SOMIDOM EXPO

Osječki sajam d.o.o. i HOK Obrtnička komora Osječko-baranjske županije Osijek u suradnji s Gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom i HGK ŽK Osijek organiziraju SOMIDOM EXPO koji obuhvaća: 14. Obrtnički sajam, 17. Motomobil, 21. Dom, 6. Obrazovanje, 2. Moje zdravlje, na sajamskom prostoru površine od cca 2000 m2 zatvorenog i 5000 m² otvorenog izložbenog prostora.

Obrtnička komore Osječko-baranjske županije stoji kao jedan od suorganizatora 14. Obrtničkog sajma u Osijeku; koji će se održati u okviru sajamske priredbe SOMIDOM EXPO, u terminu od 10.-12. svibnja 2013. godine, na sajamskom prostoru Pampas u Osijeku.

Spomenuti sajam uvršten je kao regionalni sajam u Plana nastupa članova HOK-a na međunarodnim i regionalnim sajmovima HOK-a za 2013. godinu, te sukladno Pravilniku o organizaciji nastupa obrtnika na sajmovima u zemlji i inozemstvu, članovi HOK-a koji prijave svoj nastup na spomenutom sajmu, ukoliko kod njih nije evidentirano dugovanje prema Komorskom sustavu HOK-a, imaju pravo na sufinanciranje nastupa na spomenutom sajmu, u postotku od 30% troškova standardno uređenog izložbenog prostora

Molimo zainteresirane obrtnike da se osobno ili telefonom jave u Udruženje obrtnika otoka Hvara.

« Povratak na novosti | Napisano 03.04.2013.