Izdvojene novosti


Održan radni sastanak Hrvatske obrtničke komore i delegacije Mađarske industrije i gospodarske komore Regije Vas

Održan radni sastanak Hrvatske obrtničke komore i delegacije Mađarske industrije i gospodarske komore Regije Vas

Dana 9. travnja održan je radni sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore s delegacijom Mađarske industrijske i gospodarske komore Regije Vas.

Cilj prvog sastanka predstavnika dviju komora bio je uspostava poslovnih kontakata, prezentacija ustroja i rada dviju komora, kao i zajednički razgovor o temama zanimljivim poduzetnicima-članovima komora s ciljem unaprjeđenja poslovne suradnje obrtnika i poduzetnika dviju država.

U razgovoru s delegacijom Hrvatske obrtničke komore, mađarska delegacija istaknula je otvorenost za suradnju po pitanjima zajedničkih projekata, posebice u domeni obrazovanja i prenošenja praktičnih znanja vezanih uz obrtnička zanimanja, interes za razmjene poslovnih informacija vezanih uz poslovanje u Republici Mađarskoj i Republici Hrvatskoj, poslovnog povezivanja i umrežavanja kako obrtničkih i poduzetničkih institucija dviju država, tako i samih poduzetnika.

Mađarska delegacija upoznata je s glavnim aktivnostima i ustrojem Hrvatske obrtničke komore, aktivnostima komore u međunarodnim, posebice europskim asocijacijama malih i srednjih poduzetnika, radu na promicanju članova komore, kao i važnoj ulozi Hrvatske obrtničke komore na području obrazovanja za obrtnička zanimanja i stjecanju statusa majstorskih zvanja obrtnika. Istaknuti su primjeri dobre poslovne suradnje s drugim obrtničkim i gospodarskim asocijacijama susjednih zemalja koja bi mogla biti temelj i za početak suradnje dviju komora.

Dogovoreno je kontinuirana razmjena informacija te je planirana distribucija liste sajamskih i gospodarskih događanja koji bi mogli biti od interesa članovima komora, a koji će se održati tijekom 2024. godine u Hrvatskoj i Mađarskoj. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore istaknuli su spremnost za odgovaranje na sve dodatne upite predstavnika mađarske komore i samih poduzetnika iz Mađarske, posebno onih vezanih uz uvjete poslovanja u Hrvatskoj i hrvatsko obrtništvo.

Pročitajte više » | Napisano 11.04.2024.

Završen još jedan rok majstorskih ispita

Završen još jedan rok majstorskih ispita

Od kraja siječnja do ožujka 2024. godine područne obrtničke komore provele su još jedan rok majstorskih ispita. Ukupno se prijavilo 104 kandidata i kandidatkinja u svim županijama koje su provodile ispite, od čega je uspješno položilo 76 kandidata i kandidatkinja.

Najviše kandidata i kandidatkinja prijavilo se u Vukovarsko-srijemskoj županiji te je od 28 prijavljenih njih 5 odustalo, ispitu su pristupila 23 kandidata i kandidatkinja, a uspješno položilo njih 19. Nadalje, u Obrtničkoj komori Brodsko-posavske županije prijavilo se 20 kandidata i kandidatkinja od čega je ispitu pristupilo njih 14, a uspješno položilo 13. U Obrtničkoj komori Karlovačke županije prijavilo se 15 kandidata i kandidatkinja, njih 8 je izašlo na ispit, a uspješno položilo 8. Majstorske ispite provele su i obrtničke komore Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Požeško-slavonske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske županije. U tim komorama prijavilo se ukupno 41 kandidata i kandidatkinja, ispitu pristupilo njih 35, a 32 uspješno položilo ispit.

Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrtničkog zanimanja kojim se potvrđuje kvaliteta u određenom obrtničkom zanimanju. Isto tako, naglašavaju društveni angažman obrtnika i obrtnica s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima i tako osigurati napredak svojih lokalnih zajednica.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, a mogu se polagati za zanimanja sa liste vezanih obrta. Regulirani su Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02).

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Ako udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit) ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Pročitajte više » | Napisano 08.04.2024.

MINGOR: Dan izbora je neradni, no moguć je rad uz uvećanu plaću

MINGOR: Dan izbora je neradni, no moguć je rad uz uvećanu plaću

Temeljem traženja i upita Hrvatske obrtničke komore, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dalo tumačenje vezano uz rad na dan izbora 17. travnja 2024. godine.

Slijedom odgovora MINGOR-a, propisan je neradni dan za dan izbora, ali rad na taj dan je dopušten i nije kažnjiv. Radnici koji neće taj dan raditi imaju pravo na naknadu plaće, a oni koji će raditi imaju pravo na povećanu plaću.

Obrazloženje MINGOR-a nalazi se na dnu stranice.

Foto: freepik.com


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Rad na dan izbora_neradni dan.pdf 97.2 KB

Pročitajte više » | Napisano 05.04.2024.

Natječaj za administratora u Uredu predsjednika

Natječaj za administratora u Uredu predsjednika

Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Administrator u Uredu predsjednika (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na određeno 6 (šest) mjeseci.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

komuniciranje sa zaposlenicima, članovima HOK-a, javnošću i drugim organizacijama,
pružanje opće administrativne podršku Predsjedniku i Glavnom tajniku,
upravljanje dokumentacijom, sastavljanje izvješća, pripremanje materijala za sastanke, održavanje baze podataka i slično,
snimanje i vođenje zapisnika (transkripata i skraćenih zapisnika) i izrađivanje bilješki sa sjednica tijela i radnih tijela HOK-a te radnih sastanaka (kolegija i sl.),
obrađivanje, unašanje i ažuriranje podataka o obrtnicima korisnicima usluga Odjela i Službi,
obavljanje poslova vezanih uz organizaciju sjednice i sastanaka (rezervacija dvorane, ispis materijala, fotokopiranje, otprema poziva i materijala)
razvrstavanje i evidentiranje dokumentacije i sastavljanje bilješki i podsjetnika za Predsjednika i Glavnog tajnika.
Minimalni uvjeti:

SSS – 1 g. radnog iskustva
komunikacijske vještine
aktivno znanje jednog svjetskog jezika
pisanje po diktatu
aktivno znanje rada na PC-u
Obavezne kompetencije:

odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
informatička pismenost
izražene organizacijske vještine
otvorenost i društvenost
spremnost na timski rad
spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje
Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

10.04.2024.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 10.04.2024. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za rano mjesto Administrator u Uredu predsjednika

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Pročitajte više » | Napisano 05.04.2024.

Potpisan Sporazum o suradnji Hrvatskog društva ekonomista i Hrvatske obrtničke komore

Potpisan Sporazum o suradnji Hrvatskog društva ekonomista i Hrvatske obrtničke komore

thumb
thumb
thumb
thumb
Hrvatska obrtnička komora i Hrvatsko društvo ekonomista potpisali su Sporazum o suradnji kojim se, između ostalog, omogućuje zajedničko djelovanje na jačanju obrtništva i poduzetništva, poboljšanje poslovnog okruženja te konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Sporazum su potpisali predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i predsjednik Hrvatskog ekonomskog društva prof.dr.sc. Darko Tipurić.

„Siguran sam da s obrtnicima možemo pokrenuti i realizirati niz ideja, povezati znanost i struku na korist i dobrobit obrtništva i hrvatskog gospodarstva. Neka ova naša suradnja bude u funkciji ostvarivanja onoga što Hrvatska treba – kompetentno, dobro, kvalitetno obrtništvo kao temelj razvoja nacionalne ekonomije“, istaknuo je predsjednik Hrvatskog društva ekonomista.

Predsjednik Kratohvil ocijenio je ovu suradnju vrijednom i važnom za preko 114 tisuća obrtnika. „Siguran sam da će doprinijeti nastavku rasta i razvoja hrvatskog obrtništva i gospodarstva u cjelini. Dijelimo ciljeve, a zajedno ćemo biti još učinkovitiji u njihovom ostvarenju te u kreiranju okolnosti na dobrobit hrvatskih obrtnika i hrvatskih gospodarstvenika.“

Jedan od inicijatora suradnje, potpredsjednik HOK-a dr.sc. Emil Priskić, istaknuo je kako je iznimno zadovoljan što će se ta ideja realizirati. „Vjerujem da imamo puno zajedničkih točaka suradnje. Nama obrtnicima često je potrebna podrška institucija kao što je Hrvatsko društvo ekonomista u vidu analitike i zahtijevanja boljih uvjeta za naše članove“, istaknuo je Priskić.

Potpisivanju sporazuma ispred Hrvatskog društva ekonomista nazočili su: potpredsjednik Društva dr. sc. Mladen Mlinarević, doc dr. sc. Katarina Bačić, prof. emer. dr. sc. Lovorka Galetić, dr.sc. Ivan Šimek i Ivo Markotić

Pročitajte više » | Napisano 02.04.2024.