Regionalni Plan upravljanja za malu plavu ribu - javno savjetovanje


Poštovani,

obavještavamo Vas da je na mrežnim stranicama Europske komisije

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/northern-adriatic-multiannual/index_hr.htm

otvoreno javno savjetovanje o utvrđivanju višegodišnjeg plana upravljanja za ribarstvo malih pelagijskih stokova u sjevernom Jadranskome moru ( GSA 17 ).

Do sada je ribolov male plave ribe u Hrvatskoj bio reguliran kroz nacionalni Plan upravljanja okružujućom mrežom srdelarom koji će ubuduće biti zamijenjem novim regionalnim višegodišnjim planom.

Višegodišnji plan upravljanja donosi se sukladno Uredbi EU 1380/13 ( Temeljna uredba o Zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije –ZRP ), a odnosi se na zajedničko iskorištavanje stokova male plave ribe od strane Hrvatske, Italije i Slovenije na području Jadranskog mora ( GSA 17).

U sjevernom su Jadranu nacionalni planovi upravljanja koji pokrivaju ribolove malih pelagijskih vrsta trenutačno na snazi za:

• okružujuće mreže i pelagijske povlačne mreže koće (circuizione e traino pelagico), donesen u Italiji 2011.5;
• različite vrste ribolovnog alata, uključujući okružujuće mreže kojima se love male pelagijske vrste, donesen u Sloveniji 2014.6 i
• ribolov okružujućim mrežama plivaricama Srdelara, donesen u Hrvatskoj 20147.

GFCM je na inicijativu EU-a 2013. donio preporuku za višegodišnji plan upravljanja za ribarstvo malih pelagijskih stokova u sjevernom Jadranskom moru (geografsko potpodručje GFCM-a 17).
Cilj savjetovanja je da se aktualnom inicijativom namjerava izravno pridonijeti ostvarivanju zajedničke ribarstvene politike, osobito dugoročnoj održivosti stokova i provedbi pristupa upravljanja ribarstvom temeljenom na ekosustavu, a sve to postizanjem sljedećih specifičnih ciljeva:
• postići da predmetni riblji stokovi ako je moguće do 2015. ostvare najveće održive prinose, a najkasnije do 2020.
• osigurati visoke i održive prinose za industriju uz uzimanje u obzir interakcija mješovitog ribolova i obveze iskrcavanja
• osigurati da se relevantni stokovi održavaju unutar sigurnih bioloških granica te da se stokovi izvan bioloških granica dovedu unutar tih granica što je prije moguće
• smanjiti broj neželjenih ulova kako bi se omogućila provedba obveza iskrcavanja uvedenih u reformiranom ZRP-u
• utvrditi okvir potreban za provedbu regionalizacije u dugoročnom u“

Javno savjetovanje traje do 11.09.2015.

Primjedbe treba dostaviti do 11. rujna 2015., po mogućnosti e-poštom na MARE-ADRIATIC@ec.europa.eu

« Povratak na novosti | Napisano 04.09.2015.