Zaključci 29.kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a

Nakon izlaganja predsjednika cehova županijskih područnih komora i vodstva Ceha o aktivnostima u proteklih godinu dana i aktualnoj problematici struke te nakon izlaganja predstavnika resornih ministarstva i nadležnih institucija i rasprave, izdvojeni su glavni problemi ugostiteljskog i turističkog sektora i predložena moguća poboljšanja poslovanja. Na kraju, usvojeni su sljedeći zaključci:
1.Tražimo dosljednu provedbu Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, posebice u dijelu fiskalne politike, kojom je predviđeno smanjenje porezne stope, a ne povećanje kako je predviđeno poreznom reformom 2016.g. Strategijom je jasno definirano da se u sektoru ugostiteljstva, koji je generator novih investicija i zapošljavanja, predviđa smanjenje stope s tadašnjih 13%, na manju, kako bi se ciljevi iz Strategije mogli provesti.
2.Tražimo uvođenje dualnog sustava obrazovanja u ugostiteljski sektor kao što je praksa, odnosno programe obrazovanja s većim fondom sati praktične nastave koja se mora realizirati u ugostiteljskim objektima.
3..Tražimo jednostavan i legalan način povremenog zapošljavanja, kao što je praksa s vaučerima u poljoprivredi i ribarstvu. Izražene su potrebe ugostiteljskog sektora za povremeno angažiranje dodatne radne snage
4.Tražimo uključivanje predstavnika HOK-a u radne grupe kod izrade ili izmjena zakonske regulative iz područja turizma i ugostiteljstva.
5.Tražimo da se troškovi reprezentacije priznaju u 100% iznosu, u cilju povećanja potrošnje i poticanja zapošljavanja u ugostiteljskom sektoru.
6.Tražimo ukidanje poreza na potrošnju, koji je propisan samo za ugostiteljstvo.Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, ovaj je porez propisan do iznosa od 3 %, gdje se u pravilu koristi maksimalna stopa.
7.Tražimo efikasniju provedbu prekvalifikacije kadrova sa Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se isto ne provodi efikasno, tražimo mogućnost jednostavnijeg angažiranja uvozne radne snage.

« Povratak na novosti | Napisano 01.12.2016.