Poduzetnički impuls: Ministarstvo objavilo natječaj za poticanje poduzetništva i obrta

Poduzetnički impuls: Ministarstvo objavilo natječaj za poticanje poduzetništva i obrtaMinistarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prvi ciklus natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava kojima želi potaknuti razvoj poduzetništva. Ukupno je osam projekata za poticaje, a kako napominju u Ministarstvu to nije sve što će se ove godine ponuditi poduzetništvu kroz plan nazvan Poduzetnički impuls.

Obrtnicima je posebno namijenjen natječaj za cjeloživotno obrazovanje. Prijavljivati se mogu dok se ne potroše predviđena sredstva - 2,5 milijuna kuna. Ministarstvo pomiruje do 80 posto opravdanih troškova nastalih u vezi s osposobljavanjem i usavršavanjem za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.

Korisnici poticaja za cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

2.1. Fizičke osobe koje su u 2011. i 2012. godini za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08): položile ispit o stručnoj osposobljenosti, položile majstorski ispit, položile pomoćnički ispit, uspješno završile prekvalifikaciju prema verificiranim programima prekvalifikacije u ustanovama za obrazovanje odraslih.

2.2. Fizičke osobe koje su u 2011. i 2012. godini položile ispit o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10), odnosno subjekti malog gospodarstva-poslodavci definirani odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02 i 63/07) koji su svojim radnicima financirali polaganje navedenog ispita.

2.3. Subjekti malog gospodarstva–poslodavci definirani odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u 2011. i 2012. godini, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, svojim zaposlenicima financirali troškove prekvalifikacije, polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti te polaganja majstorskog ili pomoćničkog ispita.

2.4. Subjekti malog gospodarstva koji su u 2011. ili 2012. godini ishodili dozvolu (licencu) Hrvatske obrtničke komore za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

2.5. Fizičke i pravne osobe koje su u 2011. godini podnijele zahtjev za sudjelovanje u projektu „Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu“, a zbog nedostatka proračunskih sredstava nisu ostvarili pravo na povrat sredstava.

OSTALI POTICAJI

1. Razvoj i primjena inovacija 2012.
2. Normizacija i znakovi kvalitete 2012.
3. Gazele 2012.
4. Žena poduzetnica 2012.
5. Poduzetnik početnik 2012.
6. Mladi u poduzetništvu 2012.
7. Obrazovanje za poduzetništvo 2012.
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA - 14. svibnja 2012. godine.

1. Razvoj i primjena inovacija 2012.

Najniža pojedinačna potpora je 30.000,00 kn, a najviša pojedinačna potpora je 300.000,00 kn.
Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Korisnici
a) subjekti malog gospodarstva (mala i srednja trgovačka društva, obrti, i zadruge)
b) asocijacije inovatora

I) Subjekte malog gospodarstva - mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge:
a. Troškovi patenata, industrijskog dizajna, žiga te informacijskih usluga pretraživanja, zatim troškovi podnošenja i ispitivanja domaće i međunarodne PCT odnosno regionalne EPO patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu
b. Troškovi koji su prethodili pripremi zahtjeva za zaštitu (troškovi prijevoda i sl.)
c. Usluge korištenja dodatnih znanja u cilju dovršenja inovacije
d. Izrada/nabava alata i strojeva za razvoj novog/inovativnog proizvoda
e. Izrada i ispitivanje prototipa ili postupka
f. Troškovi za instrumente i opremu za istraživanje
g. Troškovi dizajna.

Namjena

•zaštita industrijskog vlasništva
•razvoj novog proizvoda i/ili usluge
•predstavljanje inovacija i novih proizvoda.

2. Normizacija i znakovi kvalitete 2012.

Najniža pojedinačna potpora je 5.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 100.000,00 kuna.
Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Korisnici
- subjekti malog gospodarstva (mala i srednja trgovačka društva, obrti, i zadruge)

Namjena

A)

Uvođenje i stjecanje: Osnovnih normi, Normi za usluge, Planskih normi, Sigurnosnih normi, Normi za uporabu, Proizvodnih normi, Normi za isporuku, Normi za mjerenje, Normi za kvalitetu materijala, Normi za procedure, Normi za ispitivanje i testiranje, Normi za objašnjenje i simbole, Terminoloških normi, Deklaracijskih normi, CE oznaka

B)

•Pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
•Uvođenje i stjecanje drugih normi prema zahtjevima poduzetnika.

3. Gazele 2012.

Najniža pojedinačna potpora je 200.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 700.000,00 kuna.
Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Kriteriji
Poslovni subjekt – gazela prema ovom Projektu je obrt, trgovačko društvo i zadruga, koji:

•posluje najmanje tri pune kalendarske godine (poslovna djelatnost je registrirana do 01. siječnja 2009. godine),
•ima ostvareni prihod u 2011. godini za najmanje 30% veći od prihoda u 2009. godini,
•povećava broj zaposlenih u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja,
•ostvaruje prihode od izvoza u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja prema kriterijima ovog Projekta
Namjena

•ulaganje u investicijske programe/projekte proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti vezanih uz tehnološki razvoj
•inovativna poslovna rješenja
•primjena inovacija
•strateško poslovanje i upravljanje

4. Žena poduzetnica 2012.

Najniža pojedinačna potpora je 50.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 150.000,00 kuna.
Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Korisnici
- subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo)

Namjena

•ulaganje u projekte ženskog poduzetništva sa svrhom tehnološkog unaprjeĎenja poslovanja,
•marketing,
•edukacija/stručno osposobljavanje,
•sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama.

5. Poduzetnik početnik 2012.

Najniža pojedinačna potpora je 20.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 100.000,00 kuna.
Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Projektom se odobravaju sredstva potpore za sljedeće poslovne aktivnosti:

•pokretanje razvojnih projekata,
•promidžba,
•edukacija/stručno osposobljavanje.
Kriteriji

•pozitivno posluju (s izuzetkom gospodarskih subjekata koji su započeli s poslovanjem tijekom 2011. i 2012. godine),
•imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
•imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (samo vlasnik/ca ili jedan zaposleni),
•posluju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva,
•imaju upis novog obrta s početkom rada,
•imaju podmirene obveze prema državi ili rješenje Porezne uprave o odobrenju obročne otplate duga i imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
•imaju opravdana odobrena sredstva državne potpore iz prethodnih godina.
Poslovne aktivnosti se provode kroz sljedeće mjere i to za:

•nabavu opreme, alata i inventara
•uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
•izradu poslovnog plana i konzultantske usluge za odobravanje kredita i jamstva
•poduzetničku izobrazbu
•troškove izrade promidžbenog materijala
•troškove osnivanja.

6. Mladi u poduzetništvu 2012.

Najniža pojedinačna potpora je 20.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 100.000,00 kuna.
Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Korisnici
- subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo)

Namjena

•ulaganje u projekte mladih poduzetnika sa svrhom tehnološkog unaprjeđenja poslovanja,
•marketing,
•edukacija/stručno osposobljavanje.

7. Obrazovanje za poduzetništvo 2012.

Ukupan iznos potpora je 6.000.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora može biti 400.000,00 kuna.

Korisnici
Poduzetničke potporne institucije, obrazovne institucije, subjekti malog gospodarstva (mala i srednja trgovačka društva, obrti, i zadruge)

Namjena

1.Edukacija poduzetnika, obrtnika i zadrugara
2.Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo
3.„Učenička zadruga i učeničko poduzeće“
4.Promocija i poticanje stvaranja poduzetničke kulture mladih

* * *

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Ministarstvu poduzetništva i obrta, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, osim za projekt "Poduzetnik početnik" za koji se zahtjevi podnose Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo - HAMAG, 10000 Zagreb, Prilaz G. Deželića 7.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta. Također osnovne informacije mogu se dobiti na besplatni info telefon 0800 234505.


« Povratak na novosti | Napisano 16.04.2012.