Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini

Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godiniPoštovani,

obavještavamo Vas kako je na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA U 2014. GODINI.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 29/14, a stupa na snagu 7. ožujka 2014. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za obavljanje malog ribolova u 2014. godini.

Obavljanje malog ribolova dopušteno je:

a) ovlaštenicima Odobrenja za mali ribolov s prebivalištem na otocima i poluotoku Pelješcu kojima je izdana Potvrda o pravu na obavljanje malog ribolova bez obveze plaćanja naknade za 2013. godinu i

b) ostalim ovlaštenicima Odobrenja za mali ribolov kojima je izdana Potvrda o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za 2013. godinu i uz dokaz o uplati naknade za obavljanje malog ribolova za 2014. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske u iznosu propisanom člankom 2. Pravilnika o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje maloga ribolova (NN, 128/2000).

Potvrde o pravu na obavljanje malog ribolova bez obveze plaćanja naknade, kao ni Potvrde o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za 2014. godinu neće se izdavati.

Za vrijeme obavljanja malog ribolova, na plovilu kojim se obavlja mali ribolov, odnosno ako se ribolov obavlja s obale, mali ribari s prebivalištem na otocima i poluotoku Pelješcu moraju uz sebe imati Odobrenje i Potvrdu iz 2013. godine, a ostali ovlaštenici, pored ta dva dokumenta, moraju uz sebe imati i dokaz o plaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova u Državni proračun (visina naknade je ovisno o statusu ovlaštenika iznosi 1.000 kn za osobe u dobi do 60 godina, 500 kn za umirovljenike i osobe starije od 60 godina ili 150 kn za HRVI).

« Povratak na novosti | Napisano 13.03.2014.