Preporuka HOK-a obrtnicima: koristiti digitalne kanale i telefonske linije za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19

Molimo naše članove da za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19, koriste raspoložive digitalne kanale i telefonske linije za komunikaciju sa svojim matičnim udruženjem, županijskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, a dolaske u prostorije prakticiraju samo ako je prijeko potrebno.

Podsjećamo, sve informacije i upite vezane uz novonastalu situaciju možete slati na mail korona@hok.hr.

« Povratak na novosti | Napisano 16.03.2020.