Uputa o postupanju obrta koji zbog štete uzrokovane potresom nisu u mogućnosti nastaviti s radom

S obzirom na izvanredne okolnosti u potresu pogođenom području u nastavku donosimo postupke koji su vam na raspolaganju ukoliko zbog nastalih šteta niste u mogućnosti nastaviti s radom:

OBUSTAVA OBAVLJANJA OBRTA - obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine, koju promjenu je potrebno registrirati u Obrtnom registru u roku od 30 dana od dana obustave. Također, obrtnik može obustaviti obavljanje obrta dulje od jedne godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile. Viša sila definira se kao izvanredne vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ni otkloniti, kao što je potres. O ponovnom početku obavljanja obrta obrtnik je dužan pisano izvijestiti Ured za gospodarstvo najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka vremena privremene obustave obavljanja obrta. Upis privremene obustave u Obrtnom registru moguće je učiniti pri ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, te putem elektroničke usluge e-Obrt Središnjeg državnog portala e-Građani, dostupno na: https://e-obrt.portor.hr/.


FISKALIZACIJA – Poreznoj upravi potrebno je prijaviti obustavu rada. Napominjemo da ako kasnite sa ovom prijavom, isto nije problem jer će Porezna uprava postupati po zahtjevu Hrvatske obrtničke komore – nije potrebno podnositi zahtjev za povrat u prijašnje stanje te neće biti kazne zbog propuštanja roka. Prijavu napravite nakon uspostave veze sa sustavom e Porezna.


DOPRINOSI - za vrijeme privremene obustave djelatnosti obrtnik je obvezan plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim u propisanim slučajevima (rodiljni dopust, njega djeteta, bolovanje na teret HZZO, vojni rok). Hrvatska obrtnička komora uputila je zahtjev Vladi Republike Hrvatske da se svim obrtnicima (i njihovim zaposlenicima) sa područja pogođenog potresom isplati naknada minimalno u iznosu 4.000,00 kn i otpišu svi pripadajući doprinosi. U slučaju zatvaranja obrta, neće se moći koristiti ova mogućnost.


POREZ NA DOHODAK, POREZ NA DOBIT – za vrijeme privremene obustave obrta obrtnik ima obvezu plaćati mjesečne predujmove poreza, ali može podnijeti zahtjev Poreznoj upravi da ne zadužuju akontacije poreza, uz dokaz da je obrt u privremenoj obustavi (rješenje ureda za gospodarstvo, izvadak iz Obrtnog registra).


KOMORSKI DOPRINOS – Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore donio je odluku o otpisu komorskog doprinosa za razdoblje 01.01.-31.03.2021. godine obrtnicima sa područja Sisačko moslavačke županije, zbog nastupa više sile.


DOSTAVA PROPISANIH OBRAZACA - Porezna uprava već je postupila po zahtjevu Hrvatske obrtničke komore te objavila da „Poduzetnici i/ili računovodstveni servisi s područja pogođenih potresom koji nisu u mogućnosti pravovremeno ispuniti obveze podnošenja propisanih izvješća Poreznoj upravi po svim osnovama, propisana izvješća mogu podnijeti naknadno tijekom siječnja 2021. godine, nakon ponovne uspostave veze sa sustavom e Porezna ili kada se stvore ostali potrebni preduvjeti, kao primjerice prikupljanje potrebne dokumentacije. U navedenim slučajevima nije potrebno podnositi pojedinačne zahtjeve za povrat u prijašnje stanje. Na knjigovodstvenim karticama poreznih obveznika neće se obračunavati kamate zbog kašnjenja prilikom podnošenja propisanih izvješća (obrazaca) uslijed nastalih okolnosti. Porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna, a čijim je nadležnim ispostavama Porezne uprave uslijed potresa onemogućen rad, propisana izvješća mogu dostaviti na slijedeće adrese:
porezni obveznici s područja Petrinje i Gline propisana izvješća podnose na adresu Ispostave Petrinja u Gvozdu, Trg dr. Franje Tuđmana 6
porezni obveznici s područja Siska pravovremeno će biti obaviješteni o alternativnoj adresi Ispostave

« Povratak na novosti | Napisano 11.01.2021.