica (preslik)
 • Dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se prijavljuje na majstorski ispit

Kao dokaz može se dostaviti:

 • Rješenje o otvaranju obrta i obrtnica (preslik)
 • Ugovor o radu (preslik)
 • Izjava poslodavca da je osoba radila na poslovima (opis poslova) i vremenski period. Navedena izjava daje se ispred Javnog bilježnika i dostavlja se uz prijavu u orginalu.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:

 • Izrade praktične zadaće i / ili radne probe,
 • Provjere teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu,
 • Provjere znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta,
 • Osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika

Troškove ispita podmiruju ispitanici. Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma).
Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje.
Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.
Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne, ali se mogu realizirati kod ustanova koje imaju verificiranu ovu djelatnost.

CIJENA POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA:

Kod prijavljivanja ispita - 500,00 kn
Preostalo prije polaganja praktičnog dijela - 2.100,00 kn

PRIJAVA MAJSTORSKIH ISPITA:

U Obrtničkoj komori Split (Ruđera Boškovića 28) prijave za majstorski ispit primaju se tijekom cijele godine, a ispiti se održavaju u VELJAČI I RUJNU.