PRAVILNIK O BRODARSKIM KNJIŽICAMA

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 54. u svezi s člankom 244. stavkom 3. podstavkom 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio

PRAVILNIK O BRODARSKIM KNJIŽICAMA

Brodarska knjižica je neprenosiva osobna isprava koju je brodarac dužan imati kada je ukrcan kao član posade plovila, osim čamca, upisanog u Upisnik plovila Republike Hrvatske.

Član posade može imati samo jednu važeću brodarsku knjižicu.

Brodarska knjižica tiska se na hrvatskom jeziku i u prijevodu na njemačkom i ruskom, a podaci se unose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Brodarsku knjižicu izdaje lučka kapetanija nadležna prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Nestanak brodarske knjižice u Republici Hrvatskoj brodarac je dužan prijaviti lučkoj kapetaniji koja je knjižicu izdala, a lučka kapetanija će nestalu brodarsku knjižicu rješenjem proglasiti nevažećom.

Očevidnik brodarskih knjižica vodi lučka kapetanija.

Brodarske knjižice izdane prema Pravilniku o pomorskim knjižicama, brodarskim knjižicama i odobrenjem za ukrcaj (»Narodne novine« br. 53/91) vrijede do 31. prosinca 2015.

Brodarske knjižice izdane prema Pravilniku o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine« br. 56/00 i 36/05) vrijede do ispunjenja, a najduže do isteka roka na koji su izdane.

Elektronski očevidnik brodarskih knjižica ustrojit će se najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine« br. 56/00 i 36/05).

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 49/15., stupa na snagu 13. svibnja 2015. godine. a primjenjuje se 1. listopada 2015. godine.

« Povratak na novosti | Napisano 25.05.2015.