RIBARI - PREDAVANJE

RIBARI - PREDAVANJEUdruženje obrtnika otoka Hvara organiziralo je predavanje za ribare o problemima ribarstva i ribarstvu u Europskoj uniji.

Predavanje je bilo izuzetno posjećeno, došli su ribari sa cijelog otoka Hvara, kako bi se informirali što ih očekuje iduće godine kad uđemo u EU.

Predavači su bili Vladan Bojić – predsjednik ceha ribara Hrvatske i
dipl. ing. Božena Vidović – savjetnica za ribarstvo u HPK.

Teme predavanja su bile:
- aktualni problemi u ribarstvu
- ribarstvo u Europskoj uniji
- ribarske zadruge i proizvođačke organizacije

Gosp. Bojić je iscrpno izložio problematiku u ribarstvu danas, sa kojim problemima će se ribari susretati tijekom ove godine i kako će osigurati svoje poticaje koji trenutno od strane vlade nisu definirani.
Isto tako detaljno je uputio ribare što ih očekuje sutra u EU.

Gđa. Božena Vidović u svom izlaganju obradila je jako bitnu temu za ribare u budućnosti a to su RIBARSKE ZADRUGE. Toliko ih je malo a toliko su bitne u mirnom i poticajnom poslovanju ribara. Ribarske zadruge u EU su glavni nositelji ribarskog poduzetništva.

« Povratak na novosti | Napisano 08.02.2012.