Prijave za oglašavanje u e-Katalogu obrtništva 2011. do 25. veljače

Prijave za oglašavanje u e-Katalogu obrtništva 2011. do 25. veljačeU svrhu promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga s ciljem poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će e-Katalog obrtništva 2011.
Prijave za oglašavanje u novom e-Katalogu primaju se do 25. veljače 2011. godine.
Podaci iz e-Kataloga bit će objavljeni i na poslovnim stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr
E-Katalog će sadržavati osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranima za poslovnu suradnju raznih oblika - kooperacija, ulaganja, lohn-poslovi, zastupanje i slično.
E-Katalog je namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a bit će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i slično.
Ove godine, e-Katalog će biti izrađen u elektronskom obliku na interaktivnom CD-u, s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija. Kao i dosad, sastojat će se od tekstualnog dijela (osnovni podaci o obrtu, traženi vid suradnje) i fotografija proizvoda i usluga u boji, na četiri jezika (hrvatski-njemački-engleski-talijanski). Izdavanje e-Kataloga predviđeno je u ožujku 2011. godine.
Cijene oglasa za obrtnike - članove Hrvatske obrtničke komore su za 50% niže u odnosu na 2010. godinu.
CIJENA ZA OGLAŠIVAČE ČLANOVE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE:
a) 1/4 stranice cijena 100,00 KN
b) 1/2 stranica cijena 200,00 KN
c) 1/1 stranica cijena 400,00 KN
CIJENA ZA OGLAŠIVAČE KOJI NISU ČLANOVI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE:
a) 1/4 stranice cijena 900,00 KN
b) 1/2 stranica cijena 1.300,00 KN
c) 1/1 stranica cijena 2.500,00 KN
Kontakt osobe zadužene za primanje materijala za e-Katalog u HOK-u su: Renata Puljiz 01/4806 695, Nenad Klapčić 01/4806 669 i Suzana Mamić 01/4806 643.
Skrećemo vam pozornost da obrtnici koji nisu podmirili svoje obveze prema komorskom sustavu (komorski doprinos, nastup na sajmu, oglašavanje u Katalogu i slično), tek po podmirenju obveza mogu prijaviti oglašavanje u e-Katalogu obrtništva 2011. godine.
U prilogu se nalazi prijavni obrazac i šifrarnik branši, koje molimo ispunite i pošaljite putem pošte ili osobno na adresu
Hrvatska obrtnička komora, P.P. 166, 10002 Zagreb ili na telefaks broj: 01/48 12 268.
Na web stranici HOK-e možete pronaći prijavni obrazac i šifrarnik branši, koje molimo ispunite i pošaljite putem pošte ili osobno na adresu
Hrvatska obrtnička komora, P.P. 166, 10002 Zagreb ili na telefaks broj: 01/48 12 268.

« Povratak na novosti | Napisano 17.02.2011.