Izdvojene novosti


MINGOR: Dan izbora je neradni, no moguć je rad uz uvećanu plaću

MINGOR: Dan izbora je neradni, no moguć je rad uz uvećanu plaću

Temeljem traženja i upita Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dalo tumačenje vezano uz rad na dan izbora 17. travnja 2024. godine.

Slijedom odgovora MINGOR-a, propisan je neradni dan za dan izbora, ali rad na taj dan je dopušten i nije kažnjiv. Radnici koji neće taj dan raditi imaju pravo na naknadu plaće, a oni koji će raditi imaju pravo na povećanu plaću.

Obrazloženje MINGOR-a nalazi se na dnu stranice.

Foto: freepik.com


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Rad na dan izbora_neradni dan.pdf 97.2 KB

Pročitajte više » | Napisano 05.04.2024.

Natječaj za administratora u Uredu predsjednika

Natječaj za administratora u Uredu predsjednika

Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Administrator u Uredu predsjednika (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na određeno 6 (šest) mjeseci.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

komuniciranje sa zaposlenicima, članovima HOK-a, javnošću i drugim organizacijama,
pružanje opće administrativne podršku Predsjedniku i Glavnom tajniku,
upravljanje dokumentacijom, sastavljanje izvješća, pripremanje materijala za sastanke, održavanje baze podataka i slično,
snimanje i vođenje zapisnika (transkripata i skraćenih zapisnika) i izrađivanje bilješki sa sjednica tijela i radnih tijela HOK-a te radnih sastanaka (kolegija i sl.),
obrađivanje, unašanje i ažuriranje podataka o obrtnicima korisnicima usluga Odjela i Službi,
obavljanje poslova vezanih uz organizaciju sjednice i sastanaka (rezervacija dvorane, ispis materijala, fotokopiranje, otprema poziva i materijala)
razvrstavanje i evidentiranje dokumentacije i sastavljanje bilješki i podsjetnika za Predsjednika i Glavnog tajnika.
Minimalni uvjeti:

SSS – 1 g. radnog iskustva
komunikacijske vještine
aktivno znanje jednog svjetskog jezika
pisanje po diktatu
aktivno znanje rada na PC-u
Obavezne kompetencije:

odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
informatička pismenost
izražene organizacijske vještine
otvorenost i društvenost
spremnost na timski rad
spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje
Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

10.04.2024.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 10.04.2024. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za rano mjesto Administrator u Uredu predsjednika

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Pročitajte više » | Napisano 05.04.2024.

Potpisan Sporazum o suradnji Hrvatskog društva ekonomista i Hrvatske obrtničke komore

Potpisan Sporazum o suradnji Hrvatskog društva ekonomista i Hrvatske obrtničke komore

thumb
thumb
thumb
thumb
Hrvatska obrtnička komora i Hrvatsko društvo ekonomista potpisali su Sporazum o suradnji kojim se, između ostalog, omogućuje zajedničko djelovanje na jačanju obrtništva i poduzetništva, poboljšanje poslovnog okruženja te konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Sporazum su potpisali predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i predsjednik Hrvatskog ekonomskog društva prof.dr.sc. Darko Tipurić.

„Siguran sam da s obrtnicima možemo pokrenuti i realizirati niz ideja, povezati znanost i struku na korist i dobrobit obrtništva i hrvatskog gospodarstva. Neka ova naša suradnja bude u funkciji ostvarivanja onoga što Hrvatska treba – kompetentno, dobro, kvalitetno obrtništvo kao temelj razvoja nacionalne ekonomije“, istaknuo je predsjednik Hrvatskog društva ekonomista.

Predsjednik Kratohvil ocijenio je ovu suradnju vrijednom i važnom za preko 114 tisuća obrtnika. „Siguran sam da će doprinijeti nastavku rasta i razvoja hrvatskog obrtništva i gospodarstva u cjelini. Dijelimo ciljeve, a zajedno ćemo biti još učinkovitiji u njihovom ostvarenju te u kreiranju okolnosti na dobrobit hrvatskih obrtnika i hrvatskih gospodarstvenika.“

Jedan od inicijatora suradnje, potpredsjednik HOK-a dr.sc. Emil Priskić, istaknuo je kako je iznimno zadovoljan što će se ta ideja realizirati. „Vjerujem da imamo puno zajedničkih točaka suradnje. Nama obrtnicima često je potrebna podrška institucija kao što je Hrvatsko društvo ekonomista u vidu analitike i zahtijevanja boljih uvjeta za naše članove“, istaknuo je Priskić.

Potpisivanju sporazuma ispred Hrvatskog društva ekonomista nazočili su: potpredsjednik Društva dr. sc. Mladen Mlinarević, doc dr. sc. Katarina Bačić, prof. emer. dr. sc. Lovorka Galetić, dr.sc. Ivan Šimek i Ivo Markotić

Pročitajte više » | Napisano 02.04.2024.

Poziv na 16. Obrtničke sportske igre

Poziv na 16. Obrtničke sportske igre

Pozivamo vas na 16. Obrtničke sportske igre (OSI) koje će se održati od 9. do 12. svibnja 2024. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera), uz posredovanje agencije Dubrovnik Sun.

Hrvatska obrtnička komora neće sufinancirati trošak hotelskog smještaja sudionika 16. Obrtničkih sportskih igara.

Pravo nastupa na natjecanjima koja se održavaju u okviru 16. Obrtničkih sportskih igara imaju:

- aktivni obrtnici i članovi komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,

- zaposlenici komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,

- članovi uže obitelji definirani Zakonom o obrtu,

- umirovljeni obrtnici,

- dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore.

Organizacijski odbor za OSI zadužen je za sudionike na terenu, za svaki sport pojedinačno. Svaka područna obrtnička komora odgovorna je za svoje natjecatelje i prijave. Voditelji sportova područne obrtničke komore prilikom dolaska u Mali Lošinj Organizacijskom odboru za OSI dostavljaju kompletiranu dokumentaciju o svojim obrtnicima i sudionicima (objedinjeno u jednu cjelinu – fascikl, a što ostaje kod Organizacijskog odbora za OSI u slučaju žalbenog postupka i kontrole sudionika). Dokumentacija može biti: preslika obrtnice, osobne iskaznice, rodnog lista, vjenčanog lista te „odreska“ mirovine.

Napomena

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na 26. sjednici održanoj 12. ožujka 2024. godine, broj: 2-220-1924/11-11-2024, donio je sljedeću odluku:

Područne obrtničke komore koje neće organizirati odlazak na Obrtničke sportske igre dužne su zaprimiti i evidentirati prijave obrtnika s teritorija na kojem djeluju te o prijavama za smještaj odmah po zaprimanju informirati odabranog pružatelja usluge organizacije smještaja, a popis sudionika u natjecanjima po sportovima dostaviti Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Područne obrtničke komore koje neće organizirati odlazak na Obrtničke sportske igre prijave za smještaj sudionika dostavljaju agenciju Dubrovnik Sun:

- kontakt osoba: Darko Surla; e-mail: osi@dubrovniksun.hr; fax: 020 436 336; telefon: 020 436 337

Područne obrtničke komore koje neće organizirati odlazak na Obrtničke sportske igre popis sudionika u natjecanjima po sportovima dostavljaju Hrvatskoj obrtničkoj komori:

- kontakt osoba: Amon Remenar; e-mail: amon.remenar@hok.hr; telefon: 01/4806-623 (centrala 4806 666)

16. OSI – INFORMACIJE:

Termin održavanja 16. Obrtničkih sportskih igara je 9. – 12. svibnja 2024.

Dolazak sudionika predviđen je 9. svibnja od 14:00 sati.

Smještaj je organiziran u hotelu Vespera u Malom Lošinju. Ako se kapaciteti hotela Vespera popune, dodatni smještaj bit će organiziran u hotelu Aurora koji se nalazi pokraj hotela Vespera.

Početna usluga je večera 9. svibnja.

Natjecanja se održavaju 10. i 11. svibnja.

Proglašenje najboljih županija, sportskih ekipa i pojedinaca je 11. svibnja na završnoj večeri u restoranu hotela Vespera.

Završna usluga je doručak 12. svibnja.

Cijena smještaja na bazi punog pansiona:

u dvokrevetnoj sobi kn 68,00 eura po osobi/dnevno

u jednokrevetnoj sobi kn 93,00 eura po osobi/dnevno

Cijena smještaja na bazi polupansiona:

u dvokrevetnoj sobi kn 63,00 eura po osobi/dnevno

u jednokrevetnoj sobi kn 88,00 eura po osobi/dnevno

NAPOMENA:

- za sve sudionike OSI organizirane su dvije usluge punog pansiona i jedna usluga polupansiona

- u cijene nije uključena boravišna pristojba koja iznosi 1,80 eura po osobi/dnevno

- u cijene nije uključena jednokratna hotelska naknada za prijavu od 4 eura po osobi jednokratno

Sportovi u kojima će se sudionici natjecati:

1. MALI NOGOMET – ekipno muški (5+1)

2. KUGLANJE – ekipno žene (5 natjecateljica)

3. KUGLANJE – ekipno muški (5 natjecatelja)

4. *TENIS – ekipno (2 natjecatelja/ce)

5. STOLNI TENIS – žene (2 natjecateljice pojedinačno)

6. STOLNI TENIS – muški (2 natjecatelja pojedinačno)

7. POVLAČENJE UŽETA – ekipno miješano (5 natjecatelja + 2 natjecateljice)

8. PIKADO – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)

9. ODBOJKA NA PIJESKU – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)

10. BOĆANJE – ekipno miješano (3 natjecatelja/ce + 1 rezerva)

11. *ULIČNA KOŠARKA 3x3– ekipno miješano ( 3 natjecatelja + 2 natjecateljice)

*Napomena: TENIS_Ako se prijavi pet i više obrtnica održat će se i pojedinačni turnir za žene po kup sistemu bez repasaža i bit će bodovan kao pojedinačno natjecanje

*Napomena: ULIČNA KOŠARKA u kategoriji ekipno miješano ove godine se izvodi eksperimentalno i ne ulazi u ukupni zbroj bodova. U svakom trenutku na terenu moraju biti dva muškarca i jedna žena

PRIJAVA SPORTSKIH DISCIPLINA

Prijava natjecatelja (pojedinačno i ukupni broj) te sportskih disciplina dostavlja se Organizacijskom odboru za 16. OSI, zbirno po županijama, uz navođenje naziva sportskih disciplina te imena natjecatelja po disciplinama u kojima sudjeluju pojedine županije.

Potrebni podaci su: naziv, adresa, OIB, kontakt mobitel ili telefon voditelja. Prijave je potrebno dostaviti u četvrtak 9. svibnja u hotelu Vespera na sastanak s Organizacijskim odborom i voditeljima sportova.

PRIJAVE ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ

Prijave za smještaj sudionika dostavljaju se zbirno po županijama na agenciju Dubrovnik Sun:

e-mail: osi@dubrovniksun.hr

fax: 020 436 336

kontakt osoba: Darko Surla

telefon: 020 436 337

Zbog pravovremene potvrde hotelu potrebnog smještajnog kontingenta, molimo da okvirni broj sudionika i strukturu soba dostavite agenciji Dubrovnik Sun, najkasnije do 12. travnja 2024. godine.

Nakon navedenog datuma, agencija neće biti u mogućnosti jamčiti smještaj, ako isti nije rezerviran.

Konačnu listu s imenima sudionika potrebno je dostaviti najkasnije 26. travnja 2024. godine.

Prije polaska, voditelji po županijama dužni su kontaktirati Dubrovnik Sun i dostaviti eventualne izmjene do tada prijavljenih osoba, odnosno dopune novih prijavljenih sudionika.

PLAĆANJE HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Sudionici podmiruju svoj smještaj u cijelosti, a Dubrovnik Sun će izdavati predračune za troškove smještaja na imena sudionika.

Također, agencija će omogućiti izdavanje predračuna na obrte sudionika po zahtjevu, kojeg molimo naznačite u obrascu za prijavu smještaja po županijama te pošaljite ispunjenu prijavnicu za R1 račun.

Troškovi smještaja moraju biti podmireni po istom predračunu prije dolaska na Obrtničke sportske igre ili najkasnije na desku agencije Dubrovnik Sun u hotelu Vespera tijekom 16. OSI.

Za dodatne informacije o organizaciji 16. OSI možete kontaktirati Amona Remenara na broj tel: 01/4806-623 (centrala 4806 666) ili e-mail: amon.remenar@hok.hr ili publicrelations@hok.hr

Za sva pitanja u vezi smještaja možete se obratiti agenciji Dubrovnik Sun, kontakt osoba je Darko Surla, telefon: 020/436-337 ili e-mail: osi@dubrovniksun.hr

Na dnu stranice možete pronaći:

- Obrazac za prijavu smještaja po županijama

- Prijavnica za R1 račun

- Obrazac za prijavu sportskih disciplina

- Odluka Upravnog odbora HOK-a o nužnim obvezama komora koje neće organizirati odlazak na OSI

- Kodeks ponašanja


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
OBRAZAC ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA PO ŽUPANIJAMA.doc 177.5 KB
PRIJAVNICA ZA R1 RAČUN.doc 106.5 KB
Obrazac za prijave sportskih disciplina- 16. OSI.docx 18.2 KB
Odluka_ Upravni odbor_HOK.pdf 40.54 KB
Kodeks ponašanja_16. OSI.pdf 440.04 KB

Pročitajte više » | Napisano 29.03.2024.

Hrvatski obrtnici prezentirat će svoje proizvode i usluge na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.

Hrvatski obrtnici prezentirat će svoje proizvode i usluge na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. koji će se održati od 16. do 20. travnja 2024. godine.

Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru predstavlja najznačajniju sajamsku manifestaciju u Bosni i Hercegovini, okupljajući više od 700 izlagača iz preko 20 zemalja diljem svijeta. Sajam je izvrsno mjesto za prezentaciju proizvoda i usluga koje nude obrtnici i poduzetnici ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire, te privlači posjetitelje iz više od 40 država. Dodatne informacije o ovogodišnjem sajmu i izlagačima dostupne su na web stranici Mostarskog sajma.

Ovogodišnja zemlja-partner sajma u Mostaru je Hrvatska, što će zasigurno usmjeriti pažnju posjetitelja i gospodarskih institucija prema izložbi hrvatskih obrtnika i poduzetnika.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“. Svaki izlagač će, u sklopu priprema za svoju prezentaciju na sajmu, dobiti izložbeni prostor koji je uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama. Također, svaki izlagač će dobiti: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i domaćicu na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, dežurnu osobu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Štand Hrvatske obrtničke komore i hrvatskih obrtnika smješten je u paviljonu 1, na samome ulazu u paviljon i sajam. Uz centralni info-pult Komore za informiranje posjetitelja, bit će prezentirana ponuda 11 izlagača-obrtnika i obrtničkih institucija u organizaciji Hrvatske obrtničke komore.

Posjetitelji će na štandu imati priliku vidjeti široku ponudu visokokvalitetnih parketa i podnih obloga obrta "SLAVONICA", koji već niz godina zauzima vodeću poziciju u ponudi parketa, kako ponudom tako i uslugom postavljanja istih.

Obrt "RADIONA ZA IZRADU ZUPČASTIH I PUŽNIH PRIJENOSA HABUŠ" će predstaviti svoju ponudu zupčanika, pužnih prijenosnika i strojnih dijelova. Ovaj obrt već desetljećima nudi kompletnu uslugu izrade zupčanika i obrade metala na domaćem i inozemnom tržištu.

Obrt "ELEKTROMEHANIKA" će na sajmu u Mostaru predstaviti svoje proizvode i usluge u području opreme i alata za građevinarstvo i elektroindustriju, kao i sigurnosnu opremu i ručno izrađene penjalice. Svi materijali koje koriste potječu isključivo iz Hrvatske i zemalja Europske unije.

Obrt "ZZR DUNI Ljevaonica obojenih metala" će predstaviti svoju novu ponudu usluga lijevanja i strojne obrade odljevaka. Također, obrt "PROMEGA" će predstaviti proizvodnju konzola, krakova i adaptera za javnu rasvjetu i plastifikaciju metala te obradu metala.

Posjetiteljima će biti predstavljena i ponuda usluga izrade projekata, tehničke zaštite i procjene obrta "MARIS" iz Rijeke.

Kako bi se osim proizvodnih obrta predstavila i tradicija te umijeće izrade namještaja i stolarskih usluga, zajedničkim radom obrta „Atelier Varga“ i „Stolarija Petrić sa stilom“ na štandu će biti prezentiran unikatni masivni drveni stol i stolice izrađene od sirovine drveta starog preko tri tisuće godina, obrađenog na jedinstven način spoja oka umjetnika i iskusne stolarske tehnike.

Na štandu će se također predstaviti proizvodi i umijeće ručne izrade kukičanih, pletenih i kožnih dizajnerskih modnih torbica i novčanika obrta "Apollo" iz Zagreba, koji prvi puta svoje proizvode predstavljaju na sajmu.

Uz zajedničku suradnju Hrvatske obrtničke komore i Obrtničkih komora Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije, na sajmu će biti prezentirani uzorci proizvoda starih zanata i tradicijskih obrta, kao i promotivni materijali proizvodnih i umjetničkih obrta dviju županija uz podjelu kvalitetnih višejezičnih kataloga obrtnika.

Hrvatska obrtnička komora pozvat će predstavnike obrtničkih i gospodarskih institucija iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, te predstavnike resornog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, kao i sve zainteresirane posjetitelje sajma. Cilj je upoznati ih s ponudom hrvatskih obrtnika i radom Hrvatske obrtničke komore na promociji obrtništva izvan granica Hrvatske.

Posjetiteljima štanda bit će na usluzi predstavnik Hrvatske obrtničke komore koji će odgovarati na sva dodatna pitanja i pružati informacije. Pozivamo sve domaće i strane posjetitelje sajma u Mostaru da posjete štand hrvatskih izlagača te uz kavu ili sok iskoriste priliku da se osobno uvjere u kvalitetu obrtničkog rada i ponude te saznaju više o radu same Hrvatske obrtničke komore.

Na dnu ove stranice:

pozicija štanda Hrvatske obrtničke komore u paviljonu 1
plan Mostarskog sajma s prilaznim putevima

Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Pozicija štanda HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024..pdf 73.24 KB
Mostarski sajam_nacrt sajmišta i pozicija s dolaznim putevima.pdf 145.33 KB

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2024.