Izdvojene novosti


Oblikovanje inovativne i poduzetničke Europe

Oblikovanje inovativne i poduzetničke Europe

“Prekomjerna regulacija ili pretjerani paternalizam su čimbenici koji obeshrabruju eksperimentiranje i inovacije – drugim riječima, poduzetništvo. Konkretno, činjenica da se u Europi propisi i obveze izvješćivanja nameću s idejom da su sva poduzeća velika i da su njihovi resursi neograničeni guši aktivnosti i konkurentnost”, izjavio je predsjednik SMEuniteda Petri Salminen na Economist European Business Summitu.

“SMEunited predstavlja poduzetnike iz cijele Europe. One koji riskiraju pokretanje i vođenje poduzeća u turbulentnim vremenima. Europsko gospodarstvo uglavnom pokreću MSP-ovi. Kreatori politika pri svakoj prilici naglašavaju da su MSP-ovi "kralježnica gospodarstva". Međutim, ne vidimo da se specifičnosti naših MSP-ova uzimaju u obzir u zakonodavstvu i kreiranju politika”, nastavio je predsjednik Salminen.

Osvrćući se na gospodarsku situaciju, predsjednik Salminen se pozvao na najnoviji ekonomski Barometar za MSP-ove: “MSP-ovi u Europi su u recesiji. Sve krize proteklih godina i visoke kamatne stope teško su pogodile potrošače i poduzeća. Nesigurnost u vezi s budućnošću, sigurnost i razine troškova razumljivo utječu na poslovne uvjete i spremnost za ulaganja”.

Akutne krize posljednjih godina imale su ozbiljan utjecaj, ali Europa se suočava s novim izazovom u širem smislu. Europa je izgrađena na temeljima zajedničkih dogovora, pravila i načela. To je također dobro za poduzetnike. U nekom trenutku, EU je skrenula na put prekomjerne regulacije koja više ne stvara prilike nego sprječava djelovanje, inovacije i rast. Zato Europa već dugo gubi konkurentnost u odnosu na konkurentske kontinente.

“Nemojte me krivo shvatiti, također je dobro za poslovanje što imamo snažne i ambiciozne ciljeve, bilo da se radi o zelenoj tranziciji ili poticanju digitalizacije. Moramo održati planet održivim za buduće generacije. Ovo se mora prevesti u snažne obveze svih dionika”, istaknuo je g. Salminen. Nastavio je obrazlaganjem sedam prioriteta za izgradnju inovativne i poduzetničke Europe za europske izbore: “Misli prvo na male – ovaj put zaista, osiguraj kvalificiranu radnu snagu i migraciju, osiguraj da MSP-ovi imaju pristup financiranju, uzmi u obzir MSP-ove pri stvaranju poticaja za ozelenjavanje, razvij jedinstveno tržište i osiguraj stabilno gospodarsko okruženje. I neka svi osiguramo da stvorimo poduzetničko društvo, poštujući raznolikost MSP-ova s obzirom na njihovu veličinu i poslovne modele te pokrivajući cijeli njihov životni ciklus”.

“Tržište od 450 milijuna ljudi i gotovo 25 milijuna poduzeća važna je platforma i prilika za nas europske poduzetnike. Zato želimo graditi Europu koja djeluje kao platforma za prosperitet, sigurnost, inovacije i poduzetništvo koja ispunjava svoj potencijal.

S ovim mislima i koracima možemo osigurati okruženje koje omogućava MSP-ovima doprinos razvoju regija, država i našeg europskog gospodarstva”, zaključio je predsjednik Salminen.

European Business Summit “Kako MSPovi mogu inovirati i konkurirati u nestabilnom gospodarskom okruženju?” održan je 25. svibnja u Ateni, u organizaciji Economist Impact Eventsa u suradnji s Atenkom trgovačkom komorom i Grčkom konfederacijom profesionalaca, obrtnika i trgovaca (GSEVEE).

Izvor: SMEUnited

Pročitajte više » | Napisano 18.06.2024.

41 primjedba HOK-a na nove kurikulume: Učenje temeljeno na radu je ključ

41 primjedba HOK-a na nove kurikulume: Učenje temeljeno na radu je ključ

Hrvatska obrtnička komora (HOK) je u postupku e-savjetovanja uputila 41 komentar na kurikulume za obrtnička zanimanja, pri čemu podržava uvođenje novih kurikuluma u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te modernizaciju provedbe strukovnog obrazovanja, posebno isticanjem modularnog pristupa te jačanje segmenta učenja temeljenog na radu kao ključne komponente kvalitetnog strukovnog obrazovanja.

Traženo je da se u sve komentirane kurikulume uvrsti jasna informacija da se učenje temeljeno na radu realizira naukovanjem učenika kod licenciranog poslodavca, odnosno uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt. U komentarima na sve kurikulume HOK-a je istaknuo stav da je minimalno polovicu bodova od ukupnog obujma kvalifikacije potrebno ostvariti kod licenciranog poslodavca, čime se snažno naglasila potreba što većeg broja učenja temeljenog na radu kod poslodavca u realnom radnom okruženju. Također, HOK je tražio jasno isticanje informacije o naučničkom ispitu kao dijelu obrane završnog rada, odnosno uvrštavanje informacije da je uvjet za stjecanje kvalifikacije izrađen i obranjen završni rad čiji je sastavni dio položen naučnički ispit. Zatraženo je i jasno isticanje da se provedba naukovanja, a time i posjedovanje Ugovora o naukovanju, regulira posebnim propisima kojima je uređena njegova provedba zato što je izuzetno važno da informacije o uvjetima i načinima obrazovanja u takvom modelu budu jasne i konkretno naglašene.

Dodatno, HOK je priložio komentar specifično za zanimanja kozmetičar i frizer, a na tragu zaključka Ceha frizera i kozmetičara i zaključka Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore, čiji je stav da se zanimanja frizer i kozmetičar trebaju provoditi u sustavu naukovanja trogodišnjoj razini budući da omogućava veći fond sati učenja temeljenog na radu. Naime, kurikulumi su trenutačno izrađeni na razini četverogodišnjeg programa, no unatoč tome što traju godinu dana dulje, sadrže manji fond sati učenja temeljenog na radu. Time je HOK i ovim putem ponovio svoj stav da je bitno osigurati provedbu obrazovanja za frizera i kozmetičara kao trogodišnje programe i time još jednom naglasio da je praksa ključna.

„Kvaliteta novih kurikuluma za obrtnička zanimanja odrazit će se na budućnost hrvatskog obrtništva, zato je izuzetno važno da inzistiramo na učenju temeljenom na radu. Ne postoji bolji način za mladog obrtnika da nauči svoje zanimanje nego u obrtničkoj radionici pod budnim okom onog tko ima znanje i vještine. Istovremeno je riječ o prenošenju obrtničkog naslijeđa i stvaranje vještih novih generacija hrvatskih obrtnika. Obrtništvo je rastuća snaga, a osobito veseli promjena trenda i porast interesa za obrtničkim zanimanjima te stabilan rast upisane djece u ista – unatrag pet godina imamo više od 20.000 djece upisane u strukovne programe po jedinstvenom modelu obrazovanja koje zastupa HOK“, ističe predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil te dodaje kako je to rezultat zajedničkog rada Hrvatske obrtničke komore, područnih obrtničkih komora, samih obrtnika, ministarstva nadležnog za obrt, strukovnih škola, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih dionika, naglasivši i kako je važno da je upisna politika počela pratiti preporuke Zavoda te se ide na povećanje kvota za upis u obrtnička zanimanja.

U školskoj godini 2023./2024. u JMO programe upisano je 4.524 učenika što je blagi porast u odnosu na školsku godinu 2022./2023. kada je upisano 4.256 učenika – 300 više nego prošle godine. Većina programa je popunjena već u ljetnom upisnom roku.

Pročitajte više » | Napisano 17.06.2024.

Javni pozivi - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni pozivi - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva javna poziva na koje se obrtnici mogu prijaviti kao prijavitelji – korisnici sredstava Fonda.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva do najviše 8.000,00 € ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom:

do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projekti,ma koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
Javni poziv, kao i pripadajuće obrasce možete pronaći na poveznici.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)
Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prijavitelj može ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela odnosno:

do 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
do 60% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
do 40% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Javni poziv, kao i pripadajuće obrasce možete pronaći na poveznici.

Foto: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

Pročitajte više » | Napisano 13.06.2024.

Natječaj za zakup poslovnog prostora na galeriji

Natječaj za zakup poslovnog prostora na galeriji


Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.

Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora koji u naravi predstavlja poslovnu prostoriju površine 12,73 m2 koja se nalazi na galeriji stambeno-poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.

OPĆI UVJETI:

Rok trajanja zakupa iznosi 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima i kriterijima utvrđenim internim pravilima Uprave Matice hrvatskih obrtnika;
Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove struje, plina, vode, čistoće, komunalne naknade kao i druge režijske troškove koji terete poslovni prostor;
Početna cijena zakupa je 12 EUR/m2 + PDV, odnosno ukupno 152,76 EUR + PDV. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. U prijavi na natječaj je uz cijenu obavezno navesti sadrži li ista PDV;
U prijavi je potrebno naznačiti djelatnost koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, kao i kontakt podatke ponuditelja, a osobito: elektroničku adresu na koju će se vršiti dostava obavijesti vezanih za natječaj, broj telefona i podatke o kontakt osobi ponuditelja;
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
potvrdu o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od Porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je navedena u ponudi;
Rok za podnošenje ponuda je do 02.07.2024. godine. Ponude zaprimljene nakon isteka roka smatrat će se zakašnjelima te se neće uzimati u razmatrane;
Pisana ponuda sa svim traženim podacima dostavlja se elektronički na adresu hok@hok.hr uz naznaku „Oglas-zakup poslovnog prostora na galeriji“.
Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca na temelju dostavljenih ponuda moguć je od ponedjeljka do petka od 10,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu i dogovor s djelatnicima HOK-a. Ponuditelj se može za pregled poslovnog prostora najaviti pozivom na telefonski broj 01/4806-666;
Ekonomski najpovoljniju ponudu odabire Uprava Matice hrvatskih obrtnika uz uvjet da ponuda ispunjava uvjete natječaja, a uvažavajući djelatnost koja će se obavljati unutar poslovnog prostora;
Slanjem prijave na natječaj ponuditelj je upoznat sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora te s objavljenim uvjetima iz ovog natječaja.

Pročitajte više » | Napisano 12.06.2024.

Natječaj za zakup poslovnog prostora na 3. katu

Natječaj za zakup poslovnog prostora na 3. katu


Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.

Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora koji u naravi predstavlja poslovnu prostoriju površine 17,40 m2 koja se nalazi na 3. katu stambeno-poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.

OPĆI UVJETI:

Rok trajanja zakupa iznosi 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima i kriterijima utvrđenim internim pravilima Uprave Matice hrvatskih obrtnika;
Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove struje, plina, vode, čistoće, komunalne naknade kao i druge režijske troškove koji terete poslovni prostor;
Početna cijena zakupa je 11 EUR/m2 + PDV, odnosno ukupno 191,40 EUR + PDV. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. U prijavi na natječaj je uz cijenu obavezno navesti sadrži li ista PDV;
U prijavi je potrebno naznačiti djelatnost koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, kao i kontakt podatke ponuditelja, a osobito: elektroničku adresu na koju će se vršiti dostava obavijesti vezanih za natječaj, broj telefona i podatke o kontakt osobi ponuditelja;
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
potvrdu o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od Porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je navedena u ponudi;
Rok za podnošenje ponuda je do 02.07.2024. godine. Ponude zaprimljene nakon isteka roka smatrat će se zakašnjelima te se neće uzimati u razmatranje;
Pisana ponuda sa svim traženim podacima dostavlja se elektronički na adresu hok@hok.hr uz naznaku „Oglas-zakup poslovnog prostora na 3. katu“;
Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca na temelju dostavljenih ponuda moguć je od ponedjeljka do petka od 10,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu i dogovor s djelatnicima HOK-a. Ponuditelj se može za pregled poslovnog prostora najaviti pozivom na telefonski broj 01/4806-666;
Ekonomski najpovoljniju ponudu odabire Uprava Matice hrvatskih obrtnika uz uvjet da ponuda ispunjava uvjete natječaja, a uvažavajući djelatnost koja će se obavljati unutar poslovnog prostora;
Slanjem prijave na natječaj ponuditelj je upoznat sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora te s objavljenim uvjetima iz ovog natječaja.

Pročitajte više » | Napisano 12.06.2024.