Savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u


Poštovani,

Na internet stranici Ministarstva financija:
http://www.mfin.hr/hr/savjetovanje-s-javnoscu-i-zainteresiranom-javnoscu
otvoreno je novo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U prilogu ovog dopisa nalaze se Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s konačnim prijedlogom zakona.

Savjetovanje će trajati do 25. srpnja 2014. godine. Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na navedene dokumente.

Kako su odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost od izuzetnog značaja za obrtništvo, a naročito odredbe o prelasku obračuna i plaćanja PDV-a po izdanim računima za obveznike poreza na dohodak, pozivamo Vas da date svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt zakona.

Molimo Vas da svoje primjedbe i prijedloge dostavite Hrvatskoj obrtničkoj komori do 18. srpnja 2014. na e-mail neven.zavrski@hok.hr kako bi ih objedinili i proslijedili Ministarstvu financija.

« Povratak na novosti | Napisano 11.07.2014.