SAJMOVI HOK-a 2013. god.

SAJMOVI HOK-a 2013. god.Hrvatska obrtnička komora potiče nastup obrtnika, svojih članova, na sajmovima u zemlji i inozemstvu organizirajući skupne izložbe.

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup obrtnika na sajmovima temeljem Pravilnika o organizaciji nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu:

međunarodnim,
regionalnim,
lokalnim sajmovima,
koji se nalaze u planu Hrvatske obrtničke komore.

Cilj je da što više obrtnika može pod povoljnim uvjetima izlagati na sajmovima, te im na taj način osigurati kvalitetnu prezentaciju na domaćem i međunarodnom tržištu.

1. Nastup članova HOK-a na sajmovima u inozemstvu na kojima članovi HOK-a nastupaju u organizaciji HOK-a, HOK sufinancira na sljedeći način:

- u visini 50% cijene za prva dva (2) nastupa
- u visini 40% cijene za treći (3) i četvrti (4) nastup
- u visini 30% cijene za svaki daljnji nastup.

U cijenu izložbenog prostora uračunavaju se i svi prateći troškovi (kao troškovi transporta eksponata, osiguranja, čuvanja i drugi troškovi).

Broj nastupa članova na inozemnim sajmovima, u svrhu određivanje visine sufinanciranja, utvrđuje se na način da se ubrajaju svi nastupi na inozemnim sajmovima iz Plana sajmova HOK-a, od 1. siječnja 2010. godine.

Nastup članova HOK-a u organizaciji HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Zagrebu, HOK će sufinancirati u visini 50 % cijene utvrđenog izložbenog prostora.

2. Nastup članova HOK-a na regionalnim i specijaliziranim sajmovima HOK će sufinancirati područnoj obrtničkoj komori koja je organizirala nastup svojih članova na regionalnim i specijaliziranim sajmovima u iznosu od 30% cijene uređenog izložbenog prostora.

3. Za lokalne sajmove dodjeljuju se pomoći, kako bi organizatori mogli ponuditi povoljniju cijenu nastupa za obrtnike.

Korisne web adrese za detaljnije informacije o sajmovima u zemlji i svijetu su: adrese Asocijacije njemačke industrije sajmova www.auma.de

Zainteresirani obrtnici/poduzetnici mogu se vezano uz informacije o domaćim i međunarodnim sajamskim aktivnostima Hrvatske obrtničke komore, kao i vezano uz informacije o pojedinim sajmovima u zemlji i inozemstvu javiti u Hrvatsku obrtničku komoru.

Kontakt:
Darko Prister, tel: 00385/1/48 06 639, fax: 00385/1/48 46 610, e-mail: darko.prister@hok.hr
Dražen Horvat, tel: 00385/1/48 06 650 , fax: 00385/1/48 06 675, e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Plan sajmova te ostale informacije pogledajte na: www.hok.hr/cro/sajmovi

« Povratak na novosti | Napisano 10.01.2013.