Izdvojene novosti


Konkurentnost turističkog gospodarstva - Javni poziv za kandidiranje projekata - otvoren do 5. svibnja 2023.

Konkurentnost turističkog gospodarstva - Javni poziv za kandidiranje projekata - otvoren do 5. svibnja 2023.


Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Javni poziv za kandidiranje projekta za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz Mjere Programa:

Mjera A – Restorani
Mjera B – Agencije
Mjera C – Plovni objekti za krstarenje
Ciljevi programa

Uz glavni cilj – Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, Program treba doprinijeti:

razvoju održivih turističkih proizvoda
poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš
razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga
kružnom gospodarstvu
povećanju energetske učinkovitosti
Za provedbu Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma i sporta za 2023. godinu na aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 2.654.455 € (19.999.991 kuna).

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Javni poziv otvoren je od 5. travnja do zaključno 5. svibnja 2023. do 16:00 sati.

MJERA A – RESTORANI

Postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji ima neko od važećih rješenja (Registrirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13) iz skupine „restorani“: restoran, gostionica ili iz skupine „barovi“: konoba ili klet.

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 56.1 - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti: 6.000 € (45.207 kn)

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti: 25.000 € (188.362 kn)

MJERA B – AGENCIJE

Agencije upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turzimu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno Zakonu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 152/14).

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti: 4.000 € (30.138 kn).

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti: 8.000 € (60.276 kn).

MJERA C – PLOVNI OBJEKTI ZA KRSTARENJE

Postojeći plovni objekti za krstarenje registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje (NN 68/19).

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost prema NKD-u: 50.10 – Pomorski i obalni prijevoz putnika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti: 6.000 € (45.207 kn).

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti: 20.000 € (150.690 kn).

Prijave se obvezno podnose online (uključujući priloge), putem online prijavnog obrasca temeljenog na elektroničkoj usluzi TuRiznica koji je dostupan putem sustava e-Građani.

Prijave temeljem ovog Javnog poziva zaprimaju se do 5. svibnja 2023. godine do 16:00 sati.

Prijavitelj po jednom predmetnom pozivu može podnijeti jednu prijavu.

Upute za prijavitelje na Programe potpora TuRiznica možete pronaći OVDJE.

Sva pitanja vezana za Javni poziv mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr. – Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B ili C).

Ostale obrasce, izjave i slično možete pronaći na OVDJE.

Dodatne detalje iz Javnog poziva, poput prihvatljivosti/neprihvatljivosti troškova, načinu isplate, kriterija za ocjenu projekta te postupku dodjele bespovratnih sredstava – možete pronaći OVDJE.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Pročitajte više » | Napisano 06.04.2023.

Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za unaprjeđenje suradnje u strukovnom obrazovanju

Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za unaprjeđenje suradnje u strukovnom obrazovanju

thumb
thumb
thumb
Suradnja između različitih dionika je ključna za osiguranje preduvjeta i kontinuiranu podršku učenicima u strukovnom obrazovanju. Jedan od konkretnih izazova je nedostatak kvalitetne suradnje između škola i mentora kod poslodavaca, ali i između drugih dionika u sustavu strukovnog obrazovanja, poput komora i ostalih institucija.

Stoga je 4. travnja 2023. godine u prostorijama Hrvatske obrtničke komore održan prvi sastanak Radne skupine za unaprjeđenje suradnje u strukovnom obrazovanju u sklopu Erasmus+ projekta Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET (Zajedničko mentorstvo: bolja suradnja za bolje strukovno obrazovanje). Na sastanku su se uz članove i članice HOK-a i POK-ova okupile i imenovane predstavnice strukovnih škola te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kako bi se dogovorili oko načina rada i raspravili ideje za unaprjeđenje suradnje između dionika. Raspravljalo se o temama tematskih sastanaka i seminara na kojima bi se okupili relevantni dionici i kroz diskusiju donijeli rješenja i prijedloge za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju te na temelju kojih bi se izradile Smjernice o suradnji i komunikaciji između dionika u strukovnom obrazovanju s primjerima dobrih praksi. Također, jedna od zadaća radne skupine je osmisliti edukativni video o ulogama i očekivanjima dionika u strukovnom obrazovanju.

Cilj projekta je poboljšati suradnju dionika u strukovnom obrazovanju kroz organizaciju seminara, edukacija i radionica te izradu Smjernica za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju s primjerima dobre prakse (.pdf i video format). Isto tako, projektom se planira unaprijediti provedbu strukovnog obrazovanja osmišljavanjem i izradom e-mapa naukovanja, omogućujući lakše i brže praćenje učenika i međusobno komunikaciju škola, poslodavaca i ostalih dionika poput obrtničke komore. Konačno, cilj projekta je poboljšati pedagoške vještine mentora kako bi bili bolje pripremljeni za podučavanje učenika na naukovanju kroz e-module za lakšu pripremu ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju odnosno dodatno educiranje u području radne pedagogije.

Ciljne skupine projekta su učenici (sadašnji i budući), škole (stručni učitelji, razrednici, pedagozi, psiholozi, ravnatelj), mentori koji provode naukovanje u obrtima i poduzećima, komore i druge institucije s relevantnom ulogom u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. ministarstva, agencije), stručna i opća javnost.

Projekt traje do lipnja 2025. godine, a ukupna vrijednost financijske potpore je 250.000,00 EUR.

Pročitajte više » | Napisano 06.04.2023.

Najava održavanja 15. Obrtničkih sportskih igara

Najava održavanja 15. Obrtničkih sportskih igara

Hrvatska obrtnička komora organizira 15. Obrtničke sportske igre (OSI) koje će se održati od 11. svibnja do 14. svibnja 2023. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera), uz posredovanje agencije Dubrovnik Sun.

Hrvatska obrtnička komora neće sufinancirati trošak hotelskog smještaja sudionika 15. Obrtničkih sportskih igara, a pravo nastupa na natjecanjima koja se održavaju u okviru 15. Obrtničkih sportskih igara imaju:

aktivni obrtnici i članovi komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,
zaposlenici komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,
članovi uže obitelji definirani Zakonom o obrtu,
umirovljeni obrtnici,
dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore.
Organizacijski odbor za OSI zadužen je za sudionike na terenu, za svaki sport pojedinačno. Svaka područna obrtnička komora odgovorna je za svoje natjecatelje i prijave. Voditelji sportova područne obrtničke komore prilikom dolaska u Mali Lošinj Organizacijskom odboru za OSI dostavljaju kompletiranu dokumentaciju o svojim obrtnicima i sudionicima (objedinjeno u jednu cjelinu – fascikl, a što ostaje kod Organizacijskog odbora za OSI u slučaju žalbenog postupka i kontrole sudionika). Dokumentacija može biti: preslika obrtnice, osobne iskaznice, rodnog lista, vjenčanog lista te „odreska“ mirovine.

15. OSI – INFORMACIJE:

Termin održavanja: 15. Obrtničkih sportskih igara je 11. – 14. svibnja 2023.

Dolazak sudionika predviđen je 11. svibnja od 14:00 sati.

Smještaj je organiziran u hotelu Vespera u Malom Lošinju. Ako se kapaciteti hotela Vespera popune, dodatni smještaj bit će organiziran u hotelu Aurora koji se nalazi pokraj hotela Vespera.

Početna usluga je večera 11. svibnja.

Otvaranje igara je 12. svibnja u 09:00 sati na terasi hotela Vespera.

Početak natjecanja je 12. svibnja u 10:00 sati.

Natjecanja se održavaju 12. i 13. svibnja.

Proglašenje najboljih županija, sportskih ekipa i pojedinaca je 13. svibnja na završnoj večeri u restoranu hotela Vespera.

Završna usluga je doručak 14. svibnja.

Cijena smještaja na bazi punog pansiona:

u dvokrevetnoj sobi kn 64,00 eura (482,21 kn) po osobi/dnevno

u jednokrevetnoj sobi kn 84,00 eura (632,90 kn) po osobi/dnevno

Cijena smještaja na bazi polupansiona:

u dvokrevetnoj sobi kn 60,00 eura (452,07 kn) po osobi/dnevno

u jednokrevetnoj sobi kn 80,00 eura (602,76 kn) po osobi/dnevno

NAPOMENA:

- za sve sudionike OSI organizirane su dvije usluge punog pansiona i jedna usluga polupansiona

- u cijene nije uključena boravišna pristojba koja iznosi 1,33 eura (10,00 kn) po osobi/dnevno

- u cijene nije uključena jednokratna hotelska naknada za prijavu od 2 eura (15,07 kn) po osobi

Sportovi u kojima će se sudionici natjecati:

MALI NOGOMET – ekipno muški (5+1)
KUGLANJE – ekipno žene (5 natjecateljica)
KUGLANJE – ekipno muški (5 natjecatelja)
TENIS – ekipno (2 natjecatelja/ce)
STOLNI TENIS – žene (2 natjecateljice pojedinačno)
STOLNI TENIS – muški (2 natjecatelja pojedinačno)
POVLAČENJE UŽETA – ekipno miješano (5 natjecatelja + 2 natjecateljice)
PIKADO – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)
ODBOJKA NA PIJESKU – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)
BOĆANJE – ekipno miješano (3 natjecatelja/ce + 1 rezerva)
KROSS – ekipno miješano (2 natjecatelja/ce)
*Napomena: boćanje i kros u kategoriji ekipno miješano ove godine se izvode eksperimentalno i ne ulaze u ukupni zbroj bodova.

PRIJAVA SPORTSKIH DISCIPLINA

Prijava natjecatelja (pojedinačno i ukupni broj) te sportskih disciplina dostavlja se Organizacijskom odboru za 15. OSI, zbirno po županijama, uz navođenje naziva sportskih disciplina te imena natjecatelja po disciplinama u kojima sudjeluju pojedine županije.

Potrebni podaci su: naziv, adresa, OIB, kontakt mobitel ili telefon voditelja. Prijave je potrebno dostaviti u četvrtak 11. svibnja u hotelu Vespera na sastanak s Organizacijskim odborom i voditeljima sportova.

PRIJAVE ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ

Prijave za smještaj sudionika dostavljaju se zbirno putem županijskih obrtničkih komora na agenciju Dubrovnik Sun:

e-mail: osi@dubrovniksun.hr

fax: 020 436 336

kontakt osoba: Darko Surla

telefon: 020 436 337

Zbog pravovremene potvrde hotelu potrebnog smještajnog kontingenta, molimo da područne obrtničke komore okvirni broj sudionika i strukturu soba dostave agenciji Dubrovnik Sun, najkasnije do 14. travnja 2023. godine.

Nakon navedenog datuma, agencija neće biti u mogućnosti jamčiti smještaj, ako isti nije rezerviran.

Konačnu listu s imenima sudionika potrebno je dostaviti najkasnije 28. travnja 2023. godine.

Prije polaska, voditelji po županijama dužni su kontaktirati Dubrovnik Sun i dostaviti eventualne izmjene do tada prijavljenih osoba, odnosno dopune novih prijavljenih sudionika.

PLAĆANJE HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Sudionici podmiruju svoj smještaj u cijelosti, a Dubrovnik Sun će izdavati predračune za troškove smještaja na imena sudionika.

Također, agencija će omogućiti izdavanje predračuna na obrte sudionika po zahtjevu, kojeg molimo naznačite u obrascu za prijavu smještaja po županijama te pošaljite ispunjenu prijavnicu za R1 račun.

Troškovi smještaja moraju biti podmireni po istom predračunu prije dolaska na Obrtničke sportske igre ili najkasnije na desku agencije Dubrovnik Sun u hotelu Vespera tijekom 15. OSI.

Za dodatne informacije o organizaciji 15. OSI možete kontaktirati Amona Remenara na broj: 01/4806-623 (centrala 4806 666) ili e-mail: amon.remenar@hok.hr ili publicrelations@hok.hr

Za sva pitanja u vezi smještaja možete se obratiti agenciji Dubrovnik Sun, kontakt osoba je Darko Surla, telefon: 020/436-337 ili e-mail: osi@dubrovniksun.hr

Na dnu stranice:

- Obrazac za prijavu smještaja po županijama

- Prijavnica za R1 račun

- Obrazac za prijavu sportskih disciplina

Pročitajte više » | Napisano 06.04.2023.

Okrugli stol i savjetovanje na temu ''Pretovar vozila u teretnom prijevozu: nova rješenja za stare probleme“

Okrugli stol i savjetovanje na temu ''Pretovar vozila u teretnom prijevozu: nova rješenja za stare probleme“

Datum događanja: 27.04.2023. - 27.04.2023.
Lokacija: Velika dvorana Hrvatske obrtničke komore
Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Hrvatskim društvom za transportno pravo organizira okrugli stol i savjetovanje na temu: ''Pretovar vozila u teretnom prijevozu: nova rješenja za stare probleme“ kojim se želi potaknuti rasprava o mogućim rješenjima usmjerenim na poboljšavanje položaja prijevoznika, ali i smanjenju pretovara vozila u cestovnom prijevozu robe kao društveno važne aktivnosti s ciljem smanjenja prekomjernog trošenja javne infrastrukture i podizanja opće sigurnosti sudionika u prometu.

Okrugli stol i savjetovanje na temu: ''Pretovar vozila u teretnom prijevozu: nova rješenja za stare probleme“ održat će se u Velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore, 27. travnja 2023. godine s početkom u 9 sati.

Kao uvod u raspravu, predsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo i redovita profesorica na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović predstavit će rezultate komparativne znanstvene analize pet pravnih poredaka država u okruženju i njihovih normativnih rješenja vezanih uz prekršajno i ugovorno sankcioniranje u slučaju pretovara vozila, a koju je naručila Hrvatska obrtnička komora. Sudionicima će biti prezentirani (iznenađujući) rezultati ove analize, temeljem kojih će biti predstavljen prijedlog optimalnih normativnih (zakonodavnih) rješenja i strukovnih aktivnosti usmjerenih na poboljšavanje položaja prijevoznika u vezi s problemom pretovara vozila u cestovnom prijevozu robe.

U panel raspravi, koja je planirana nakon uvodnog predavanja prof.dr.sc. Nikolete Radionov Karlović, kroz razmjenu mišljenja s ključnim dionicima ovog sektora, želimo iznijeti prijedloge za bolje definiranje ugovora u prijevozu u kontekstu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, ali i zakonske regulative koja direktno regulira pretovar vozila, a odnosi se na Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Također, iz perspektive prijevoznika dobit ćemo uvid u svakodnevne probleme s kojima se suočavaju, vezano uz ovaj specifičan problem, te finalno i normativnu perspektivu pravnih stručnjaka s iskustvom sporova u području teretnog prijevoza.

Dolazak na ovaj okrugli stol možete potvrditi slanjem e-mail na: cehovi@hok.hr.

Pročitajte više » | Napisano 05.04.2023.

MIPS GRAND EXPO i Hrvatsko-ukrajinski investicijski sajam

MIPS GRAND EXPO i Hrvatsko-ukrajinski investicijski sajam

Obavještavamo vas o održavanju Međunarodnog industrijskog proljetnog sajma (MIPS) GRAND EXPO kojem će Hrvatska i Zagreb biti domaćin, a koji će se održati od 23./24. do 27. svibnja 2023. godine na Zagrebačkom velesajmu.

Promocija razvoja održive industrije, internacionalizacije poslovanja i pametnog investiranja, predstavlja vodeći motiv održavanja MIPS GRAND EXPO. Veliki napori MIPS GRAND EXPO usmjereni su na cilj da se GRAND EXPO pozicionira kao značajna platforma za prezentiranje potreba i poslovnih mogućnosti graditeljskog, energetskog, drvnog, metalskog, ICT i drugih sektora iz tematskih djelatnosti.

U sklopu sajma GRAND EXPO održat će i Gospodarski forum o obnovi Ukrajine.

Više informacija možete pronaći u dokumentima na dnu stranice.

Pročitajte više » | Napisano 31.03.2023.