TECAJ O HIGIJENSKOM MINIMUMU ZA OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA

TECAJ O HIGIJENSKOM MINIMUMU ZA OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA I ove godine ZZJZ Županije Splitsko-dalmatinske organizira tečaj higijenskoga minimuma za sve osobe koje sudjeluju u prometu i proizvodnji namirnica. S obzirom da sve osobe koje sudjeluju u prometu i proizvodnji namirnica moraju imati osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica, o održavanju osobne higijene sukladno odredbi clanka 39 Zakona o zaštiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 60/92) a u svezi sa odredbama Pravilnika o nacinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i osobnoj higijeni osoba koje na radnim mjestima u proizvodnji i prometu namirnica dolaze u neposredan dodir sa namirnicama (NN RH br. 23/94) br. 408. putem ove obavijesti vas pozivamo da se prijavite za pohađanje tečaja higijenskog minimuma utorkom u Domu zdravlja Hvar od 8.30 do 11 sati, gdje možete dobiti i potvrdu da ste se prijavili na tečaj, ili na telefonski broj 761-255 djelatnici ZZJZ Županije Splitsko-dalmatinske Ispostavi u Jelsi dr. med. Mihojevic Lindi.

« Povratak na novosti | Napisano 14.01.2010.