Zaključci sa 6. susreta prijevoznika Hrvatske obrtničke komore

Na 6. susretu prijevoznika HOK-a u Zadru održana je konferencija za novinare na kojoj su predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec, predsjednik Ceha prijevoznika HOK-a Vladimir Celiščak, predsjednik Sekcije brodara Valter Grubica, predsjednik Sekcije prijevoza putnika Slavko Rich te predsjednik Sekcije taksi prijevoznika Krešimir Marančić iznijeli glavne probleme prijevozničke struke.

"Više od 10 tisuća obrtnika prijevoznika u Hrvatskoj danas je suočeno s poteškoćama u poslovanju. Otežana naplata, financiranje i rad na crno uništavaju i urušavaju hrvatsko obrtništvo i ekonomiju. Hrvatska danas nije na putu oporavka i jedna je od rijetkih zemalja koja ne osjeća postupni gospodarski rast", rekao je Ranogajec.

Na 6. susretu prijevoznika HOK-a vodila se rasprava o najznačajnijim aktualnim problemima prijevozništva, uz nazočnost predstavnika mjerodavnih ministarstava i drugih institucija a pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.
Na 6. susretu prijevoznika Hrvatske obrtničke komore su na temelju prezentacija, rasprava i prijedloga oko 200 sudionika, doneseni slijedeći zaključci, koje je prezentirao predsjednik Ceha prijevoznika Vladimir Celiščak.

ZAKLJUČCI

1. Traži se ukidanje Periodičkih tehničkih pregleda u skladu s provedenim promjenama u zemljama EU.

2. Potrebno je omogućiti kratkotrajna povremena zapošljavanja vozača u skladu s potrebama posla jer sadašnjim zakonskom regulativom ovo nije najpraktičnije riješeno.

3. Traži se da svi vozači u javnom cestovnom prijevozu tereta i putnika moraju imati odgovarajuću stručnu spremu (srednja stručna sprema u zanimanju vozač odnosno Početna kvalifikacija). Isto se traži za vozače kod prijavoza za vlastite potrebe koji upravljaju vozilima iznad 3.5 t najveće dopuštene mase i autobusima

4. Traži se da se prijevoz za vlastite potrebe zakonski regulira na način da se može obavljati samo vozilima do 7.5 t najveće dopuštene mase u krugu do 100 km.

5. Tražimo da se cijelo područje RH tretira kao jedinstvena zona rizika, gdje će troškovi obveznog osiguranja biti jednaki za sve, a ne kao sada u sedam različitih zona, što dio prijevoznika dovodi u neravnopravan položaj. Također, tražimo razinu cijena ne veću od susjednih konkurentnh zemalja.

6. Pretovar vozila je prekršaj za koji se kažnjavaju samo prijevoznici i vozači. Tražimo da odgovornost za ovo snose i naručitelji prijevoza, jer najčešće imaju bolju mogućnost ustanovljavanja stvarne mase tereta. Sve navedeno doprinjeti će manjem oštećenju javnih i nerazvrstanih cesta, te povećanju sigurnosti cestovnog prometa.

7. Traži se preciznije definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, te strože i učestalije kontrole svih nadležnih inspekcijskih službi o primjeni istih. Trenutno je lokalnim samoupravama ostavljen preširoki prostor za određivanje različitih kriterija za dobivanje dozvola, te iste često postavljaju nerealne uvjete, koji stvaraju probleme i dovode do apsurdnih situacija u poslovanju.

8. Traži se ukidanje Koncesijskog odobrenja koje uz sva davanja kojima je opterećeno poslovanje malih turističkih brodara predstavlja iznimno velik i nepotreban trošak. Plaćanjem navedene naknade mali turistički brodari stavljeni su u neravnopravan tržišni položaj s velikim brodarima koji navedenu naknadu nisu dužni plaćati. Ulaskom u EU te otvaranjem kabotaže mali brodari biti će u neravnopravnom položaju s obzirom da strani brodovi u svojoj zemlji ta davanje na plaćaju.

« Povratak na novosti | Napisano 15.03.2013.