Odluka o sufinanciranju dijela troškova zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu za razdoblje od 16. studenog 2012 do 15. lipnja 2013. godine

Zahvaljujući zahtjevima Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore (HOK), ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina donio je odluku kojom se za ribare u razdoblju od 16. studenoga 2012. do 15. lipnja 2013. godine cijena „plavog dizela“ sufinancira do iznosa od 5,00 kuna po litri (s PDV-om), zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu.

Za provedbu Odluke o sufinanciranju dijela troškova zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu, u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano je 14 milijuna kuna.

Korisnici sufinanciranja mogu biti pravne i fizičke osoba koje su vlasnici povlastice za gospodarski ribolov na moru za plovilo na koje je izdana povlastica, korisnici povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama i povlastice za akvakulturu.

Rok za dostavu dokumentacije Ministarstvu poljoprivrede RH je do 1. svibnja 2013. godine za račune od 16. studenoga 2012. do 15. travnja 2013., odnosno do 1. srpnja 2013. za račune od 16. travnja 2013. do 15. lipnja 2013. godine.

« Povratak na novosti | Napisano 23.04.2013.