OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA SUFINANCIRANJE NABAVE ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA SUFINANCIRANJE NABAVE ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILAFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode danas objavio dva Javna poziva za sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila. Prvi javni poziv namijenjen je građanima, kojima je za kupnju novog hibridnog ili električnog vozila ukupno na raspolaganju čak 3 milijuna kuna, dok je za trgovačka društva i obrtnike osigurano 4 milijuna kuna.
„Iznos poticaja ovisi o tehnologiji vozila“,pojasnio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller. „Do 70.000 kuna poticat će se kupnja električnih vozila, nabavu hibridnih „plug in“ vozila Fond će sufinancirati do 50.000, a za hibridna vozila s emisijom do 100 g CO2 g/km može se dobiti do
30.000 kn.“ istaknuo je Müller. Građani mogu dobiti poticaje za kupnju jednog vozila, dok će se tvrtkama za kupnju više ovakvih vozila odobriti i do 350.000 kuna. Korisnici poticaja su kupci isključivo novih vozila, koja moraju zadržati u vlasništvu ili korištenju godinu dana od datuma prve registracije, odnosno 3 godine ukoliko se radi o tvrtkama. Inače, sufinancira se kupnja novih vozila M1 kategorije, koja služe za prijevoz osoba te osim vozačkog imaju još najviše 8 sjedala i vozila N1 kategorije, namijenjena prijevozu tereta najviše dopuštene
mase do 3,5t. Procedura za dobivanje sredstava jednostavna je i brza. Prvi korak je odabrati vozilo i Fondu predati zahtjev za sufinanciranje kupnje. Zahtjev se sastoji od prijavnog obrasca, koji se može naći na
službenim stranicama Fonda, preslici osobne iskaznice te preslici ponude za vozilo, ovjerene od strane prodavatelja. Također, potrebno je priložiti brošuru, letak, certifikat ili sličnu potvrdu iz koje su jasno vidljive karakteristike vozila - proizvođač, tip, model, vrsta goriva i izvora snage te emisija CO2
g/km, ukoliko navedeno nije vidljivo iz same ponude. Trgovačka društva i obrtnici dužni su priložiti i ovjerenu izjavu o korištenim državnim potporama primljenima tijekom prethodne dvije i tekuće
fiskalne godine, izjavu da poduzetnik nije u teškoćama kao i potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana slanja dokumentacije. Po odobrenju sredstava,
korisnici s Fondom potpisuju ugovor o sufinanciranju te imaju rok od 6 mjeseci za realizaciju kupnje.
Sufinancirani iznos se na račun korisnika uplaćuje u roku 30 dana od dostave potrebne dokumentacije za isplatu, sukladno tekstu javnog poziva.
Cilj sufinanciranja kupnje električnih i hibridnih vozila je postupno, ali direktno smanjenje emisija štetnih plinova iz prometa u Hrvatskoj te povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije u sektoru prometa. Također, hibridna i električna vozila podrazumijevaju i smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu, a smanjuje se i zagađenost okoliša bukom.
Hrvatska je jedna od mnogih europskih i svjetskih zemalja koje su shvatile važnost čistijeg transporta iizmeđu ostalog razvile i sustav poticanja energetski učinkovitijih i čistijih tehnologija u prometu.

« Povratak na novosti | Napisano 22.04.2014.