POZORENJE Oprez pri odgovaranju na ponude upisa u inozemne adresare

Potaknuti pozivima poduzetnika kojima učestalo pristižu ponude za uvrštavanje podataka u razne međunarodne, ali i domaće adresare, upozoravamo na potrebu opreza pri davanju podataka i pažljivo informiranje o usluzi koja se nudi, uključujući sve dijelove ponuda koji pišu najsitnijim slovima. Poduzetnici nemaju nikakvu obvezu upisivati se u poslovne adresare, a ponukani nejasnom ponudom i nedovoljno pažljivim proučavanjem popratnih dokumenata često tek naknadno saznaju da su nehotice preuzeli obvezu koja ima financijske implikacije.

Primjer je adresar European Business Number (EBN), čiji je ponuđač trgovačko društvo DAD Gmbh, a za koji je ponudu dobilo više hrvatskih poduzetnika. Iako vizualno rješenje dopisa, naziv pošiljatelja, rok za podnošenje prijave i pojedini drugi elementi odaju dojam da se radi o formalnom dopisu javnog tijela Europske unije ili države članice, radi se o klasičnoj poslovnoj ponudi. Ispunjavanjem potrebnih podataka sklapa se ugovorni odnos s obveznim trajanjem od tri godine po cijeni od 480,00 € godišnje.

Upozoravamo na obavijest Porezne uprave RH o obveznicima poreza na dodanu vrijednost, u kojoj se izrijekom navodi da ne postoji obveza davanja (uz naknadu ili bez nje) registracijskih podataka u svrhu prikupljanja i njihove obrade, bilo kojoj privatnoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja to zatraži od poreznih obveznika. "Registracijski podaci obveznika poreza na dodanu vrijednost koji uključuju status valjanosti PDV identifikacijskih brojeva za promet roba i usluga unutar EU, naziv poreznog obveznika i adresu poslovnog sjedišta nalaze se u bazi podataka Porezne uprave. Putem EU sustava za razmjenu informacija registracijski podaci obveznika poreza na dodanu vrijednost koji imaju dodijeljene PDV identifikacijske brojeve dostupni su na web servisu Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr (VIES On The Web), svim poreznim obveznicima PDV-a iz EU koji žele provjeriti registracijske podatke svojih poslovnih partnera iz Europske unije", navodi Porezna uprava.

Ponavljamo upozorenje poduzetnicima da budu oprezni pri odgovaranju na ponude za upisom u adresare te pažljivo prouče svu prateću dokumentaciju, kako nepažnjom ne bi došli u neugodnu situaciju i nesvjesno preuzeli financijske te druge ugovorne obveze.

Savjetovanje HOK

« Povratak na novosti | Napisano 03.04.2015.