Predaja očevidnika - tumačenje Uprave ribarstva


Temeljem učestalih upita ribara koji nisu ostvarili pravo na dodjelu tržišne kompenzacije zbog propusta u rokovima dostave očevidnika i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, zatraženo je tumačenje od Uprave ribarstva.

Vezano za administrativne kontrole zahtjeva za dodjelu tržišne kompenzacije u ribarstvu, od Uprave ribarstva zatraženo je pojašnjenje rokova urednog i pravovremenog predavanja očevidnika i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (čl. 9 Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu Narodne novine 8/15 i 17/15, vezano za čl. 7. St.2 Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, Narodne novine 87/15).

Tumačenje je zatraženo kako bi se izbjegle nedoumice i nesigurnost ribara da li se urednim predavanjem očevidnika/izvješća, u svrhu ispunjenja preduvjeta za dodjelu tržne kompenzacije, računa dostava obrasca područnoj jedinici najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Prema tumačenju Ministarstva poljoprivrede, ako ovlaštenici povlastice, u očevidnik i izvješće o ulovu pravovremeno ne unose cjelovite i točne podatke. Odnosno ne dostavljaju u propisanom roku podatke o gospodarskom ribolovu, smatra se da očevidnik, odnosno izvješće o ulovu nije vođeno.

« Povratak na novosti | Napisano 04.09.2015.