OBRTNIČKA KOMORA SPLIT POTPISALA UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI SA NASTAVNIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Obavještavamo Vas da je
Obrtnička komora Split potpisala
Ugovor o poslovnoj suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Procedura za obrtnike pojedince je slijedeća :
Obratit će se telefonski ili e-mailom na zavod i to dr. Meri Prodan Bedalov
telefon u zavodu : 021- 401168
mobitel : 091-4512031
e-mail: m.p.bedalov@gmail.com
Svatko će s doktoricom Prodan, dogovorit što mu treba iz paketa, te će gospođa Prodan napraviti pojedinačni Ugovor sa obrtnikom. Cilj je da naši obrtnici ne gube radno vrijeme i prave nepotrebne troškove. Ugovori za pojedince bit će poslani u ispostave zavoda u njihovim gradovima.

CJENIK
ZA ČLANICE OBRTNIČKE KOMORE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

a) za poslove pri uvođenju i unutarnjem auditu sustava analize opasnih i kritičnih točaka (HACCAP)
- hotelski restorani sa četiri i više zvjezdica …………………... 5.500,00 kn
- hotelski restorani sa tri i manje zvjezdica ………………….. 5.000,00 kn
- restorani, gostionica, slastičarnica, proizvodnja sladoleda …... 4.000,00 kn
- konoba, buffet, zalogajnica, bistro, picerije …….…………….. 3.500,00 kn
- fast food, sendvič bar …………………………………….….... 1.500,00 kn
- pekare …………………………………………….…………..….. 3.500,00 kn
- prodajno mjesto pekare ………………….……………..….…. 500,00 kn
(ako ima 5 i više prodajnih mjesta, jedno mjesto gratis)
- mesnice ……………………………..……………………….…. 2.500,00 kn
(ako ima dvije i više, svaki objekt 2.000,00 kn)
- male trgovine ………………………………………….……..…. 1.200,00 kn
(ako ima dvije i više, svaki objekt 1.000 kn)
- proizvodnja i prerada hrane ………………. (prema procjeni i dogovoru)
Napomena:
1. Ukoliko navedeni objekti organiziraju catering i pireve iskazana cijena se uvećava za 1.000,00 kn po objektu.
2. Ukoliko navedeni objekti imaju do 40 sjedećih mjesta navedena cijena se umanjuje za 500,00 kn po objektu.
3. Ukoliko vlasnik ima više objekata navedena cijena se umanjuje za 500,00 kn po objektu za svaki sljedeći objekt, a za male trgovine cijena se umanjuje za 200,00 kn po objektu.
4. Ako navedeni objekti rade sezonski, navedena cijena se umanjuje za 500,00 kn po objektu.

b) za provedbu mjera obvezne (preventivne) dezinsekcije, deratizacije
- 2 puta godišnje (ako objekt radi duže od 6 mjeseci godišnje)
- fast food, sendvič bar, caffe bar do 50 m²
(bez usluživanja hrane), male trgovine ……………....….……. 200,00 kn
- buffet, bistro, caffe bar (sa usluživanjem hrane), zalogajnica …. 300,00 kn
- gostionica, konoba, slastičarnica, picerija ………………….……. 400,00 kn
- restoran ……...…………………………………………………… 500,00 kn
- pekare (potrebno provoditi više od 2 puta godišnje) ….. 400,00 kn po akciji
- frizerski, kozmetičarski i pedikerski saloni …………………….. 120,00 kn
Napomena:
1. Ukoliko je objekt veći od 200 m² za svakih 100 m² navedena cijena se uvećava za 120,00 kn.
2. U slučaju reklamacije, unutar tjedan dana od obrade objekta ne naplaćuje se dodatna intervencija. Dodatne intervencije u slučaju naknadnih infestacija objekta štetnicima naplaćuju se prema važećem cjeniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
3. Obračun cijena za poslove obavljene izvan radnog vremena izvršit će se prema odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

c) za ispitivanje mikrobiološke čistoće, površina, namještaja, pultova, opreme, uređaja, kao i ruku osoba koje dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe (sanitarno higijenski uvjeti)
- 2 puta godišnje prema HACCAP-u ……………………………. 60,00 kn /bris

d) ispitivanje mikrobiološke ispravnosti hrane
- 2 puta godišnje prema HACCAP-u ……………..…………. 160,00 kn /hrana

e) ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode putem analize „A“
- 1 uzorak …………………………………………………………. 450,00 kn

f) za organiziranje i provođenje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (tzv. Higijenski minimum)
- po proširenom programu ………………….….……… 342,65 kn /osoba
- po osnovnom programu ……………………………… 304,15 kn /osoba

g) za zdravstvene preglede osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica, odnosno opskrbi pučanstva pitkom vodom a koji na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama odnosno pitkom vodom
- pregled svakih šest mjeseci ………………………….. 250,00 kn /osoba

h) za godišnje preglede osoba koje se bave pružanjem higijenske njege pučanstvu
- pregled …………………………………………………. 110,00 kn /osoba
Iskazana cijena je uz uvjet ugovaranja preventivne dezinsekcije, deratizacije ili kontrole sterilizacije.

i) za kontrolu ispravnosti rada aparata (sterilizatora) putem bioloških indikatora (za frizere, kozmetičare i pedikere)
- 1 put godišnje ……………………………………………. 200,00 kn

Pregledi pod točkom g) i h) nisu u sustavu PDV-a.
U ostalim iskazanim cijenama nije obračunat PDV.

Ravnateljica:
Mr. sc. Jasna Ninčević, dr. med.
Specijalist epidemiolog

« Povratak na novosti | Napisano 18.01.2013.