Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda - nadzor

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja nadzire provedbu Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda te Vas Ovim putem upućujemo na zakonsku obvezu poštivanja zabrane pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima te činjenicu da je pušenje dopušteno samo u objektima koji za to imaju valjano rješenje ministra zdravlja.

Sukladno članku 13. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („Narodne novine“ broj 125/08, 55/09 – ispravak, 119/09 i 94/13) zabranjeno je pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima. Zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena. Pušenje je zabranjeno i u prostorima koji se po navedenom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja.
Također zabranjeno je pušenje na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove.

Člankom 14. do 18. i 20. navedenoga Zakona propisani su uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje, dok su člankom 20. a istoga Zakona propisani uvjeti koje mora ispunjavati pušački prostor.
Člankom 20.b stavkom 1. navedenoga Zakona propisano je da se ispunjavanje uvjeta iz članka 14.–18. i 20. navedenoga Zakona utvrđuje rješenjem koje donosi ministar zdravlja povodom zahtjeva stranke, vlasnika odnosno korisnika prostora.

Slijedom navedenoga, pušenje je dopušteno samo u ugostiteljskim objektima koji imaju valjano rješenje ministra zdravlja o ispunjavanju uvjeta za prostor za pušenje (ugostiteljski objekti koji uslužuju hranu) ili pušački prostor (ugostiteljski objekti koji uslužuju samo pića).

Podsjećamo Vas da u slučaju nepoštivanja propisanih uvjeta, tijela nadležna za provedbu inspekcijskih nadzora, a u ovom je slučaju to Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, ovlaštena su poduzimati odgovarajuće upravne i prekršajne mjere radi osiguravanja poštivanja zabrane pušenja.

« Povratak na novosti | Napisano 03.04.2015.