Do 31. listopada prijave otočnih poslodavaca za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2014. godini


Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.


Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

da imaju sjedište na otocima,
da obavljaju djelatnost na otocima,
da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima,
da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva,
da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%,
da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično)

Korisnici potpora mogu ostvariti pravo na državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u skladu sa Zakonom o državnim potporama.


Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije je 31. listopada 2014.

« Povratak na novosti | Napisano 01.08.2014.