Izdvojene novosti


Na traženje HOK-a Odlukom stožera vozačima omogućena izolacija u vlastitom domu

Na traženje HOK-a Odlukom stožera vozačima omogućena izolacija u vlastitom domu

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID 19, 26. ožujka 2020. godine.

Hrvatska obrtnička komora upozorila je Nacionalni stožer civilne zaštite RH kako sustav organiziranih karantena za vozače ne zadovoljava osnovne higijenske uvjete, a mogućnost zaraze u takvom okruženju iznimno je velika. Iz tog razloga, sve više vozača odbijalo je nastaviti dalje voziti zbog potencijalne ugroze vlastitog zdravlja.

Daljnja primjena ovakvih mjera prema hrvatskim prijevoznicima potencijalno bi ugrozila još uvijek stabilnu opskrba sirovinama, medicinskom opremom i ostalim potrepštinama.

Stoga pozdravljamo uvažavanje zahtjeva Hrvatske obrtničke komore te donošenje Odluke koje vozačima omogućuje korištenje kućne izolacije u vlastitom domu, uz poštivanje već propisanih mjera samoizolacije.

Pozivamo sve poslodavce i vozače na maksimalnu odgovornost i poštivanje propisanih Odredbi Nacionalnog stožera te da vode brigu o sebi i svojim obiteljima.

Odluku je moguće preuzeti https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20voza%C4%8Di%20u%20me%C4%91unarodnom%20transportu.pdf

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.

Mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu usijed epidemije koronavirusa

Mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu usijed epidemije koronavirusa

U nastavku prenosimo mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu usijed epidemije koronavirusa.

Odgoda ili oslobađanje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu stupio je na snagu 26.03.2020. godine, a možete ga pronaći na slijedećoj poveznici: NN 36/20
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Cilj mjere je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.
Provedbena tijela za ovu mjeru su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Informacija o navedenoj mjeri će biti provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor.
Za sve informacije o provedbi ove mjere kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 31/2020) stupila je na snagu 19.ožujka 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: NN 31/20
S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa, Uredbom o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske, odgađa se naplata koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske do 30. studenog 2020. godine s ciljem ublažavanja prvog financijskog udara na turistički sektor, a kako bi se osiguralo vrijeme potrebno za analizu nastale štete i eventualno poduzimanje daljnjih mjera u cilju stabilizacije turističkog sektora i zadržavanja radnih mjesta.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost temeljem zahtjeva za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa, sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10).
Cilj predmetne dopune je ublažavanje financijskog udara na turistička društva koja obavljaju turističku djelatnost u kampovima na zemljištu u suvlasništvu Republike Hrvatske.
Ministarstvo turizma kao provedbeno tijelo će nastaviti s aktivnostima utvrđivanja visine koncesijske naknade te će obavijestiti obveznike plaćanja o visini stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade čije plaćanje je odgođeno do 30. studenog 2020. godine.

Za sve informacije o provedbi ove mjere kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

Više o mjerama na službenim stranicama Ministarstva turizma RH.

Izvor: www.koronavirus.hr

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.

Mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta dostupne obrtnicima koji koriste mjeru za samozapošljavanje i novoosnovanim obrtima

Mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta dostupne obrtnicima koji koriste mjeru za samozapošljavanje i novoosnovanim obrtima

Nakon donošenja prvog dijela mjera za pomoć gospodarstvu i uspostavljanja kriterija za korištenje tih mjera, Hrvatska obrtnička komora uputila je dodatne zahtjeve prema nadležnim institucijama, kako bi se osigurala dosljedna provedba mjera za sve obrtnike.

Hrvatska obrtnička komora svojim je nastojanjima ishodila da obrtnici koji su korisnici mjere samozapošljavanja HZZ-a, uz stavljanje te mjere u moratorij, mogu koristiti mjeru za očuvanje radnih mjesta za sebe osobno, kao i za svoje djelatnike.

Osim toga, prihvaćen je zahtjev Hrvatske obrtničke komore da se korištenje mjere za očuvanje radnih mjesta proširi i na novoosnovane obrte te prema tome, svi oni koji su obrt registrirali prije 29. veljače 2020. godine, također mogu predati zahtjev za ostvarenje te mjere.

Hrvatska obrtnička komora i dalje ustraje u svojim naporima u realizaciji što povoljnijih uvjeta poslovanja za obrtnike te s drugim nadležnim institucijama radi na iznalaženju rješenja za sve aspekte obrtništva.

Najnovije upute za korištenje mjera HZZ-a, koje je izradila Hrvatska obrtnička komora možete pronaći https://www.hok.hr/sites/default/files/inline-files/NAJNOVIJI%20ODGOVORI%20NA%20PITANJA%20VEZANA%20UZ%20POTPORU%20ZA%20O%C4%8CUVANJE%20RADNIM%20JESTA%20OBRTNIKA%20I%20NJEGOVIH%20RADNIKA.pdf .

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.

Hrvatska obrtnička komora traži jače mjere za opstanak obrtništva

Hrvatska obrtnička komora traži jače mjere za opstanak obrtništva

Nastavno na mjere za pomoć gospodarstvu koje je donijela Vlada RH ističemo da Hrvatska obrtnička komora na čelu s predsjednikom Dragutinom Ranogajcem i dalje inzistira na postizanju boljih uvjeta za opstanak poslovanja obrtnika i očuvanje radnih mjesta.
Iako cijenimo sve napore koje Vlada RH čini pomažući gospodarstvu da preživi, svjesni smo da učinjeno nažalost neće biti dovoljno. Upravo zato pozivamo Vladu RH da već sada otvorimo dijalog o otpisu i to mjesečnom dinamikom, a ne odgodi plaćanja poreza i doprinosa za tri + tri mjeseca.
Hrvatska obrtnička komora za svoje članove traži:
1. otpis svih doprinosa iz i na plaću, za razdoblje dok traje zabrana rada
2. da se obrtnicima koji koriste mjeru HZZ-a za samozapošljavanje na istu stavi moratorij, kako bi mogli koristiti mjeru za očuvanje radnih mjesta za sebe osobno i svoje djelatnike
3. da se korištenje mjere za očuvanje radnih mjesta omogući i sezonskim obrtima, kao i svim ostalim obrtima bez obzira koliko dugo posluju
4. da iznos koji poslodavac može isplatiti iznad minimalne plaće bude neoporeziv
5. da se suspendiraju kolektivni ugovor i stavi moratorij na pojedine odredbe Zakona o radu zbog zadržavanja zapošljivosti
HOK naglašava da nije vrijeme gledati na dug za javna davanja iznosio on 200,00 kuna ili 10.000,00 kuna već treba omogućiti svima da pristupe mjeri za odgodu poreznih davanja.
Predsjednik HOK-a je zatražio da Nacionalni stožer razmotri popuštanje mjera prema vozačima: „Zbog čega naši vozači, koji su heroji i dovoze nam hranu, moraju biti u karanteni, a medicinsko osoblje i policajci koji su na granicama se svaki dan vraćaju svojim obiteljima? Za sada nemamo zaraženih vozača i treba popustiti u nekim mjerama, jer ako ograničenja budu prevelika ostat ćemo bez vozača“, apelirao je Ranogajec.
Predsjednik HOK-a je predložio i hitno osnivanje gospodarskog stožera koji će se sastojati od predstavnika gospodarskih asocijacija i ministara vezanih uz gospodarski resor.

Pročitajte više » | Napisano 26.03.2020.

Usporedba podataka iz sustava fiskalizacije u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

Usporedba podataka iz sustava fiskalizacije u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

​Porezna uprava je na svojim Internet stranicama objavila Informacije iz sustava fiskalizacije ​za razdoblje od 24. veljače 2020. do 22. ožujka 2020. godine u odnosu na razdoblje od 23. veljače 2019. do ​22. ožujka 2019. godine.

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za navedeno razdoblje dostupna je https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/CORONA%20-FISKALIZACIJA%20OBJAVA%2025.03.2020%20(5).pdf?csf=1&e=XILGwd

Pročitajte više » | Napisano 25.03.2020.