PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM objavljen u Narodnim novinama 03/2014.

Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM objavljen u Narodnim novinama 03/2014.

Obrtnik koji obavlja djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, obvezan je Ministarstvu zdravlja prijaviti djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom putem obrasca kojeg možete naći na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_3_65.html


Obveza prijave odnosi se i na one proizvode (materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom) koji su uvezeni, proizvedeni i distribuirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Materijali u proizvodnji i distribuciji koji dolaze u dodir s hranom:

Ljepila
Keramika
Pluto
Guma
Staklo
Metali i slitine
Papir i karton
Plastika
Reciklirana plastika
Tiskarske boje
Regenerirana celuloza
Silikoni
Tekstil
Lakovi i premazi
Vosak
Drvo

Proizvodi u proizvodnji i distribuciji koji dolaze u dodir s hranom:

Kuhinjsko posuđe
Kuhinjski pribor i pomagala
Dječje posuđe
Dječji pribor
Posuđe i pribor za jednokratnu uporabu
Filmovi i folije
Vrećice
Kartonska ambalaža (kutije za dostavu hrane….)
Spremnici, cisterne, galoni i ostala veća oprema

« Povratak na novosti | Napisano 17.01.2014.